Pandemi Döneminde Staj

PANDEMİ DÖNEMİ - STAJ DEFTERLERİNE İLİŞKİN DUYURU

İçinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle staj defteri ve staj bitiminde teslim edilmesi gereken tüm evraklar online olarak teslim alınacaktır.

Staj dosyası teslimi için: 

·Staj defteri ön kapak formu eksiksiz olarak doldurulacak ve yetkili kişi/ler tarafından e-imza veya ıslak imza ile imzalanacaktır. Gerekli boşluğa vesikalık fotoğrafınız eklenecek dosya pdf formatında kaydedilecektir.

·Staj defteri rapor sayfası, ihtiyacınız olan sayfa adedi kadar çoğaltılacak, her sayfaya belirtilen hücrede sayfa numarası verilecek, her sayfada tüm hücreler eksiksiz doldurulacak ve  yetkili kişi/ler tarafından e-imza veya ıslak imza ile imzalanacaktır.Tüm staj dönemini kapsayan rapor pdf olarak kaydedilecektir.

·Staja başlama bildirim formu doldurulacak  ve yetkili kişi/ler tarafından e-imza veya ıslak imza ile imzalanacaktır. Dosya pdf formatında kaydedilecektir.

·Cumartesi günleri çalışılmışsa firmadan bunu teyit eden imzalı/kaşeli bir belge temin edilecektir.

·Web sayfamızda bulunan staj soruları formu doldurulacak ve  dosya pdf formatında kaydedilecektir.  

·Web sayfamızda bulunan değerlendirme formu  doldurulacak  ve yetkili kişi/ler tarafından e-imza veya ıslak imza ile imzalanacaktır. Dosya pdf formatında kaydedilecektir.

·Tüm dosyalar pdf formatında, eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış biçimde  daha sonra ilan edilecek tarihte, belirlenecek platform üzerinden teslim edilecektir.

Takipte kalınız.

 Mimarlık Staj Komisyonu

Staj defteri ön kapak formu

Staj defteri rapor sayfası

Staja başlama bildirim formu

Staj soruları formu

Staj Yapan Öğrenci İşyeri Değerlendirme Formu

FR 1.2.3_02           İşyerinde Devam Durumunu Gösterir Çizelge (Eğitim Öğretim Süreci Formları içerisinde yer almaktadır)

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [10-Mar-2021 13:25]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [06-Eyl-2021 04:40]

İçerik Görüntüleme : [3.671]