Staj Ölçme / Değerlendirme

DÖNEM DIŞI YAZ STAJI KAZANIM/BECERİ ÖLÇME- DEĞERLENDİRME SORULARI

Öğrenci tarafından doldurularak ilan edilen tarih ve saatte ilgili birime teslim edilen staj defterleri staj komisyon üyeleri tarafından içerik olarak değerlendirilirken, boş staj defteri ve ilgili belgeler ile birlikte öğrenciye teslim edilmiş olan soru formunda bulunan soruların herbirine verilen cevap niteliğindeki yazılı açıklamalar ve ek belgeler dikkate alınır. Her bir soruya verilen açık, net ve yeterli kapsamdaki cevabın içeriksel değerlendirme sonucunu etkileyen belli bir ağırlığı bulunmaktadır.

BÜRO STAJI SORULARI

Kazanım 1:Öğrencinin mimari uygulamalar ile ilgili edindiği teorik bilgileri uygulama alanında (büro) kullanabilmesi (10 puan)

Soru 1.1:Mimari Tasarım stüdyolarında öğrendiğiniz hangi bilgi ve becerileri stajınız süresince kullanma fırsatı buldunuz ? Bu bilgi ve becerilerden nasıl yararlandınız ?

Soru 1.2:Temel Tasarım stüdyolarında öğrendiğiniz hangi bilgi ve becerileri stajınız süresince kullanma fırsatı buldunuz ? Bu bilgi ve becerilerden nasıl yararlandınız ?

Soru 1.3:Bina Bilgisi derslerinde öğrendiğiniz hangi bilgileri stajınız süresince kullanma fırsatı buldunuz ? Bu bilgilerden nasıl yararlandınız ?

Soru 1.4:Teknik Resim derslerinde öğrendiğiniz hangi bilgi ve becerileri stajınız süresince kullanma fırsatı buldunuz ? Bu bilgi ve becerilerden nasıl yararlandınız ?

Soru 1.5:Yapı Elemanları derslerinde öğrendiğiniz hangi bilgi ve becerileri stajınız süresince kullanma fırsatı buldunuz ? Bu bilgi ve becerilerden nasıl yararlandınız ?

Soru 1.6:Yapı Malzemesi derslerinde öğrendiğiniz hangi bilgileri stajınız süresince kullanma fırsatı buldunuz ? Bu bilgilerden nasıl yararlandınız ?

Soru 1.7:Yapı Fiziği derslerinde öğrendiğiniz hangi bilgileri stajınız süresince kullanma fırsatı buldunuz ? Bu bilgilerden nasıl yararlandınız ?

Soru 1.8:Mimarlık Meslek Bilgisi derslerinde öğrendiğiniz hangi bilgileri stajınız süresince kullanma fırsatı buldunuz ? Bu bilgilerden nasıl yararlandınız ?

Soru 1.9:  Yapım Yönetimi ve Organizasyonu derslerinde öğrendiğiniz hangi bilgileri stajınız süresince kullanma fırsatı buldunuz ? Bu bilgilerden nasıl yararlandınız ?

Soru 1.10:Tarihi Yapı Çözümleme ve Koruma Restorasyon  derslerinde öğrendiğiniz hangi bilgi ve becerileri stajınız süresince kullanma fırsatı buldunuz ? Bu bilgi ve becerilerden nasıl yararlandınız ?

Soru 1.11:Bilgisayar Destekli Tasarım derslerinde öğrendiğiniz hangi bilgi ve becerileri stajınız süresince kullanma fırsatı buldunuz ? Bu bilgi ve becerilerden nasıl yararlandınız ?

Kazanım 2: Öğrencinin mimarlık mesleğinin uygulanmasına katkı sağlayan diğer meslek alanlarını tanıması,  farklı disiplinlerden kişilerle takım çalışması yapabilmesi ve mimarın yönetici rolünü kavrayabilmesi. (10 puan)

Soru 2.1:Staj yaptığınız mimarlık bürosu hangi uzmanlık alanlarındaki meslek adamlarıyla ve hangi  kurumlarla bağlantı kurdu?

