2020-2022 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi (Taslak) ve Ekleri Yayımlandı

2020-2022 Dönemi Yatırım Programı ve Ekleri  (pdf. formatı)

2020-2022 Dönemi Yatırım Programı ve Ekleri (word formatı)

Fizibilite Raporu (Proje maliyeti 10 Milyon TL ve üzerinde olan  ve bilgi iletişim teknolojileri projesi niteliğinde olmayan yeni yatırım projesi tekliflerinde hazırlnacaktır.)

Proje Teklif Formu (Fizibilite Raporu hazırlanması gerekmeyen projeler için KaYa Bilgi Sistemindeki ilgili alanlar bu forma uygun olarak doldurulucaktır.)

Taşıt Taleplerine İlişkin Formlar (Taşıt alımı talepleri iletilirken, taşıt kiralama alternatifi ile maliyet karşılaştırması yapılacak, talebe konu taşıtın piyasadan kiralanıp kiralanamayacağı, kiralanabiliyorsa gösterge mahiyetinde olmak üzere gerçekleşen veya tahmini kiralama bedeli (şoför ve diğer sabit giderler dahil) hesaplanarak teklifle birlikte iletilecektir.)

Devam Etmekte Olan Altyapı Projelerine İlişkin Bilgi Formu (Bilimsel Araştırma Projeleri ve Merkezi Araştırma Laboratuvarı için doldurulacaktır.)

Tematik ve Merkezi Araştırma Laboratuvarı Bilgi Formu (Merkezi Araştırma Laboratuvarı için doldurulacaktır.)

2020-2022 Dönemi Yükseköğretim ve Spor Sektörü Yatırım Detay Teklif Formu (Eğitim ve Spor sektöründe projeleri olan birimler dolduracaktır.)

 

NOTLAR

1) Yatırım tekliflerinde tavan olarak 2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ekinde yer alan 2020 ve 2021 yılı tavanları esas alınacak, 2022 yılı için ise 2021 yılı için öngörülen tavanlar Ek-1’de yer alan deflatörler kadar artırılarak dikkate alınacaktır.

2) Bilgi ve iletişim teknolojileri proje teklifleri, http://www.bilgitoplumu.gov.tr/yatirim/ internet adresinde yer alan “Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Rehberi”nde belirtilen esaslara göre hazırlanarak KaYa Bilgi Sistemine yüklenecektir.

3) Döner sermaye gelirleri olan kuruluşlar, yatırım teklifleri ile birlikte 2020-2022 dönemi döner sermaye gelir ve gider tahminlerini bildireceklerdir. Buna göre, döner sermaye geliri elde eden Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastaneleri ile üniversite hastaneleri de bir önceki yıl döner sermaye gelir ve gideri ile bir sonraki yıl döner sermaye gelir ve harcama tahminlerini ve bunun içinden yatırımlarda kullanmayı talep edecekleri miktarları tekliflerinde belirteceklerdir. 

4) 2020-2022 döneminde 5378 sayılı Engelliler Kanununun Geçici 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince fiziksel çevre koşullarının engellilere uygun hale getirilmesi kapsamında, yeni projelerin engellilerin erişilebilirliğine uygun olması, mevcut projelerin de engellilerin erişilebilirliğine uygun hale dönüştürülmesi hususu göz önünde bulundurulacak ve söz konusu projelerde bu konudaki standartlara uyulacaktır.

 

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [29-Tem-2019 11:42]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [(Veri Yok)]

Duyuru Görüntüleme : [1.664]