Posta Gönderilerinde Personel / Öğrenci İndirimi

PTT Genel Müdürlüğü Bursa PTT Başmüdürlüğü ile Bursa Uludağ Üniversitesi arasında Üniversite kargo ve gönderilerinin adreslerine ulaştırılmasını teminen 01.01.2024- 30.06.2024 dönemi için "Kargo - Kurye Gönderimi Hizmet Alımı Sözleşmesi imzalandığı ilgili sözleşme 25-1 maddesi gereği Öğrenci ve Personel gönderilerinde PTT tarafından ayrı bir müşteri numarası tanımlanarak peşin ödemelerde indirim uygulanacağı" hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda Üniversitemizde öğrenim görmekte olan öğrencilerimiz ile personelimizin PTT kargo- kurye ve posta gönderimlerinde taraflar arasında tanzim edilen sözleşme kapsamında indirimden faydalanabilmesini teminen personel / öğrencilerimiz tarafından ödemesi ve gönderimi Bursa'dan yapılacak gönderilerinin şubeye teslimlerinde indirim kodu ile müşteri numaralarının ve peşin ödeme yapacağının bilinmesi gerekmektedir.

PTT kargo-kurye ve gönderilerinde personel ve öğrencilerimizin kurum kimlik kartları ile müracaatları ve Bursa Uludağ Üniversitesine ait aşağıda yazılı Üniversitemiz indirim kodu ile işlem yapması gerekmektedir. 

 

Bursa Uludağ Üniversitesi
İndirim Dönemi: 01.01.2024 - 30.06.2024
İndirim Kodu: 802 613 286

 

 

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [28-Şub-2024 14:00]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [28-Şub-2024 14:00]

Duyuru Görüntüleme : [204]