Akademik Personel

ÖĞRETİM ÜYELERİ

İLETİŞİM BİLGİLERİ

ÇALIŞMA ALANLARI

 

Prof. Dr. Nilüfer AKINCITÜRK

(Dekan)

E-Posta: nilturk@uludag.edu.tr

Dahili Tel: 42609

Özgeçmiş / avesis.uludag.edu.tr/nilturk

 

Mimari Tasarım

Binalarda Deprem Güvenlikli Tasarım

Binalarda Yangın Güvenlikli Tasarım

Bina Programlama

 

 

 

Prof. Dr. Murat TAŞ

(Senatör)

E-posta: murattas@uludag.edu.tr

Dahili Tel: 42137

Özgeçmiş / avesis.uludag.edu.tr/murattas

Mimari Teknoloji

Yapı Üretimi ve Teknoloji

Teknoloji Yönetimi

Koruma Stratejileri Yönetimi

Kentsel Dönüşüm İçin Nitelikli Konut Üretimi

 

Prof. Dr. Nilüfer TAŞ

(Dekan Yardımcısı)

E-posta: nilufertas@uludag.edu.tr

Dahili Tel: 42138

Özgeçmiş / avesis.uludag.edu.tr/nilufertas

 

Afet Zarar Azaltma

Afet Sonrası Barınma

Konut

Kullanıcı Memnuniyeti

Yapım Yönetimi

 

Prof. Dr. Özgür EDİZ

E-posta: ozgur@uludag.edu.tr

Web: ozgurediz.com

Dahili Tel: 42134

Özgeçmiş / avesis.uludag.edu.tr/ozgur

 

Mimari Tasarım

Sayısal Tasarım

Parametrik Tasarım

Kavramsal Tasarım

Tasarım Kuramları

 

 

 

Prof. Dr. Tülin VURAL ARSLAN

(Bölüm Başkanı)

E-posta: tvural@uludag.edu.tr

Dahili Tel: 42133

Özgeçmiş / avesis.uludag.edu.tr/tvural

Mimarlık

Kent ve Tüketim

Kültürel Miras Çalışmaları

Alışveriş Mekânları

Kamusal Mekânlar

 

 

Prof. Dr. Filiz ŞENKAL SEZER

(Dekan Yardımcısı)

E-posta: filizs@uludag.edu.tr

Dahili Tel: 42126

Özgeçmiş / avesis.uludag.edu.tr/filizs

 

Enerji Verimliliği

Yapı Kabuğu 

Isıl Konfor 

Kullanıcı Memnuniyeti

Düşey Sirkülasyon Elemanları 

Giydirme Cephe Sistemleri 

Prof. Dr. Özlem KÖPRÜLÜ BAĞBANCI

E-posta: okoprulu@uludag.edu.tr

Dahili Tel: 42141

Özgeçmiş / avesis.uludag.edu.tr/okoprulu

 

Restorasyon

Sit Koruma

Yenileme

Yeniden Yapım

Yeniden İşlevlendirme

 

Prof. Dr. Bilal BAĞBANCI

E-posta: mbilal@uludag.edu.tr

Dahili Tel: 42147

Özgeçmiş / avesis.uludag.edu.tr/mbilal

 

Yapı Mühendisliği

Sonlu Elemanlar Yöntemi

Tarihi Yapılar

Deprem Analizleri

 

Prof. Dr. Yasemin ERBİL

(Bölüm Başkan Yardımcısı)

E-posta: yaseminerbil@uludag.edu.tr

Dahili Tel: 55229

Özgeçmiş / avesis.uludag.edu.tr/yaseminerbil

Yapım Yenilikleri

Kullanıcı Memnuniyeti

Mimarlık Eğitimi

Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri

Prof. Dr. Selen DURAK

E-posta: selendurak@uludag.edu.tr

Dahili Tel: 42135

Özgeçmiş / avesis.uludag.edu.tr/selendurak

 

 

Mimarlık Tarihi

Eğitim Mekânları

Evrensel Tasarım

 

 

 

