Staj İşlemleri Görev Tanımı

MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ İŞLERİ BİRİMİ

AD SOYAD / KADRO ÜNVANI

GÖREVLERİ

GÖREV DEVRİ*

Sevilay DEMİR

Meslek Yüksekokul Staj İşleri Birimi

 

Esma BAHAR

Meslek Yüksekokul Staj İşleri Birimi

 

 • Anayasanın 129. Maddesi gereği “Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler” hükmüne uymak.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2. Bölümünde (ödev ve sorumluluklar) yer alan 6-16. Maddelere uymak.
 • Zorunlu Yaz Stajı ve İşyeri Eğitimi dersi başvuru evraklarının teslim alınması.
 • Süresi içinde Zorunlu Yaz Stajı ve İşyeri Eğitimi dersine ait Sigorta işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin düzenlenmesi.
 • Zorunlu Yaz Stajı ve İşyeri Eğitimi Muhasebe Modülüne Öğrenci veri girişlerinin yapılması.
 • Zorunlu Yaz Stajı ve İşyeri Eğitimine ait her ay düzenli olarak Muhtasar Pirim ve Hizmet Beyannamesinin düzenlenmesi, gönderilmesi ve Tahakkuk işlemleri için gerekli evrakların mali işler bürosuna teslim edilmesi.
 • Staj ücretlerine işsizlik fonu katkısı evraklarının teslim alınması, takibi ve Umaybis programına veri girişlerinin yapılması ve Tahakkuk işlemleri için gerekli evrakların mali işler bürosuna teslim edilmesi.
 • Öğrencinin Zorunlu Yaz Staj ve İşyeri Eğitimi evrak tapilerinin yapılması.
 • Zorunlu Yaz Staj ve İşyeri Eğitimi ile ilgili Udos yazışmalarının yapılması.
 • Zorunlu Yaz Stajı biten öğrencilerin Staj rapor dosyalarının öğrenciden imza karşılığında teslim alınması ve tutanak karşılığında Program Başkanlarına teslim edilmesi Meslek Yüksekokul Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul Sekreteri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 • Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur.

Esma BAHAR

Meslek Yüksekokul Staj İşleri Birim

 

Sevilay DEMİR

Meslek Yüksekokul Staj İşleri Birimi

 

i

 

* Görev tanımı yapılan personelin herhangi bir nedenle (kanuni izin, geçici görev vb.) görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine getirecek kişilerin adı yazılacaktır.

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [15-Mar-2021 09:58]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [09-Ara-2022 09:36]

İçerik Görüntüleme : [3.235]