Bina Bilgisi Anabilim Dalı Tezleri

DOKTORA TEZLERİ

Tez No

Yazar Adı / Soyadı

Yıl

Tez Adı

Danışman

761646 ŞEYDA AKÇALI 2022 Konut alanlarındaki kamusal mekanların sosyal sürdürülebilirlik bağlamında değerlendirilmesi için bir model önerisi: Karşıyaka, İzmir örneği
PROF. DR. ARZU ÇAHANTİMUR
752747 ENDER ŞEN 2022 Özgün mimari dokuların ön tasarım sürecinde yeni dokular üretilmesinde tasarım aracı olarak kullanılması: Bursa örneği
PROF. DR. ÖZGÜR EDİZ
739469 SABİHA SEVGİ 2022 Bir oyun ve öğrenme laboratuvarı olarak şehir: Bursa örneği
PROF. DR. ÖZGÜR EDİZ
762171
DENİZ ÖZGE AYTAÇ
2022
Mahalle ölçeğinde dayanıma yönelik bütünleşik bir model önerisi: Soğanlı mahallesi örneği
PROF. DR. TÜLİN VURAL ARSLAN
697557
MARIO LODEWEIK LIONAR
2021
Fraktal boyuta dayalı çok katmanlı bir analiz: Eldem ve Doshi mimarlığı
PROF. DR. ÖZGÜR EDİZ
661741
GÖZDE KIRLI ÖZER
2020
Katmanlı kentlerin fenomenolojik bakış açısıyla analizi için bir model önerisi: İznik örneği
PROF. DR. ARZU ÇAHANTİMUR
373839
MİRAY GÜR
2014
Kentsel dönüşüm uygulamasında yaşam kalitesi araştırması ve kavramsal bir model önerisi: Bursa Doğanbey örneği
DOÇ. DR. YAVUZ TANELİ, PROF. DR. NESLİHAN DOSTOĞLU
373849
HİKMET ÖZGE TÜMER YILDIZ
2014
Anlam kavramını 21. yüzyıl mimarlığı üzerinden okumaya yönelik bir yaklaşım
PROF. DR. NESLİHAN DOSTOĞLU
307008
SİBEL POLAT
2011
Kamusal dış mekanlarda mimari kimliği değerlendirmek için bir yöntem önerisi:Bursa-Cumhuriyet Alanı örneği
PROF. DR. NESLİHAN DOSTOĞLU
302462
BELKIS ECE ŞAHİN
2011
Okulöncesi eğitim sürecinde çocukların tasarıma katılımı: Bağımsız atölye modeli
PROF. DR. NESLİHAN DOSTOĞLU
340063
SELAY YURTKURAN TOK
2010
Mimari doku okumalarında sosyal ağ modeli (dosam): Gölyazı örneği
PROF. DR. NESLİHAN DOSTOĞLU

 

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ (Son 6 Yıl)