Soru 2.2:Bağlantı kurulan diğer meslek alanları ve kurumlardan alınan bilgiler mimari tasarım sürecine ve tasarımda rol alan kişilerin etkinliklerine nasıl yansıdı?

Soru 2.3:Diğer meslek alanları ve ilgili kurumlar ile iletişim ve koordinasyon kim tarafından nasıl sağlandı ?

Soru 2.4: Staj yaptığınız mimarlık bürosunda yapı üretim sürecinde proje mimarının görev ve sorumlulukları nelerdir?

Soru 2.5:Staj yaptığınız mimarlık bürosunda inşaat keşif ve metraj işlemleri  neleri kapsamaktadır, nasıl ve kim tarafından yapılmaktadır? Tasarımında ve/ve ya geliştirilmesinde rol aldığınız binanın keşif metraj hesaplarını yaparak gerektirdiği formatta yazılı sunumunu yapınız.

Kazanım 3: Öğrencinin mesleği ile ilgili konularda hem detayları, hem de bütünü gözönünde bulundurarak kararlar alabilmesi (10 puan)

Soru 3.1:Staj yaptığınız mimarlık bürosunda tasarım sürecinde rol aldığınız projede kullanılan malzemeler ve detaylar proje bütününü nasıl etkiledi ?

Soru 3.2:Staj yaptığınız mimarlık bürosunda tasarım sürecinde rol aldığınız projeye konu olan binanın (binaların) fonksiyonu, ihtiyaç programı, uygulamanın yapılacağı çevrenin verileri, belli ise kullanıcı özellikleri, belli ise toplam maliyet sınırlamaları projenin gelişimini nasıl etkiledi ?  Örnekler ile açıklayınız.

Soru 3.3:Staj yaptığınız mimarlık bürosunda tasarım sürecinde rol aldığınız projeye konu olan binanın (binaların) fonksiyonu, ihtiyaç programı, uygulamanın yapılacağı çevrenin verileri, belli ise kullanıcı özellikleri, belli ise toplam maliyet sınırlamaları tasarımda tercih edilen malzeme, yapım sistemi ve detayları  nasıl etkiledi ?  Örnekler ile açıklayınız.

Kazanım 4:Öğrencinin mesleki etik ilkelere ve ilgili kanun, yönetmelik ve şartnamelere uygun kararlar alabilmesi ve bu doğrultuda hareket edebilmesi (10 puan)

Soru 4.1:Staj yaptığınız mimarlık bürosunda tasarım sürecinde rol aldığınız proje çalışmaları kapsamında hangi yönetmelik ve şartnamelerden yararlanıldı? Bu belgelerde yer alan hangi  ölçütler nasıl kullanıldı?

Soru 4.2:Staj yaptığınız mimarlık bürosunda tasarım sürecinde rol aldığınız proje çalışmaları kapsamında yararlanılan  yönetmelik ve şartnamelerde yer alan hangi  ölçütler nasıl kullanıldı?

Kazanım 5: Öğrencinin mimari uygulama alanlarında (büro) kişisel ve mesleki iletişim kurabilmesi, iletişim araçlarını kullanabilmesi (mimari uygulama ve sunum tekniklerini yerinde, doğru ve pratik bir şekilde  kullanabilmesi) (10 puan)

Soru 5.1:Staj yaptığınız mimarlık bürosunda kullanmayı öğrendiğiniz bir çizim paket programı var mı? Var ise ne düzeyde ve nasıl öğrendiğinizi açıklayınız.

Soru 5.2:Staj yaptığınız mimarlık bürosunda tasarım ve  proje geliştirme sürecinde gerçekleştirilen toplantılara (proje ekibi, diğer disiplinler, müşteri, yüklenici gibi paydaşlar ile) katıldınız mı?  Katildiniz ise gözlemlerinizi kısaca aktarınız.

Kazanım 6:Öğrencinin mimari uygulama alanlarında (büro) çağdaş mimari gelişmelerin uygulamalara nasıl yansıdığının farkına varması ve çağdaş mimari gereksinimler karşısında çözüm önerileri geliştirebilmesi (10 puan)

Soru 6.1: Staj yaptığınız mimarlık bürosunda tasarım ve  proje geliştirme sürecinde hangi çizim programları ne yoğunlukta kullanılmaktadır?