Prof. Dr. Arzu ÇAHANTİMUR

E-posta: arzucahan@uludag.edu.tr

Dahili Tel: 42139

Özgeçmiş / avesis.uludag.edu.tr/arzucahan

 

Mimari Tasarım

Kentsel Tasarım

Sürdürülebilirlik

Çevre-Davranış

 

Doç. Dr. Z. Sevgen PERKER

E-posta: zsperker@uludag.edu.tr

Dahili Tel: 42127

Özgeçmiş / avesis.uludag.edu.tr/zsperker

 

Mimarlıkta Malzeme

Yapıda Malzeme Sorunları

Geleneksel Yapı ve Malzeme 

Yapı Elemanları

Doç. Dr. Sibel POLAT

E-posta: sibelpolat@uludag.edu.tr

Dahili Tel: 40915

Özgeçmiş / avesis.uludag.edu.tr/sibelpolat

 

Mimari Tasarım

Kentsel Tasarım

Kentsel Dönüşüm

Yer Kimliği

Kamusal Mekan

 

Doç. Dr. Figen KIVILCIM ÇORAKBAŞ

(Bölüm Başkan Yardımcısı)

E-posta: figenkivilcim@uludag.edu.tr

Dahili Tel: 42142

Özgeçmiş / avesis.uludag.edu.tr/figenkivilcim

Mimari Koruma ve Restorasyon 

Alan Yönetimi 

Somut ve Somut Olmayan Kültürel Niteliklerin Bütünleşik Korunması, Yorumu ve Sunumu

‘Yerin Ruhu’nun Korunması

Tarihi Çevrede Çağdaş Tasarım

Kentsel Arkeoloji

20. Yüzyıl Mimari Mirası 

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Miras Alanlarının Koruma ve Yönetiminde Kullanılması

            

                

Doç. Dr. Rengin BECEREN ÖZTÜRK

E-Posta: renginb@uludag.edu.tr

Dahili Tel: 42146

Özgeçmiş / avesis.uludag.edu.tr/renginb

Mimarlıkta Malzeme

Sürdürülebilirlik ve Malzeme

Lamine Ahşap Malzeme

Ekolojik Malzeme

                

Doç. Dr. Miray GÜR

E-Posta: miraygur@uludag.edu.tr

Dahili Tel: 40644

Özgeçmiş / avesis.uludag.edu.tr/miraygur

Kentsel Dönüşüm

Yaşam Kalitesi

TOKİ Konutları

Konut Alanları

Konutta Kullanıcı Memnuniyeti


Doç. Dr. B. Ece ŞAHİN

E-posta: besahin@uludag.edu.tr

Dahili Tel: 42145

Özgeçmiş / avesis.uludag.edu.tr/besahin

 

Kentsel Mekânlar

Çocuklar İçin Tasarım

Anaokulu Tasarımı

 

Dr. Öğr. Üyesi Zuhal ŞİMŞEK

E-posta: zsimsek@uludag.edu.tr

Dahili Tel: 42620

Özgeçmiş / avesis.uludag.edu.tr/zsimsek

 

Yangın Güvenliği

Duman Kontrolü

Beton

Su yalıtımı

Hastane Yapıları

 

                 

Dr. Öğr. Üyesi Sebla ARIN ENSARİOĞLU

E-posta: seblaarin@uludag.edu.tr

Dahili Tel: 42142

Özgeçmiş / avesis.uludag.edu.tr/seblaarin

Mimari Tasarım

Tasarım Eğitimi

Mimarlık ve Katılım

Çocuklar İçin Mimarlık Eğitimi

Tiyatro ve Mekan

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ

İLETİŞİM BİLGİLERİ

ÇALIŞMA ALANLARI

Öğr. Gör. Dr. Çiğdem YÜCEL

E-Posta: cyucel@uludag.edu.tr

Dahili Tel: 42143

Özgeçmiş / avesis.uludag.edu.tr/cyucel

 

 

Mimari Tasarım

Sürdürülebilir Yapı

Ekoloji

Tarihi Çevrede Yapılaşma

Permakültür Tasarımı

 