Tez No

Yazar Adı / Soyadı

Yıl

Tez Adı

Danışman

813881 KAMİLE DİLARA KÜL 2023 Evsizler için üretilecek modüler yaşam birimlerinin tasarım kriterleri üzerine bir araştırma DOÇ. DR. MİRAY GÜR, PROF. DR. SİBEL POLAT
811157 GÖZDE AYDINOĞLU 2023 Mahalle parklarının planlanmasında yasal, kurumsal ve uygulamaya yönelik çerçeve: Bursa, Nilüfer ilçesi için öneriler PROF. DR. SİBEL POLAT
819636 SEZEN YALÇIN 2023 Endüstriyel miras yapılarının heterotopyaya dönüşümü PROF. DR. ÖZGÜR M. EDİZ
824008 EBTEHAL ABDULSALAM MOHAMMED ALZUBAIRY 2023 Okul öncesi alternatif eğitim modellerinin program hedeflerinin karşılanmasında mekânsal tasarım çözümlerinin etkisi DOÇ. DR. SEBLA ARIN ENSARİOĞLU
824083 AYŞE BARUTÇU 2023 Mekansal adaptasyonun uygulama alanı olarak Covid-19 pandemisi sonrası yapılı çevre tasarımında öne çıkan kavram ve yaklaşımlar DOÇ. DR. SEBLA ARIN ENSARİOĞLU
826901 MOHD KHAIZUL BIN MAKHTAR 2023 Evsizler için barınma mekanlarının tasarımında psiko-sosyal gereksinimler üzerine bir inceleme: Kuala Lumpur örneği DOÇ. DR. ECE ŞAHİN
793213 HANDE AKAR 2023 Küresel salgın süreci sonucu dönüşen mimarlık – çevre - insan ilişkileri: Konutun kavramsal ve işlevsel değişimi DOÇ. DR. SEBLA ARIN ENSARİOĞLU
752761 ADİL YİRMİBEŞ 2022 Meşrutiyet caddesi kentsel konut alanının 19. yüzyıldan günümüze değişiminin kent imgeleri analitik yöntemiyle incelenmesi PROF. DR. ARZU ÇAHANTİMUR
762679 TAVAKGUL SHARİFZADE 2022 Sürdürülebilir kent mobilyaları tasarımı üzerine bir inceleme: Bakü örneği DOÇ. DR. ECE ŞAHİN
761812 MUHAMMET DEMİRKAPI 2022 Geleneksel kentsel dokulardaki atıl alanların kamusal mekana dönüşüm potansiyellerinin incelenmesi: bursa, Hisar örneği PROF. DR. ARZU ÇAHANTİMUR
762725 FATMA ESRA KARA 2022 Karaköy ve Salıpazarı limanı'nın tüketim odaklı mekansal dönüşümü: Galataport İstanbul DOÇ. DR. MİRAY GÜR
721125 ELCHIN ALIYEV 2022 Kıyı bölgelerindeki atıl sanayi alanlarında geliştirilmiş kentsel dönüşüm projelerinin kent kimliğine etkisi: Bakü, Beyaz Şehir örneği PROF. DR. TÜLİN VURAL ARSLAN
720692 OYA DENİZ 2022 Kentsel belleğin sürekliliği bağlamında bir kültürel rota önerisi: Bursa endüstri mirası rotası PROF. DR. ARZU ÇAHANTİMUR
724927 AYDANUR KILINÇ 2022 Konut ve çevresinin kentsel yaşam kalitesinin incelenmesi: Bursa Yıldırım Millet mahallesi siteler bölgesi DOÇ. DR. MİRAY GÜR
736115 NALAN SEVİNÇLİ 2022 Anaokullarında çocukların mahremiyet gereksinimine yönelik oyun mekânlarının tasarımı üzerine bir inceleme DOÇ. DR. ECE ŞAHİN
739778 BARIŞ MERT KARASU 2022 Hesaplamalı yöntemlerle yerleşke morfolojisini okumak: Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle kampüsü örneği PROF. DR. ÖZGÜR M. EDİZ
743154 HATİCE GÖKÇE COŞKUN 2022 Mimari ürünün algısal boyutu üzerine bir deneme: Mimarlık algısında empati temelli yaklaşım PROF. DR. ÖZGÜR M. EDİZ
743174 DENİZ PINAR AKYOL 2022 Küçük ev (tiny house) olgusunun alternatif turizme yönelik geçici konaklama mekanı olarak potansiyellerinin değerlendirilmesi: Antalya/İbradı örneği PROF. DR. ARZU ÇAHANTİMUR

701027

BAHAREH JOOSHANI

2021

Sağlıklı kentler için atıl kamusal mekânları dönüştürmek: Kentsel akupunktur yaklaşımı