Soru 6.2:Staj yaptığınız mimarlık bürosunda çağdaş mimari gelişmeler (yapı malzemesi, yapı bileşeni, yapım sistemi, vb. alanlarda) takip edilmekte midir? Açıklayınız.

Kazanım 7: Öğrencinin mimari uygulama alanlarının (büro) sürekli mesleki eğitim alanları olduğunun farkına varması (10 puan)

Soru 7.1:Staj yaptığınız mimarlık bürosunda takip edilen sureli ve /ve ya süresiz mimari yayınlar var mıdır? Hangi yayınlar takip edilmekte ve hangi yoğunlukta faydalanılmaktadır?

Soru 7.2:Staj yaptığınız mimarlık bürosunda sürekli mesleki gelişim etkinliklerinin hangileri takip edilmektedir? Bu etkinlik kazanımlarının büro ortamına ve tasarımlara yansıması nasıldır?

ŞANTİYE STAJI SORULARI

Kazanım 1:Öğrencinin mimari uygulamalar ile ilgili edindiği teorik bilgileri uygulama alanında (şantiye) kullanabilmesi (10 puan)

Soru 1.1:Mimari Tasarım stüdyolarında öğrendiğiniz hangi bilgi ve becerileri stajınız süresince kullanma fırsatı buldunuz ? Bu bilgi ve becerilerden nasıl yararlandınız ?

Soru 1.2:Bina Bilgisi derslerinde öğrendiğiniz hangi bilgileri stajınız süresince kullanma fırsatı buldunuz ? Bu bilgilerden nasıl yararlandınız ?

Soru 1.3:Teknik Resim derslerinde öğrendiğiniz hangi bilgi ve becerileri stajınız süresince kullanma fırsatı buldunuz ? Bu bilgi ve becerilerden nasıl yararlandınız ?

Soru 1.4:Yapı Elemanları derslerinde öğrendiğiniz hangi bilgi ve becerileri stajınız süresince kullanma fırsatı buldunuz ? Bu bilgi ve becerilerden nasıl yararlandınız ?

Soru 1.5:Yapı Elemanları derslerinde öğrendiğiniz hangi bilgi ve becerileri stajınız süresince kullanma fırsatı buldunuz ? Bu bilgi ve becerilerden nasıl yararlandınız ?

Soru 1.6:Yapı Malzemesi derslerinde öğrendiğiniz hangi bilgileri stajınız süresince kullanma fırsatı buldunuz ? Bu bilgilerden nasıl yararlandınız ?

Soru 1.7:Yapı Fiziği derslerinde öğrendiğiniz hangi bilgileri stajınız süresince kullanma fırsatı buldunuz ? Bu bilgilerden nasıl yararlandınız ?

Soru 1.8:Mimarlık Meslek Bilgisi derslerinde öğrendiğiniz hangi bilgileri stajınız süresince kullanma fırsatı buldunuz ? Bu bilgilerden nasıl yararlandınız ?

Soru 1.9: Yapım Yönetimi ve Organizasyonu derslerinde öğrendiğiniz hangi bilgileri stajınız süresince kullanma fırsatı buldunuz ? Bu bilgilerden nasıl yararlandınız ?

Soru 1.10:Tarihi Yapı Çözümleme ve Koruma Restorasyon  derslerinde öğrendiğiniz hangi bilgi ve becerileri stajınız süresince kullanma fırsatı buldunuz ? Bu bilgi ve becerilerden nasıl yararlandınız ?

Kazanım 2:Öğrencinin mimarlık mesleğinin uygulanmasına katkı sağlayan diğer meslek alanlarını tanıması,  farklı disiplinlerden kişilerle takım çalışması yapabilmesi ve mimarın yönetici rolünü kavrayabilmesi. (10 puan)

Soru 2.1:Staj yaptığınız şantiye hangi uzmanlık alanlarındaki meslek adamlarıyla ve hangi  kurumlarla bağlantı kurdu?

Soru 2.2:Bağlantı kurulan diğer meslek alanları ve kurumlardan alınan bilgiler şantiyedeki uygulamada rol alan kişilerin etkinliklerine nasıl yansıdı?

