Öğretim Elemanları Görev Tanımı

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM ÜYESİ

AD SOYAD / KADRO ÜNVANI

GÖREVLERİ*

GÖREV DEVRİ*

 

 • Anayasanın 129. Maddesi gereği “Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler” hükmüne uymak.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2. Bölümünde (ödev ve sorumluluklar) yer alan 6-16. Maddelere uymak.
 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda kendisine tanımlanmış görevleri yapmak.
 • Ders içeriklerinin hazırlanması ve planlanması çalışmalarına katılmak.
 • Sorumlu olduğu derslerin eksiksiz yürütülmesini sağlamak, sınavların programdaki tarih ve saatlerine uygun şekilde yapılmasını sağlamak.
 • Öğrenci danışmanlık hizmetlerine katılmak, öğrencilerin bölüm ve çevreye uyum sağlamalarına yardımcı olmak.
 • Bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak.
 • Bilimsel alanda ulusal ve uluslararası kongreler düzenlenmesine destek vermek.
 • Müdürlüğün öngördüğü toplantılara katılmak, faaliyetlere destek vermek.
 • Sorumlusu olduğu derslik, uygulama laboratuvarı vb. mekânlarda yapılacak değişiklikler ve onay için bölüm başkanlığından gerekli izinleri zamanında almak.
 • Kaynakların verimli, etkin ve ekonomik kullanılmasını sağlamak.
 • Bölümün eğitim-öğretim faaliyetleri, stratejik plan, performans kriterleri gibi her yıl yapılması gereken çalışmalarına destek vermek.
 • Erasmus, Farabi ve Mevlana değişim programları ile ilgili çalışmalara katılmak.
 • Engelli ve yabancı uyruklu öğrencilerin sorunları ile ilgilenmek.
 • Ek ders ödemelerine esas teşkil eden onaylamaları yapmak ve formları zamanında ve eksiksiz olarak tahakkuk birimine ulaştırmak.
 • Fakültenin etik kurallarına uymak, hassas ve riskli görevleri dikkate almak.
 • Meslek Yüksekokulu Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.
 • Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Meslek Yüksekokulu Müdürüne karşı sorumludur.

 

 

* Görev tanımı yapılan personelin herhangi bir nedenle (kanuni izin, geçici görev vb.) görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine getirecek kişilerin adı yazılacaktır.

 

 

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

AD SOYAD / KADRO ÜNVANI

GÖREVLERİ*

GÖREV DEVRİ*

 

 • Anayasanın 129. Maddesi gereği “Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler” hükmüne uymak.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2. Bölümünde (ödev ve sorumluluklar) yer alan 6-16. Maddelere uymak.
 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda kendisine tanımlanmış görevleri yapmak.
 • Ders içeriklerinin hazırlanması ve planlanması çalışmalarına katılmak.
 • Sorumlu olduğu derslerin eksiksiz yürütülmesini sağlamak, sınavların programdaki tarih ve saatlerine uygun şekilde yapılmasını sağlamak.
 • Öğrenci danışmanlık hizmetlerine katılmak, öğrencilerin bölüm ve çevreye uyum sağlamalarına yardımcı olmak.
 • Bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak.
 • Bilimsel alanda ulusal ve uluslararası kongreler düzenlenmesine destek vermek.
 • Müdürlüğün öngördüğü toplantılara katılmak, faaliyetlere destek vermek.
 • Sorumlusu olduğu derslik, uygulama laboratuvarı vb. mekânlarda yapılacak değişiklikler ve onay için bölüm başkanlığından gerekli izinleri zamanında almak.
 • Kaynakların verimli, etkin ve ekonomik kullanılmasını sağlamak.
 • Erasmus, Farabi ve Mevlana değişim programları ile ilgili çalışmalara katılmak.
 • Engelli ve yabancı uyruklu öğrencilerin sorunları ile ilgilenmek.
 • Ek ders ödemelerine esas teşkil eden onayları zamanında yapmak ve eksiksiz olarak tahakkuk birimine ulaştırmak.
 • Fakültenin etik kurallarına uymak, hassas ve riskli görevleri dikkate almak.
 • Meslek Yüksekokulu Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.
 • Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Meslek Yüksekokulu Müdürüne karşı sorumludur.

 

 

* Görev tanımı yapılan personelin herhangi bir nedenle (kanuni izin, geçici görev vb.) görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine getirecek kişilerin adı yazılacaktır.

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [15-Mar-2021 10:05]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [12-Şub-2024 12:37]

İçerik Görüntüleme : [4.477]