2020 Akademik Faaliyetlerimiz

- Erim, G., & Aydin, D. (2020). Students’ Approaches Toward The Visual Arts Course Using Elements Of Popular Culture. European Journal of Educational Research, 9(3), 1201-1210. 

- Erim, G., & Çetin, A. (2020). Prospective Teachers' Views on Practitioner Teacher's Attitude in Processes of Observation Made on Teaching Practice. International Education Studies, 13(8), 29-41.

- Basak, R . (2020). Sprezzatura: Moda, Müzik ve Resimde; Sanatsallığı Gizleme Sanatı. Art-e Sanat Dergisi, 13 (26), 544-575.

- Coşkun Onan, B., & Ünlusoy, M. (2020). Three-Dimensional Works Designed for Schools without Studios: A Multiple-Case Study. Journal of Education and Learning, 9(6), 133-145.

- Hasırcı, Z., & Coşkun Onan, B. (2020). Anasanat Atölye Seçimleri ve Tutumlar Bağlamında Temel Tasarım Dersini Değerlendirmek. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(2), 101-122.

- Sungurtekin, S., & Bilhan, D. (2020). Prospective Social Studies Teachers' Views on a Creative Drama and Painting Activity with Turkish Coffee. European Journal of Educational Research, 9(1), 187-202.

- Uzunöz, S. Y. (2020). Tekstil Sanatlarında Çarpana Dokuma Tekniğinin Kullanımı. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 13(29), 308-328.

- Coşkun Onan, B. (2020). Çağdaş Sanat Dersinde Disiplinlerarasılık. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

- Hasırcı, Z., & Coşkun Onan, B. (2020). Kültürlerarası Bağlamda Türkiye’de Arazi Sanatı Uygulamaları. Akdeniz, B. H. (Ed.), Güzel Sanatlarda Akademik Çalışmalar (81-99). Livre De Lyon

- Coşkun Onan, B., Coşkun, N., & Ersoy, A. (2020). Interdisciplinarity as an Instructing Approach: Assembling. Çınkır, Ş. (Ed.), Empowering Education: Research, Theory and Practice (103-131). Peter Lang.

- Erim, G. (2020). Art Education Studies At Bursa City Museum. Yağmur, Ö. (Ed.), Contemporary Art Studies (103 -118). Detay Yayıncılık

- Tetikçi, İ. (2020). Intuition In The Art Of Painting, Tetikci İsmail. Yağmur, Ö. (Ed.), Contemporary Art Studies (119 -130). Detay Yayıncılık

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [10-Mar-2021]

İçerik Görüntüleme : [1.075]