Soru 2.3:Diğer meslek alanları ve ilgili kurumlar ile iletişim ve koordinasyon kim tarafından nasıl sağlandı ?

Soru 2.4:Staj yaptığınız şantiyenin oranizasyonunu kim sağlıyor? Şantiyenin iş programı ve bunun kontrolü kim(ler) tarafından belirleniyor?

Kazanım 3:Öğrencinin mesleği ile ilgili konularda hem detayları, hem de bütünü göz önünde bulundurarak kararlar alabilmesi (10 puan)

Soru 3.1:Staj yaptığınız şantiyede uygulama sürecinde rol aldığınız ve ya gözlem yaptığınız binada kullanılan malzemeler ve detaylar proje bütününü nasıl etkiledi ?

Soru 3.2:Staj yaptığınız şantiyede uygulama sürecinde rol aldığınız ve ya gözlem yaptığınız projeye konu olan binanın (binaların) fonksiyonu, ihtiyaç programı, uygulamanın yapıldığı çevrenin verileri, belli ise kullanıcı özellikleri, belli ise toplam maliyet sınırlamaları uygulama sürecini  nasıl etkiledi ?  Örnekler ile açıklayınız.

Kazanım 4:Öğrencinin mesleki etik ilkelere ve ilgili kanun, yönetmelik ve şartnamelere uygun kararlar alabilmesi ve bu doğrultuda hareket edebilmesi (10 puan)

Soru 4.1:Staj yaptığınız şantiyede uygulama sürecinde rol aldığınız ve ya gözlem yaptığınız proje çalışmaları kapsamında hangi yönetmelik ve şartnamelerden yararlanıldı? Bu belgelerde yer alan hangi  ölçütler uygulamaya nasıl yansıdı?

Soru 4.2: Staj yaptığınız şantiyede şantiye güvenliği ve işçi güvenliği nasıl sağlanmakta? Açıklayınız.

Kazanım 5:Öğrencinin mimari uygulama alanlarında (şantiye) kişisel ve mesleki iletişim kurabilmesi, iletişim araçlarını kullanabilmesi (mimari uygulama tekniklerini yerinde, doğru ve pratik bir şekilde  kullanabilmesi) (10 puan)

Soru 5.1:Staj yaptığınız şantiyede kullanılan çizim paket programları var mı? Sizin staj sürecinde kullanmayı öğrendiğiniz bir çizim paket programı var mı? Var ise ne düzeyde ve nasıl öğrendiğinizi ve ne amaçla kullanıldığını açıklayınız.

Soru 5.2:Staj yaptığınız şantiyede uygulama sürecinde gerçekleştirilen toplantılara (proje ekibi, diğer disiplinler, müşteri, yüklenici gibi paydaşlar ile) katıldınız mı?  Katildiniz ise gözlemlerinizi kısaca aktarınız.

Kazanım 6:Öğrencinin mimari uygulama alanlarında (şantiye) çağdaş mimari gelişmelerin uygulamalara nasıl yansıdığının farkına varması ve çağdaş mimari gereksinimler karşısında çözüm önerileri geliştirebilmesi (10 puan)

Soru 6.1:Staj yaptığınız şantiyede kullanılan geleneksel ve çağdaş yapım sistemlerini örnekler ile açıklayınız. Kullanılan çağdaş yapım sistemlerinin  geleneksel yapım sistemlerinden farkını karşılaştırmalı analiz ile belirtiniz.

Soru 6.2:Staj yaptığınız şantiyede kullanılan geleneksel ve  çağdaş yapı malzemelerini örnekler ile açıklayınız. Kullanılan çağdaş yapı malzemelerinin  geleneksel yapı malzemelerinden farkını karşılaştırmalı analiz ile belirtiniz.

Soru 6.3:Staj yaptığınız şantiyede yapım yönetimi ve organizasyonu yöntemlerinden yararlanılıyor mu? Açıklayınız.

Kazanım 7:Öğrencinin mimari uygulama alanlarının (şantiye) sürekli mesleki eğitim alanları olduğunun farkına varması (10 puan)

Soru 7.1:Staj yaptığınız şantiyede farklı/yeni uygulama alanları için eğitim veriliyor mu?