Öğr. Gör. Dr. Özge TÜMER YILDIZ

E-Posta: ozgetumer@uludag.edu.tr

Dahili Tel: 42038

Özgeçmiş / avesis.uludag.edu.tr/ozgetumer

Mimari Tasarım

Mimarlıkta Anlam

Dijital Teknolojiler ve Ağ Bilimi

Konut Yerleşmeleri

ÖĞRETİM YARDIMCILARI

İLETİŞİM BİLGİLERİ

ÇALIŞMA ALANLARI

Arş. Gör. Elif ACAR BİLGİN

E-Posta: elifab@uludag.edu.tr

Dahili Tel: 42622

Özgeçmiş / avesis.uludag.edu.tr/elifab

 

Koruma

Restorasyon

Endüstri Mirası

Geleneksel Yapım Teknikleri

Yöresel Mimari

 

Arş. Gör. Sibel ERSOY

E-Posta: golemen@uludag.edu.tr

Dahili Tel: 42640

Özgeçmiş / avesis.uludag.edu.tr/golemen

 

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir Mimarlık

Mevcut İlköğretim Okulları

Mevcut Bina

Kalite

 

Arş. Gör. H. Ceren SAĞLIK

E-Posta: cerensaglik@uludag.edu.tr

Dahili Tel: 42622

Özgeçmiş / avesis.uludag.edu.tr/cerensaglik

 

Kent

Kentsel Yerleşme

Kentleşme Modelleri

Sultan Külliyeleri

 

 

Arş. Gör. Ayşegül SAYDAMER

E-Posta: asaydamer@uludag.edu.tr

Dahili Tel: 42640

Özgeçmiş / avesis.uludag.edu.tr/asaydamer

 

Ahşap

Taşıyıcı Sistem

Geleneksel Yapı

 

 

 

 

Arş. Gör. Şule AYENGİN

E-Posta: sayengin@uludag.edu.tr

Dahili Tel: 42633

Özgeçmiş / avesis.uludag.edu.tr/sayengin

 

Koruma ve Restorasyon

Tarihi Yapılarda Yapım Sistemleri ve Malzeme Karakterizasyonları Belirlenmesi

 

 

 

Arş. Gör. Bengisu ÖZKILAVUZ

E-Posta: bengisu@uludag.edu.tr

Dahili Tel: 42633

Özgeçmiş / avesis.uludag.edu.tr/bengisu

 

Koruma

Restorasyon

19. Yüzyıl Rum Kiliseleri

 

 

 

Arş. Gör. Egemen KAYMAZ

E-Posta: ekaymaz@uludag.edu.tr

Dahili Tel: 42640

Özgeçmiş / avesis.uludag.edu.tr/ekaymaz

 

Bina Dış Kabuğu

Tahribatsız Test Yöntemleri

Isıl Konfor

Görsel Konfor

 

 

               

Arş. Gör. Barış Mert KARASU

E-Posta: bmertkarasu@uludag.edu.tr 

Dahili Tel: 42073

Özgeçmiş / avesis.uludag.edu.tr/bmertkarasu

 

Parametrik Tasarım, Hesaplamalı Tasarım ve Geometri

Selçuklu yapıları

Hacim akustiği

Yeniden işlevlendirme

 

             

 

Arş. Gör. Adil YİRMİBEŞ

E-Posta: adilyirmibes@uludag.edu.tr

Dahili Tel: 42072

Özgeçmiş / avesis.uludag.edu.tr/adilyirmibes

 

Mimari Tasarım

19. Yüzyıl Konut Mimarisi

Konut Tasarımı

             

 

Arş. Gör.Yiğit Can YARDIMCI

E-Posta: yardimci@uludag.edu.tr

Dahili Tel: 42072

Özgeçmiş / avesis.uludag.edu.tr/yardimci

 

Mimari Tasarım

Bina Dış Kabuğu

Kullanıcı Memnuniyeti

Yapı Bilgi Modellemesi

Sanal Gerçeklik Teknolojilerinin Mimaride Kullanımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [36.331]