Proje Amaçları

Projenin Amacı

İmalat sanayi, çatı kuruluşlar ve mesleki eğitim kurumları arasında işbirliği ve koordinasyongeliştirmesine yönelik ortak çalışmalar yapmak. 10.000 in üzerinde istihdam kapasitesine sahip sanayi kuruluşlarının taleplerini göz önüne alarak Meslek Yüksek Okulumuzun altyapısını ve teknikkapasitesini geliştirmek. Sanayi, okul ve çatı kuruluşla oluşturduğumuz projemiz, gerek eğitimfaaliyetleri gerekse üretim faaliyetleri konusunda tarafların ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir yapıdaplanlanmıştır.

Genel Amaç :

İlçemizi, ihracat bazında, 2.5 milyar liranın üzerindeki ekonomik katkısı ile iller bazında 22. sıradaki yerini daha da yukarılara taşımak amacıyla sanayi kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu insan kaynağıniteliklerini geliştirerek ekonomiye katkı sağlamak. Geleceğin meslekleri, geleceğin insanı ve ihtiyaçlarıaçısından yeni teknolojilerin yaygınlaştırılmasını sağlamak. İş dünyası ve mesleklerdeki değişimleortaya çıkan yeni yöntemlerin ve araçların eğitim kurumlarına entegrasyonunu sağlayacak yeni müfredat ve eğitim yapılarının oluşturulması ve uygulanması sağlamak. Geleceğin meslekleri ile ilgili öğretmenlerin/akademisyenlerin eğitmen eğitimleri vasıtasıyla yetiştirilmesi ile yaygın etki oluşturularaköğrencilerin aldığı eğitimin niteliğinin geliştirilmek Teknolojik dönüşüm ile eğitime ve imalat sanayisinekatkı sağlamak ve sürdürülebilir, cinsiyet eşitliğine duyarlı yaygın etki oluşturmak.

Özel Amaç :

Okulumuz öğrencilerinin ve mesleki eğitimde eğitim gören öğrencilerin niteliğini geliştirmek veuygulama yapma imkanlarını artırmak. İl ve ilçe genelinde yaygınlaştırılacak sanal gerçeklik veartırılmış gerçeklik müfredatı oluşturmak. Okulumuz akademisyenleri, ilçemiz bilişim öğretmenleri veöğrencilerimizin model geliştirme, tasarım yapma, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik senaryolarıgerçekleştirme konusunda becerilerini geliştirmek. Verilecek eğitimler ve oluşturulacak eğitim müfredatısayesinde, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikte insan kaynağına ulaşmak ve mesleki eğitimin öğrencileriçin çekim merkezi olmasını sağlamak. Gelişen teknolojiyi kullanabilecek, kendini günün şartlarına göreyenileyebilen, nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılayabilecek elemanlar yetiştirmek. İmalat sanayindeki teknolojik gelişim ile iş kazası risklerini de asgari seviyelere düşürmek. Sanal gerçeklik, artırılmışgerçeklik ve model oluşturma alanında istihdam açığını azaltmak. Geleceğin meslekleri olan ModelOluşturma, Sanal ve Artırılmış Gerçeklik eğitmen eğitimleri alındıktan sonra müfredat oluşturulması ileyaygın etki oluşturularak öğrencilerin aldığı eğitimin niteliğinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.Sanayinin ihtiyacı olan montaj ve eğitim ortamlarını sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamalarısayesinde maliyeti düşük zamandan kazanmış olarak gerçekleştirebilecektir. Dijital dönüşüm ilekadınlar lehine bir durum oluşturmak ve iş yaşamındaki cinsiyet eşitsizliği ortadan kaldırmak. İşgücüpiyasası ile eğitim sistemi arasındaki bağın güçlendirilmesi, istihdamda ve eğitimde olmayan gençbireylerin sayısının azaltılması hedeflenmektedir. Dijital dönüşüm sayesinde imalat sanayi ve diğersektörlerde mesleki eğitimdeki bireylerin istihdamının artırılması hedeflenmektedir. Hızla gelişen teknoloji sistemlerine bağlı olarak ileri teknolojinin imalat sektöründe

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [20-Tem-2023 12:20]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [20-Tem-2023 12:48]

İçerik Görüntüleme : [283]