Soru 7.2:Staj yaptığınız şantiyede mimar, mühendis, teknik eleman ya da işçiler son 1 yıl içerisinde herhangi bir mesleki eğitim çalışmasına katılmış mıdır? Sertifika programlarına katılarak belgeleyen çalışan bulunmakta mıdır?

Soru 7.3:Bu eğitimlerden alınan bilgiler ve edinilen beceriler mesleki uygulama alanlarında bir girdi oluşturmaktamı? Açıklayınız.

 

BÜRO VE ŞANTIYE STAJ DEFTERLERI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Öğrenci tarafından doldurularak ilan edilen tarih ve saatte ilgili birime teslim edilen staj defterleri staj komisyon üyeleri tarafından biçimsel olarak değerlendirilirken aşağıda belirtilen kriterler  dikkate alınır. Her bir kriterin biçimsel değerlendirme sonucunu etkileyen belli bir ağırlığı bulunmaktadır. (Her bir soru 1 puan karşılığı, toplamda 10 tam puan olarak değerlendirilmektedir.) Bu sorulardan herhangi birinin cevabı tam olmadığı taktirde muhakkak öğrenciye geri dönüşü yapılarak tamamlanması istenmektedir. Tamamlanmadığı taktirde ilgili staj kabul edilmemektedir.

 1.      Staj belirtilen tarihler arasında tamamlamış mı?

2.      Staj defteri teknik yazım kurallarına uygun bir şekilde el yazısı ve silinemeyen bir kalem kullanılarak yazılmış mı?

 3.      Staj yapılan firma hakkında bilgi mevcut mu? (firma tam adı, adresi, çalışan kişi sayısı ve görevleri, iş hacmi/kapasite,var ise faaliyet gösterdiği özel alan, kısa tarihçesi)

 4.      Staj defterinin ilgili kısımları ve ek belgeler firma yetkilisi tarafından doldurulmuş mu ? (imza, kaşe,  tarih, staj belgesi ve staja başlama bildirim formu)

 5.      Staj sürecinde edinilen bilgi ve becerilere ait kanıt niteliğinde materyal var mı? (çizim programları kullanılarak hazırlanmış proje çıktıları, keşif-metraj belgeleri, fotoğraflar, tasarım ve/vey a problem çözme sürecinde yapılan eskizler, vb.)

 6.     Staj defteri sistematik bir şekilde doldurulmuş mu? (İş akışına göre ya da paralel işlere göre yeterli ve kendi edindiği bilgileri yansıtan ifade ile doldurulmuş mu?)

 7.     Staj sürecinde yapılan işleri belgeleyen evraklar istenilen kalitede hazırlanmış mı, belirtilen  formatta sunulmuş mu?

 8.     Staj sürecinde kazanılan bilgi ve beceriler, yaşanan deneyimler staj defterinin sonuç bölümünde net bir biçimde   özetlenmiş ve bir özeleştiri yapılmış mı?  

 

 

DÖNEM DIŞI YAZ STAJI DEĞERLENDİRME TABLOSU

Değerlendirme ölçütü

Değerlendirmedeki ağırlığı

Başarı Sınırı

Açıklama

Staj yapılan firma yetkilisinin stajyer öğrenci değerlendirmesi

%20

%20

Firma yetkilisi yorumu olumsuz ise staj kabul edilmez.

Staj süresinin öğrenci tarafından verimli ve nitelikli bir şekilde değerlendirilmiş olması

(staj sorularının herbirine verilen cevap niteliğindeki yazılı açıklamalar ve ek belgelerin staj komisyonu üyelerince değerlendirilmesi ile belirlenir)

%70

≥%50

Değerlendirme sonucu 50 puan altında ise staj kabul edilmez. 50 - 69 puan arasında ise düzeltme istenir. Düzeltme sonuçlarına gore tekrar değerlendirilir. 70 puan üzerinde ise kabul edilir.

Staj defterinin bölüm staj yönergesinde belirtilen kriterlere uygunluğu

%10

%10

Staj defter kriterlerden herhangi birini sağlamıyor ise düzeltme istenir.

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [10-Mar-2021 13:03]

İçerik Görüntüleme : [5.458]