1702 Patent Lisans 2022 Yılı 1. Dönem Çağrısı Açıldı

Üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye aktarılmasını sağlamak için Yenilik Destek Programı kapsamında bir çağrıya çıkılmıştır.

 

1702-Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı’nda üniversiteler, araştırma altyapıları, teknoloji geliştirme bölgesi şirketleri ve teknoloji transfer ofisleri Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş olarak nitelendirilmektedir. Müşteri Kuruluş ise Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun hak sahibi olduğu ve ulusal veya uluslararası patentler ile korunan teknolojileri lisanslama ya da devir yolu ile edinerek ekonomik değer oluşturmayı hedefleyen ve Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi olarak tanımlanmıştır. Çağrı kapsamında bir Müşteri Kuruluş en az bir Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun ortak başvuruları kabul edilecektir.

 

1702-Patent Lisans-2022-1 kodlu bu çağrıda Müşteri Kuruluşun, çağrı duyurusunda belirtilen şartları taşıyan ve Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun hak sahibi olduğu patent ya da patentler ile korunan teknolojileri, lisanslama ya da devir yöntemleri ile edinimine ve bu teknolojileri uygulamaya yönelik Teknoloji Sağlayıcı Kuruluştan yapacağı hizmet alımlarına ilişkin harcama ve giderler desteklenecektir. Proje kapsamında lisanslanacak veya devredilecek patentler ile ilgili teknoloji değerleme hizmeti alımları destek kapsamında değerlendirilecektir.

 

1702-Patent Lisans-2022-1 çağrısında projeler en fazla 60 ay süre ile desteklenecektir. Destek oranı üst sınırı büyük ölçekli Müşteri Kuruluşlar için %60, KOBİ ölçeğindeki Müşteri Kuruluşlar için %75’tir. Patentlerin devredilmesi veya lisanslanmasına uygulanacak destek oranı her bir patent için aşağıdaki oranlara göre belirlenecektir:

 

Çağrı takvimi aşağıda yer almaktadır:

 

1702-2022-1 Çağrı Takvimi

Çağrının açılış tarihi

28 Şubat 2022

Kuruluş bazlı ön kayıt son tarihi

25 Mayıs 2022, saat 17:30

Proje başvurularının PRODİS üzerinden alınması**

7 Mart 2022

Çağrı kapanış tarihi***

2 Haziran 2022, saat 23:59

Proje başvurularındaki eksik belgelerin tamamlanması

23.2.2.’de belirtildiği şekilde proje önerisi ekinde sunulması gereken belgelerden eksik olanların talep tarihinden itibaren en geç 14 takvim günü içerisinde tamamlanması

gerekir.

Destek başlangıç tarihi

1 Temmuz 2022

NOTLAR:

1. Başvuru yapabilmek için kuruluş bazlı ön kayıt belgelerinin TÜBİTAK’a ulaştırılması gerekir. Belirtilen tarih, gerekli evrakların TÜBİTAK’a evrak girişinin yapılacağı son tarihtir. Ön kayıt evrakları süresi içinde TÜBİTAK’a ulaşmayan başvurular işleme alınmaz.

2. Daha önce kuruluş bazlı ön kayıt onayı alan kuruluşlar tekrar kuruluş bazlı ön kayıt yaptırmayacak ve ön kayıt evrakı göndermeyecektir.

3. Proje önerisinin PRODİS’ten gönderilmeye başlanacağı tarihtir. Gönderim için kuruluş bazlı ön kayıt onayı gerekir.

4. Proje önerisinin PRODİS’ten gönderileceği son tarihtir.

5. TÜBİTAK’ın, tespit ettiği eksikliklerin giderilmesini istediği durumda, düzeltme için azami süredir. PRODİS’te açılan revizyonun tamamlanma süresini ifade eder.

1702-Patent Lisans-2022-1 çağrısı ile ilgili dokümanlara aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.

Çağrı Duyurusu için tıklayınız

PRODİS Başvuru Kılavuzu

Proje Sonuçları Uygulama Planı Şablonu
Yüksek Teknoloji Sektörleri ve IPC Sınıfları
Yeşil Mutabakat Eylem Alanları
Patent Özet Tablosu

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [03-Mar-2022 14:00]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [03-Mar-2022 14:00]

Duyuru Görüntüleme : [811]