Hakkımızda
Bursa Uludağ Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi
 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Hakkında

Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümleri, birey ve toplumların sağlık durumu ve refahını geliştirmek, tedavi yaklaşımları ve korucuyu sağlık programları ile hastalıkların önlenmesini sağlamak ve bireylerin yaşam kalitesini arttırmak amacıyla 4 yıl uluslararası standartlarda lisans düzeyinde eğitim alan mesleki otonomisi olan “fizyoterapist” yetiştirir.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, kas-iskelet sistemi, dolaşım ve solunum sistemi, sinir sistemi bozukluklarında işlevin düzeltilmesi amacıyla çok yönlü fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımları ile bireyin yaşam kalitesinin artırılması amaçlayan ve hasta, engelli veya sağlıklı bireylere doğru ve etkin egzersiz reçetesini planlayan bir bilim dalıdır. Fizyoterapistlik mesleği savaşlar, kazalar ve çocuk felci epidemileri nedeniyle oluşan özürlü nüfusun işlevsel kayıplarının önlenmesi/tedavi edilmesi ve bu bireylerin yeniden toplum hayatına kazandırılması amacı ile doğmuştur. Fizyoterapistler hastalık durumunda uzman bir hekimin tanısı sonrası fizyoterapiye özgü değerlendirme yöntemlerini kullanabilen, fizyoterapistler tarafından geliştirilmiş olan tedavi yaklaşımlarını planlayıp uygulayacak bilgi ve beceriye sahip, sağlık ve yaşam kalitesinin artırılmasında önemli görevleri olan meslek elemanlarıdır. Fizyoterapistler ortopedik rehabilitasyon, nöroloji ve nöroşiruriji rehabilitasyonu, kardiyopulmoner rehabilitasyon, serebral paralizi ve kas hastalıkları başta olmak üzere pediatrik rehabilitasyon, el yaralanma ve cerrahilerini takiben rehabilitasyon, romatizmal hastalıklar, kadın sağlığı, sporcu sağlığı, cerrahiler sonrası rehabilitasyon, yoğun bakım, termal uygulamalar başta olmak üzere sağlık turizmi ve mesleki rehabilitasyon gibi alanlarda çalışan kişilerdir.  

21. yüzyılda gelişen teknolojiye bağlı olarak hareketsizleşen toplumlarda kronik hastalıkların yüksek oranlarda görülmeye başlanması, dünyada ve ülkemizde yaşlanan nüfustaki artış fizyoterapistlik mesleğine olan ihtiyacı kaçınılmaz hale getirmektedir. Nüfusun giderek yaşlanması ve sağlığın bilinçli korunması gereği günümüzde koruyucu sağlık hizmetlerinin önem kazanması ile birlikte fizyoterapistler hastalığa ek olarak sağlık durumunda da bireylerin ihtiyaçları çerçevesinde fiziksel aktivite düzeyinin artırılması ve yaşam kalitesinin geliştirilmesi amacıyla kanıta dayalı koruyucu ve geliştirici protokolleri belirleyerek bireye özgü egzersiz reçetesini planlar ve uygular. Fizyoterapistler hasta, diğer sağlık profesyonelleri, aileler ve bakım verenler ile etik ilkeler çerçevesinde çalışır. Fizyoterapistler ayrıca eğitim, öğretim, araştırma, ulusal ve uluslararası sağlık politikalarının oluşturulması ve geliştirilmesinde de önemli bir yere sahiptir.

Toplumda yaşam süresinin ve yaşlanan nüfusun artışına bağlı olarak yaşam kalitesi beklentisinin artması ve fizyoterapi rehabilitasyonun öneminin anlaşılması, fizyoterapinin toplumun değişen ihtiyaçlarına göre gelişim gösterebilmesi, fizyoterapistlik mesleğine olan ilginin ve fizyoterapist istihdamına olan ihtiyacın her geçen gün artmasına neden olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün en son verilerine göre, 83 milyon nüfusu olan Almanya 188.000 aktif çalışan fizyoterapist sayısı ile ilk sırada,  giderek nüfusu azalarak 65 milyona düşen Fransa da, 88.000 aktif fizyoterapisti ile ikinci sırada yer almaktadır. Türkiye 80 milyon nüfusu ile sadece aktif çalışan 22.000 fizyoterapiste sahiptir. Son yıllarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinin sayısının devlet ve vakıf üniversitelerinde hızla artsa da hâlâ Avrupa ile kıyaslandığında yeterli sayıda fizyoterapiste sahip değildir.

Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 28/09/2016 tarih ve 75850160-104.01.01.01-59919 sayılı olurları ile açılmıştır. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programında öğrencilere mesleki bilgi ve beceriyi kazandırmaya yönelik olarak sistematik bir mesleki eğitim verilmektedir. Dört yıllık program boyunca birinci yıl temel tıp bilimleri dersleri, ikinci yılda temel fizyoterapi değerlendirme ve tedavi yaklaşımlarının verildiği dersler, üçüncü yılda ise rehabilitasyon dersleri ile hastalık ve yaş gruplarına özel fizyoterapi ve rehabilitasyon değerlendirme ve terapatik yaklaşım eğitimlerini almaktadırlar. Dördüncü yıl ise öğrencilere, üç yıl boyunca öğrendikleri bilgileri uygulama fırsatı buldukları klinik uygulama eğitimi verilmektedir. Ayrıca öğrenciler, 2.yılın yaz dönemlerinde yaz stajı yapma zorunlulukları bulunmaktadır.

Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümüdört yıllık eğitimin sonunda, mesleki etik ve otonomiye sahip, bilgili, sorumluluk alabilen ve mesleki uygulama becerisi kazanmış, mesleğini icra edebilecek alt yapıya sahip, güncel ve uluslararası bilgilerle donanmış fizyoterapist yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [11-May-2022 10:43]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [20-Mar-2023 07:19]

İçerik Görüntüleme : [1.922]