Kısmı Zamanlı Öğrenci

Kısmı Zamanlı Öğrenci

 

2023-2024 Eğitim Öğretim Dönemi için Kısmı Zamanlı Öğrenci (Part-Time) başvuruları ilgili Fakülte, Yüksekokul, Enstitüler ve Rektörlüğe bağlı birimlere şahsen yapılması gerekmektedir. Birimler tarafından belirlenen öğrencilerin işe giriş ve ödeme işlemleri Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Destek Hizmetler Müdürlüğü Personel Bürosu tarafından yapılmaktadır. 
 

Kısmi Zamanlı Öğrenci Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya
burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları
taşıyan öğrenciler, üniversitemizde kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilir:

· Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, çalıştırılacağı
yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi olmak,

· Disiplin cezası almamış olmak,
· Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak,
· Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile üniversitemiz arasında yapılan sözleşmeye
aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,

· Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,
· Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,
· Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.

** Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.

 

 

KISMİ ZAMANLI OLARAK ÇALIŞACAK ÖĞRENCİLER İÇİN İSTENEN BELGELER

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:29]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [10-Eki-2023 07:09]

İçerik Görüntüleme : [47.397]