DOÇ. DR. SİBEL POLAT

685376

ISRAA MOHTASIB

2021

Çok katmanlı fraktal analiz yöntemi: Şehzade Camisi örneği

PROF. DR. ÖZGÜR M. EDİZ

678041

ECE ÇEMREK

2021

Işığın bina kabuğuna etkisinin günümüz müze binaları üzerinden incelenmesi

PROF. DR. ÖZGÜR EDİZ

697743

TUBA SEYHAN

2021

Kırsal yaşamın desteklenmesinde bir araç olarak toplum merkezleri: Bursa örneği

DOÇ. DR. ECE ŞAHİN

678036

GÜRKAN OKUMUŞ

2021

Kentsel arayüz-heykel kurgusu: Atatürk anıtları

PROF. DR. ÖZGÜR EDİZ

671948

FATMA NUR ÖZÜPAK

2021

Katılımcı yaklaşımla kültürel rota önerisi: Bursa tarihi kentsel peyzajında hisar örneği

PROF. DR. ARZU ÇAHANTİMUR

621546

SELİN AKTÜRK

2020

Atıl köy okullarının yeniden işlevlendirilmesi: Çanakkale örneği

PROF. DR. ÖZGÜR EDİZ

621949

EYÜP GUNDAK

2020

Sinematografik tasarım dili üzerinden mimari görsel kompozisyon tasarımına bakış

PROF. DR. TÜLİN VURAL ARSLAN

635610

EMRE KURUÇAY

2020

Sinan mimarisinde görsel karmaşıklığın hesaplamalı analizi

PROF. DR. ÖZGÜR M. EDİZ

626120

KUTSAL EBRAR BARTU

2020

Kırsal yerleşmeler ve eko-köyler arasındaki etkileşimin sürdürülebilirlik bağlamında değerlendirilmesi: Çanakkale örneği

PROF. DR. ARZU ÇAHANTİMUR

621567

SEMA NUR KURMUT

2020

Bursa santral garaj 2 alanının canlandırılmasında kentsel dönüşüm yöntemi

DOÇ. DR. MİRAY GÜR

667578

IBTISSEM LAGHA

2020

Urban resilience of the historical bazaar area in medina of Tunis

PROF. DR. TÜLİN VURAL ARSLAN

621559

SABİRE TUĞÇE KARADAL

2020

Tarihi kent merkezlerinde yürünebilirliğin değerlendirilmesi'Bursa Cumhuriyet Caddesi yayalaştırma örneği'

PROF. DR. TÜLİN VURAL ARSLAN

625463

SABİHA NUR YENER METİN

2020

Kamusal mekan kalitesinin sağlanmasında kentsel tasarım araçlarının rolü

DOÇ. DR. SİBEL POLAT

661500

MUSTAFA SAĞLIK

2020

Kent içinde kalmış endüstri alanlarının sürdürülebilir kentsel gelişme bağlamında yeniden değerlendirilmesi: Bursa organize sanayi bölgesi örneği

PROF. DR. ARZU ÇAHANTİMUR

653900

SEVDE KARA

2020

Planlama kararları ve kullanıcı memnuniyeti açısından Timsah Arena/Bursa büyükşehir belediye stadyumunun değerlendirilmesi

DOÇ. DR. MİRAY GÜR

630614

FUAT ARABACI

2020

Türkiye'deki mülteci ve yerel halk entegrasyon süreci için mekânsal bir çözüm önerisi

PROF. DR. ARZU ÇAHANTİMUR

621552

AYŞE BURCU ZÜLFİKAR

2020

Değişen müze ve müzecilikte sergilemenin teknolojinin boyutunun incelenmesi: Bursa panorama müzesi örneği

PROF. DR. ÖZGÜR EDİZ

637390

TUĞBA HÜMEYRA BİLİR

2020

Çok katlı konut bloklarında sosyal yaşam ve mekân ilişkisinin incelenmesi: Bursa, Odunluk bölgesi örneği

PROF. DR. ARZU ÇAHANTİMUR

621496

FİRDEVS AYDIN

2020

Paylaşımlı ofislerde mekan organizasyonu üzerine bir inceleme

DOÇ. DR. ECE ŞAHİN

621563

AYŞE EREZ

2020

Bursa Ataevler'de kentsel dönüşüm sürecinin değerlendirilmesi: Eğitimciler sitesi örneği

PROF. DR. TÜLİN VURAL ARSLAN

605072

TUĞÇE AYDIN

2019

Görükle kentsel dokusunun öğrencileştirme kavramı üzerinden mekan dizimsel analizi

