Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı , BEBKA destekleri ile gerçekleştirilen Proje Çalıştayı Tamamlandı.
 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı , BEBKA destekleri ile gerçekleştirilen Proje Çalıştayı Tamamlandı.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile BEBKA destekleri ile gerçekleştirilen, TR41/19/MEG/0063, “Nitelikli Ara Eleman Yetistirilmesine Yönelik BUÜ Teknik Bilimler MYO Uygulamalı Egitim Altyapısının Güçlendirilmesi” ve TR41/19/Meg/21 “İmalat Sektörüne Yönelik Mesleki ve Teknik Eğitimde Sanal Gerçeklik Laboratuvarlarının Kurulması ve Uygulamaların Geliştirilmesi” Projesi Kapsamında Mesleki Eğitimde Yenilikçi Modeller Çalıştayı Tamamlandı.   

 

Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesi ile birlikte sanayi, üretim teknolojileri ve hizmetler de dahil olmak üzere tüm sektörler ve meslekler büyük bir değişime uğramıştır. Bu nedenle mesleki eğitimde sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikli ara eleman yetiştirebilmek ancak mesleki eğitimde yenilikçi modellerin uygulanmasıyla mümkün olacaktır.

Mesleki eğitimde yeni modellerin uygulanması ancak mesleki eğitim kurumlarının alt yapılarının güçlendirilmesi ve insan kaynağının yeni teknolojiye adaptasyonu ile hayata geçirilebilir. Hedefimiz küresel rekabette teknolojik dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilen nitelikte aranan elemanlar yetiştirebilmektir.

Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler MYO ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Vakfı (BUTGEM) bu misyonla dünyadaki gelişmeleri takip etmekte ve okul-sanayi  işbirliği çerçevesinde sektörün ihtiyaçlarına yönelik eğitim modelleri geliştirmektedir. Projelerimiz bu nedenle hazırlanmış ve hayata geçirilmiştir.

TR41/19/MEG/0063 nolu projemizin  amacı; imalat sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik mesleki eğitimde eğitici personel ve öğrencilerden oluşan insan kaynağının niteliklerinin geliştirilmesi,  mesleki eğitim altyapısının (sınıf, laboratuvar, atölye, makine-teçhizat ve eğitim materyalleri) ve mesleki eğitim modellerinin geliştirilmesidir. TR41/19/MEG/21 nolu projemizin  amacı; imalat sanayinin iş gücü temininde zorluk çekilen mesleklere yönelik sanal/arttırılmış gerçeklik uygulamalı eğitim laboratuvarlarının kurularak eğitimde yeni bir model oluşturulması ve nitelikli iş gücünün sağlanmasına katkıda bulunulmasıdır.

Çalıştay öncesinde devam eden iki proje kapsamında akademisyenlere, sanayiye ve meslek lisesi öğretmenlerine saha çalışması kapsamında anket uygulanmış ve sonuçları raporlanıp değerlendirilmiştir. Ayrıca akademisyenler ve sektör temsilcileri biraraya getirilmiş 1 genel, 18 danışma kurul toplantısı ve ayrıca 5 komite toplantısı gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu değerlendirme sonuçlarına göre gerçekleştirilen çalıştayın alt yapısı oluşturulmuştur.

26 Şubat 2020 tarihinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile BEBKA destekleri ile gerçekleştirilen, TR41/19/MEG/0063,Nitelikli Ara Eleman Yetistirilmesine Yönelik BUÜ Teknik Bilimler MYO Uygulamalı Egitim Altyapısının Güçlendirilmesi” ve TR41/19/MEG/21, “İmalat Sektörüne Yönelik Mesleki ve Teknik Eğitimde Sanal Gerçeklik Laboratuvarlarının Kurulması ve Uygulamaların Geliştirilmesi” Projeleri Kapsamında Mesleki Eğitimde Yenilikçi Modeller Çalıştayı ortak olarak gerçekleştirilmiştir.

Çalıştaya yaklaşık 100 kişi katılmıştır. Mesleki eğitimde yenilikçi modellerin oluşturulması hedefi ile Prof. Dr. Mehmet KARAHAN’ moderatörlüğünde gerçekleştirilen çalıştayda katılımcılara projeler tanıtılmış ve çalıştayın akışı hakkında bilgiler verilmiştir.  Daha sonra Mentimeter ile yapılan GZFT (SWOT) analizi için katılımcı değerlendirmeleri alınmış ve dereceleme ile  Güçlü, Zayıf yönler, Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) belirlenmiştir. 11 Masadan oluşan çalıştay gruplarına akademisyen, meslek lisesi öğretmenleri, sanayiden ve kamudan yönetici ve personel katılmıştır. Her masaya çalıştay hedefi çerçevesinde tartışılmak üzere farklı konular verilmiştir. Çalışma konuları: Mesleki Eğitimde Yenilikçi Eğitim Modellerinin Geliştirilmesi, Mesleki Eğitimde Algının İyileştirilmesi, Mesleki ve Teknik Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi, Mesleki Eğitimde Sektörle İlişkilerin Yürütülmesi, Mezun Ve Çalışanların Kariyer Planlaması, Yenilikçi Okul Sektör İşbirliği Modellerinin Kurulması, İşgücü Nitelik ve Verimliliğinin Artırılması, Mesleki Eğitimde Arz-Talep Planlaması, Sanal ve Artırılmış Gerçekliğin Mesleki Eğitimdeki Uygulamaları ve Eğiticilerin Eğitimidir. Verilen çalışma konuları katılımcı masalarında tartışılmış ve bunun sonucunda her konu için alt hedefler, bunlar için belirlenen faaliyetle ve faaliyetler için performans göstergeleri belirlenmiştir.

Çalıştay hedef konularına göre elde edilen katılımcı görüşleri genel olarak; eğitimde yenilikçi modellerin takip edilmesi, teknolojinin mesleki eğitime entegre edilmesi, eğitim içeriklerinde sektörün beklentilerine yönelik güncellemelerin yapılması ve sanayi kuruluşları ile protokollerin arttırılması yönünde faaliyetler belirlenmiş ve uygulamaya dönük somut çalışmalar için yol haritası oluşturulmuştur. 

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Haberler Haber Arşiv

Haber Tarihi : [02-Mar-2020]

Haber Görüntüleme : [1.299]