2023-İLMİ HÜVİYET TESPİTİ SINAVI

2023-İLMİ HÜVİYET TESPİTİ SINAVI

Yurt dışında görülen ön lisans, lisans veya yüksek lisans düzeyindeki öğrenimlerinin ardından alınan diplomaların denklik ve tanınma işlemlerine esas olmak üzere Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği ve İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınav Kılavuzu doğrultusunda, Fakültemiz Mekatronik Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği alanlarında gerçekleştirilecek olan sınav için şartlar, dilekçe ve taahhütname örnekleri aşağıda belirtilmiştir.

İlgili sınav kılavuzunda da belirtildiği gibi,

Sınav yazılı ve sözlü olarak uygulanacak olup, sınav sorularının kapsam ve yaklaşık ağırlıkları “YÖK Seviye Tespit Sınavı Kılavuzu Tablo-2’de” belirlenen dağılıma göre olacaktır.)

Başarı tespitinde ise yazılı sınavın %40’ı, sözlü sınavın %60’ı değerlendirmeye alınacak olup, 100 üzerinden 50 alan başarılı sayılacaktır. Yazılı sınav için bilimsel hesap makinesi serbesttir ve başka hiçbir kaynak alınmayacaktır. Sınav sonucu başarılı ya da başarısız şeklinde web sayfalarımızda duyurulacaktır ve tebliğ yerine geçecektir. Yazılı tebliğ yapılmayacaktır.  

(İmalat Mühendisliği Makine Mühendisliği Bölüm Binasında yapılacaktır.)

Adayların sınava girerken yanında bulundurmaları gerekenler:

 

 

Adayların sınava girerken bulundurmaması gerekenler;

Sınav yapılacak merkezlerde hiçbir surette eşya, araç ve gereç emanete alınmayacağından aşağıda belirtilen araç, gereç ve eşyalar sınav sırasında yanlarında bulundurulmayacaktır.

 

Sınav kuralları:  Sınava girecek adayların yüzü, kimliği tespit edilecek şekilde açık biçimde olması ve kimlik ile güvenlik kontrolü için sınavın başlamasından yarım saat önce sınav yerinde hazır olmaları gerekmektedir. Adaylar işbu ilanımızda ve sınav yönetmeliğinde/kılavuzunda belirtilen kurallara uymamaları halinde, sınavdan tutanak tutularak çıkartılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

Adaylar sınavın şekline ve/veya uygulamasına itirazlarını sınavdan sonra 5 iş günü içinde, sınav sonuçlarına itirazlarını ise ilandan itibaren 5 iş günü içinde yazılı olarak yapabileceklerdir.  İtirazların sonuçları ise en çok 3 iş günü içinde değerlendirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar geçersiz sayılacaktır.

DİKKAT: Ücret yatırılırken açıklama kısmında ücretin hangi talep için (Örnek: İlmi Hüviyet Tespit Sınavı-İnşaat Mühendisliği Bölümü) yatırıldığına dair ibarenin yer alması gerekmektedir.  Bu tür uyumsuzluklardan kaynaklanan durumlarda sorumluluk, ücreti yatırana aittir. Başvuru sırasında ibraz edilen belgeler, arşiv dosyasında tutulmak üzere saklanacağından kişilere iade edilmeyecektir.

 

Dilekçe

Taahhütname

 

 

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [18-Eyl-2023 08:03]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [03-Eki-2023 13:22]

Duyuru Görüntüleme : [2.150]