PROF. DR. ÖZGÜR EDİZ

605397

GİZEM ÇOBAN

2019

Bursa, Yiğitler kentsel dönüşüm projesinin Breeam Communities sürdürülebilirlik değerlendirme aracı bağlamında incelenmesi

PROF. DR. ARZU ÇAHANTİMUR

621497

BELÇİN BALÇIK

2019

Zihinsel engelliler için özel eğitim yapılarının mimari açıdan incelenmesi: Bursa ili alan çalışması

PROF. DR. TÜLİN VURAL ARSLAN

661774

BÜŞRA ÖZTAŞ

2019

Kongre otelleri standartları ve tasarım kriterleri üzerine bir araştırma: Bursa'da kongre turizmi olanakları

DOÇ. DR. SİBEL POLAT

662756

MAKBULE ECE HIRKA

2019

Geçmişten günümüze sıcak su ve mekân ilişkisi: Bursa örneği

PROF. DR. TÜLİN VURAL ARSLAN

604929

CEYDA İLHAN

2019

Sayısal analiz yöntemleriyle mimari dokuyu okumak: Bursa - Hisar bölgesi

PROF. DR. ÖZGÜR EDİZ

661773

SERPİL KIZILOĞLU

2019

Sağlıklı kentler için kamusal mekan kalitesinin arttırılmasında katılımcı tasarımın önemi: Bursa Altıparmak Meydanı-Stadyum Caddesi örneği

DOÇ. DR. SİBEL POLAT

605280

ESMA DURAK

2019

Kırsal yerleşmelerin sürdürülebilirliğinde eko-turizmin etkin rolü: Bursa, Eskikaraağaç köyü örneği

PROF. DR. ARZU ÇAHANTİMUR

599558

PINAR TUĞCU

2019

Mahalle kimliği kavramının kentsel dönüşüm proje yarışmaları üzerinden değerlendirilmesi

PROF. DR. TÜLİN VURAL ARSLAN

570259

LAYLO DJALILOVA

2019

Özbekistan'da eğitim binalarının sürdürülebilirlik bağlamında incelenmesi: Taşkent 198.mektep örneği

DOÇ. DR. ECE ŞAHİN

621488

AYŞENUR KILIÇ

2019

Görme engelli çocuklar için okulöncesi eğitim mekanlarının duyusal deneyimler bağlamında değerlendirilmesi

DOÇ. DR. ECE ŞAHİN

604563

ŞEVVAL SAKARYA

2019

Okul öncesi Montessori eğitim ortamlarının mekansâl değerlendirmesi Bursa örneği

PROF. DR. ARZU ÇAHANTİMUR

600112

GİZEM DURMUŞ

2019

Ortaöğretim eğitim yapılarında 9798 nolu tip projenin mimari özelliklerinin günümüz perspektifinden incelenmesi: Bursa Osmangazi örneği

PROF. DR. TÜLİN VURAL ARSLAN

605094

ÖZLEM ÖZBAŞ

2019

Sosyo-kültürel sürdürülebilirliğin sağlanabilmesinde sakin şehir yaklaşımının rolü: Gökçeada örneği

PROF. DR. ARZU ÇAHANTİMUR

514949

DILARA RZAZADE

2018

Teknolojik yeniliklerin mimarlık eğitimindeki mekansal gereksinimlere etkisi üzerine bir araştırma

DOÇ. DR. SİBEL POLAT

521953

ÖZLEM OKAN ULUTAŞ

2018

Yüksek binaların kent imajı üzerindeki etkisinin marka değeri bağlamında değerlendirilmesi örnek: Bursa, Nilüfer

PROF.DR. ARZU ÇAHANTİMUR

506388

MOHAMMED SHARIF OMAR BA ALAWI

2018

The ecological approaches in skyscrapers for generating and reducing the energy loss by using renewable resources

PROF. DR. TÜLİN VURAL ARSLAN

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [28-Oca-2022 06:59]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [22-Nis-2024 12:27]

İçerik Görüntüleme : [2.070]