Staj İlkeleri

 

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

DÖNEM DIŞI YAZ STAJI  İLKELERİ VE TANITIM BİLGİLERİ

1

Dönem Dışı Yaz Stajı Amacı:

Öğrencilerin öğrenim gördükleri mimarlık temel alanı ile ilgili iş alanlarını tanımalarını, iş yerlerindeki faaliyetleri öğrenmelerini, eğitim ve öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerileri pratik çalışma yaparak uygulamalarını sağlamaktır. Bu nedenle tüm stajların bitirme projesi almadan önce tamamlanmış olması gerekmektedir. Tüm stajların başarı ile tamamlanmış olması bitirme projesi alabilmek için önkoşuldur. 

2

 Dönem Dışı Yaz Stajı

 Öğrenme Kazanımları

(Edinilen Mesleki Beceriler):

1

Öğrencinin mimari uygulamalar ile ilgili edindiği teorik bilgileri uygulama alanında (büro/şantiye) kullanabilmesi

2

Öğrencinin mimarlık mesleğinin uygulanmasına katkı sağlayan diğer meslek alanlarını tanıması,  farklı disiplinlerden kişilerle takım çalışması yapabilmesi ve mimarın yönetici rolünü kavrayabilmesi

3

Öğrencinin mesleği ile ilgili konularda hem detayları, hem de bütünü gözönünde bulundurarak kararlar alabilmesi

4

Öğrencinin yerel yönetimlerin uygulamalarının kent planlama ve mimari tasarım sürecine etkilerini anlaması. Mesleki etik ilkelere ve ilgili kanun, yönetmelik ve şartnamelere uygun kararlar alabilmesi ve bu doğrultuda hareket edebilmesi

5

Öğrencinin mimari uygulama alanlarında (büro/şantiye) kişisel ve mesleki iletişim kurabilmesi, iletişim araçlarını kullanabilmesi (mimari uygulama ve sunum tekniklerini yerinde, doğru ve pratik bir şekilde  kullanabilmesi)

6

Öğrencinin mimari uygulama alanlarında (büro/şantiye) çağdaş mimari gelişmelerin uygulamalara nasıl yansıdığının farkına varması ve çağdaş mimari gereksinimler karşısında çözüm önerileri geliştirebilmesi

7

Öğrencinin mimari uygulama alanlarının (büro/şantiye) sürekli mesleki eğitim alanları olduğunun farkına varması

3

Dönem Dışı Yaz Stajı İçeriği

 

Staj Türü

 Şantiye

Süre

20 işgünü+20 işgünü

 

Şantiye ortamının ve ilgili aktörlerin tanınması. Şantiye ortamındaki iş programı ve iş bölümünün tanınması.Şantiye yönetim ve organizasyonunun anlaşılması. Mimari uygulama projelerinin ve diger ilgili teknik uygulama projelerinin (statik, makina, elektrik) imalat / yapım esnasındaki önemlerinin anlaşılması. Bu projelerin nasıl okunup uygulanabileceğinin anlaşılması. Kaba yapı ve ince yapı detaylarının nasıl uygulandığının görülerek anlaşılması. Detay/yapı malzemesi ilişkilerinin görülerek kavranması.

Staj Türü

Büro

Süre

20 işgünü+20 işgünü

 

Mimari büro ortamının ve ilgili aktörlerin tanınması. Mimari Büro ortamındaki iş programı ve iş bölümünün tanınması.Mimari Büro yönetim ve organizasyonunun anlaşılması. Farklı ölçeklerdeki ve amaçlardaki mimari  projelerin ( avan proje, uygulama projesi, detay projesi,vb.) tanınması ve kullanılan çizim teknik ve araçlarının öğrenilmesi.Farklı teknik ve araçların kullanılarak çizim becerisinin geliştirilmesi. Mimari tasarım süreci ile uygulama süreci arasındaki ilişkilerin anlaşılması. Diger ilgili teknik uygulama projelerinin (statik, makina, elektrik) ve detaylarının mimari tasarım esnasındaki önemlerinin anlaşılması. Bu projelerin mimari uygulama projeleri ile entegrasyonunun anlaşılması. Mimar, işveren ve yüklenici ilişkilerinin anlaşılması.

4

Dönem Dışı Yaz Stajı Değerlendirme Esasları

KRİTERLER

KATKI YÜZDESİ

Staj yapılan firma yetkilisinin stajyer öğrenci değerlendirmesi

%20

Staj süresinin öğrenci tarafından verimli ve nitelikli bir şekilde değerlendirilmiş olması

(staj sorularının herbirine verilen cevap niteliğindeki yazılı açıklamalar ve ek belgelerin staj komisyonu üyelerince değerlendirilmesi ile belirlenir)

%70

Staj defterinin bölüm staj yönergesinde belirtilen kriterlere uygunluğu

%10

Toplam

%100

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [(Veri Yok)]

İçerik Görüntüleme : [3.855]