BUÜ SUAM SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI (30.03.2021)

 

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ'NDEN

SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE
SÜREKLİ İŞÇİ (7  KİŞİ) ALIM İLANI


Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastane Binalarında) çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İş–Kur aracılığıyla “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.

Tablo 1

  MESLEK ADI

MESLEK KODU

TALEP EDİLEN PERSONEL SAYISI

YAŞ ARALIĞI

ÖZEL ŞARTLAR

ALIM YÖNTEMİ -TARİHİ

HASTANE HİZMETLİSİ

5329.01

 

 

7 (ERKEK)

 

 

18-35

 Ortaöğretim Kurumlarının Hasta ve Yaşlı Bakım Hizmetleri alanından mezun olmak,

KURA / NOTER

TARİH

08.04.2021

SAAT 10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇIKLAMALAR:

 1. İlan şartlarını taşıyan adaylar, başvurularını BURSA İş–Kur İl Müdürlüğüne/hizmet merkezlerinden şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresinden yapabilirler.
 2. İlan edilen kadrolara başvuru sonucu atamaya hak kazanan kişiler, 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde Sürekli İşçi olarak istihdam edilecek ve istihdam edilen işçiler, asgari ücretle ücretlendirilecektir.
 3. İŞ-KUR tarafından belirlenen ve istenilen şartları taşıyan adaylar arasından, Bursa Uludağ Üniversitesi Kampüsü Sağlık Uygulama Araştırma Merkezinde noter huzurunda kura çekilecek ve kura sonucunda işçiler belirlenecektir.
 4. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 5. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup, yerleşen adayların atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemi iptal edilecektir. Yerleştiği kadronun nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
 6. Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.
 7. Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir.
 8. Hastanemizde 7/24 hasta hizmeti sunulması nedeni ile vardiya usulü çalışma sistemi uygulanmaktadır. Bu nedenle başvuracak adayların gece nöbet tutmaya engelinin bulunmaması gerekmektedir.
 9. Hastanemizin ihtiyaç duyduğu Hastane Hizmetlisi alımlarının Bursa ili merkez ilçelerinden Üniversite yerleşkesine yakın Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçelerinden karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.
 10. Alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün (2 ay) olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

 

GENEL ŞARTLAR:

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1),  (2), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak;
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 3. 18 yaşını tamamlamış olmak,
 4. Son başvuru tarihi itibariyle, başvuru yapılacak kadrolarda belirtilen öğrenim düzeyinde bir okuldan mezun olmak ve istenilen diğer sertifika / belgelere sahip olmak,
 5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 6. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisak yahut bunlarla irtibatta bulunmamak,
 7. Adayların çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında sakınca olmadığına dair durumunun tam teşekküllü hastaneden alınan sağlık raporu ile belgelendirmelidir.
 8. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
 9. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmalıdır.

 

KURA ÇEKİMİ: 

 1. COVİD-19 Kapsamında YÖK Başkanlığı tarafından yayımlanan “Korona virüs (covid-19) hakkında yükseköğretim kurumlarında alınacak tedbirlere ilişkin öneriler” gereğince halk sağlığını korumak açısından bahsi geçen kura çekimi başvuru yapanların katılımına açık olarak yapılmayacaktır. Kura çekimi Noter eşliğinde Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimlik Toplantı Salonunda yapılacaktır. Adaylar, kura çekimini 08.04.2021 tarihinde saat 10:00’da hastanemiz (https://suam.uludag.edu.tr) web sitesi veya Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCuGUqAUxjkzOS51s3SyhpCg) adresi üzerinden canlı olarak izleyebileceklerdir.
 2. İlan edilen kadroya iş başvurusunda bulunan adayların; kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Bursa Uludağ Üniversitesi (https://uludag.edu.tr) web sitesinde ilan edilecektir.
 3. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  “GEÇİCİ MADDE 6- (Ek: RG-26/3/2020-31080 Mükerrer-CK-2310/1 md.) (1) 2020 yılı içerisinde Devlet Üniversiteleri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde (Üniversite Hastanesi) istihdam edilmek üzere temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri için alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurasıyla belirlenebilir. Bu durumda, öncelikliler de dâhil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan kurayla belirlenir” maddesi gereğince kura çekimi yapılacaktır.
 4. Asil olarak atanma hakkı kazanan adayların atanma başvurusu yapmaması, feragat etmesi veya ilgilinin aranan şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde, yerine yedeklerden sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Yedekten çağırılacakların listesi Bursa Uludağ Üniversitesi (https://uludag.edu.tr ) web sitesinde ilan edilecektir.

 

BELGE TESLİM İŞLEMLERİ: 

 1. Kura çekimi sonucu belirlenen asil adayların hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Bursa Uludağ Üniversitesi (https://uludag.edu.tr ) web sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet sitesinden takip etmeleri gerekmektedir.

 

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [30-Mar-2021]

Duyuru Görüntüleme : [1.715]