Askerlik

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

ASKERLİK İŞLEMLERİ UYGULAMA İLKELERİ

LİSANS VE ÖNLİSANS PROGRAMLARI ÖĞRENCİLERİ İÇİN

 

Askerlik Sevk Tehir İşlemleri 1111 Sayılı Askerlik Kanuna Göre Yapılır.

 

Sevk Tehiri, Azami Öğrenim Süreleri ve Yaş sınırı : Üniversitede öğrenim gören öğrencilerin, aşağıda yer alan tabloda belirtilen yaş sınırları ve azami öğrenim süreleri içinde, öğrencilikleri devam ettiği sürece askere sevk tehir işlemleri yapılabilir

 

 

Normal Öğrenim Süresi

Azami Öğrenim Süresi

Sevk

 Tehir

 Sonu

Yabancı Dil hazırlık sınıfı

1 yıl

-

 

 

MYO Programları  (2 yıllık)

2 yıl

4 yıl

29 yaş sonu

 

Lisans Programları (4 yıllık)

4 yıl

7 yıl

29 yaş sonu

 

Lisans Programları (5 yıllık)

5 yıl

8 yıl

29 yaş sonu

 

Lisans Programları (6 yıllık)

6yıl

9yıl

29 yaş sonu

 

 

Azami öğrenim süresi içinde:

Kayıt yenilemeyen (ücret ödemeyen ve/veya ders kaydı yapmayan) erkek öğrenciler, her akademik yılı başında Askerlik Şubelerine Birimlerimiz (Fakülteler, Yüksek Okullar ve Meslek Yüksekokulları) tarafından bildirilir. Bu sürelerde öğrencilik haklarından yararlanamazlar ve azami sürelerinden kullanmış sayılırlar.

Kayıt donduran erkek öğrencilerin, kayıt dondurduğu dönem ve süresi notlar hanesine yazılarak Askerlik Şubelerine bildirilir.

 

Azami süre sonunda mezun olamayanlardan:

29 yaşını doldurmayanların,

Dönem ücretini ödeyip ders kayıtlarını yapmaları halinde 29 yaş sonuna kadar her yıl Askerlik Durum Belgeleri (Ek-C2) Birimlerimiz (Fakülteler, Yüksek Okullar ve Meslek Yüksekokullar) tarafından başarısız ders sayıları notlar hanesine yazılarak ilgili askerlik şubelerine gönderilir.

Kayıt yenilemeyen ve/veya derse kayıtlanmayan erkek öğrenciler de her akademik yılı başında ilgili Askerlik Şubelerine bildirilir.

29 yaşını doldurmuş olan,

Erkek öğrenciler (kayıt yenileme ve/veya derse kayıtlanma ) işlemlerini yerine getirebilirler. Ancak kayıt yenileme ve/veya derse kayıtlanma askerliklerinin tecilini sağlamaz.

29 yaşını dolduran ve kayıt yenileme işlemini yapanlardan askere alındıklarına ilişkin belge ibraz edenlere eğitim almadıkları dönemin öğrenim ücreti/katkı payı iade edilir, bu öğrenciler askerlik süresince kayıt hakları saklı tutulur askerlik dönüşü eğitimlerine devam ederler.

Kayıt yenilemeyen ve/veya derse kayıt yaptırmayan erkek öğrenciler de her akademik yılı başında ilgili Askerlik Şubelerine bildirilir.

Üniversitemizden Kaydı silinen, Mezun olan, Başka bir üniversiteye yatay geçiş yapan

Öğrencilerin durumları ile ilgili kararları Öğrenci Otomasyon sistemine girildikten sonra en geç bir ay içinde Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarınca, öğrencilerin ilgili askerlik şubelerine bildirilir.

2012-2013 eğitim-öğretim yılında askerlik işlemleri ile ilgili tüm belgelerin gönderilmesi Fakülte, Yüksekokul ve Meslek yüksekokulları tarafından yürütülür.

Askerlik işlemleri için dökülen tüm belgelerin (Ek-C2, mezun ve kayıt silme )asıllarından biri öğrencinin özlük dosyasında muhafaza edilir.

Yabancı Uyruklu Öğrenciler:

Yabancı uyruklu öğrencilerin (askerlik yükümlülükleri var ise) askerlik işlemleri Vatandaşı oldukları ülkelerin mevzuatına göre kendileri tarafından takip edilir.

 

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİ İÇİN

 

Sevk Tehir Süresi ve Sınırı: Üniversitede lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarında öğrenim gören öğrencilerin, aşağıda yer alan tabloda belirtilen yaş sınırları içinde öğrencilikleri devam ettiği sürece askere sevk tehirleri yapılabilir.

 

 

Sevk Tehir Sonu

Yüksek lisans ve Doktora programları

35 yaş sonu

 

 

Öğrenim Süreleri: Lisansüstü programlarda öğrenim gören öğrencilerin, aşağıda belirtilen azami öğrenim süreleri içinde, öğrencilikleri devam ettiği sürece askere sevk tehir işlemleri yapılabilir.

 

Azami

Öğrenim

Süresi

Bilimsel Hazırlık Sınıfı

1 yıl

Tezli yüksek lisans programları

3 yıl

Tezsiz yüksek lisans programları

3 yıl

Doktora programları

(lisans derecesi ile kabul edilenler için)

9 yıl

Doktora programları

(yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için)

6 yıl

 

Azami süre içinde kayıt yenilemeyen (ücret ödemeyen ve/veya ders kaydı yapmayan) erkek öğrenciler Askerlik Şubeleri’ne bildirilir. Bu sürelerde öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ayrıca, bu öğrencilerin kayıt yenilemedikleri dönemler azami sürelerinden kullanılmış sayılır.

Azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak, bu öğrencilerin askere sevkleri Tehir Edilmez.

Azami öğrenim süresi biten öğrenciler öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamazlar.

Askere Sevk Tehir İşlemleri:

Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden kesin kayıt sırasında “Askerlik Durum Belgesi” istenir.

Kesin kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde “Askerlik Durum Belgesi” ve tasdikli “Diploma” fotokopisi ile Enstitü Müdürlükleri tarafından ilgili Askerlik Dairesi Başkanlığı’na öğrencinin askere sevk tehiri teklif edilir. Teklif, ilgili Askerlik Dairesi Başkanlığı’nın onayı ile kesinleşir ve durum öğrenciye tebliğ edilir.

Öğrenimine devam ederken, askere gitmek isteyen öğrenciler bir dilekçe ile Üniversiteye başvurarak “askere sevk tehirlerinin iptal edilmesini” talep edebilirler. Öğrencilerin talepleri üzerine durumları ilgili Askerlik Dairesi Başkanlığı’na bildirilir ve teklif Askerlik Dairesi Başkanlığı’nın onayı ile kesinleşir. Durum öğrenciye tebliğ edilir.

Enstitülerimizden; Kaydı silinen, Mezun olan, Başka bir üniversiteye yatay geçiş yapan öğrencilerindurumları Üniversitemiz tarafından en geç bir ay içinde kayıtlı bulundukları askerlik şubelerine bildirilir.

Daha önce aynı veya daha aşağı seviyede ikince kez lisansüstü eğitim yapacak olanların askere sevk tehiri yapılamaz.

 

Yabancı uyruklu öğrencilerin(askerlik yükümlülükleri var ise) askerlik işlemleri Vatandaşı oldukları ülkelerin mevzuatına göre kendileri tarafından takip edilir. 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:29]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [02-Şub-2024 11:16]

İçerik Görüntüleme : [61.054]