TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ MESLEKİ EĞİTİME DESTEK BURSU BAŞVURULARI

Bursa Uludağ Üniversitesi, Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksek Okulu ve Türkiye Jokey Kulübü (TJK) arasında mesleki eğitime destek vermek amacıyla, TJK tarafından “Atçılık ve Antrenörlüğü Programında” eğitim-öğretim gören ve protokolde  belirtilen şekilde burs alma kriterine sahip,1. ve 2. Sınıf öğrencilerine ayrı ayrı olmak üzere; okullara her yıl alınan öğrenci sayısı dikkate alınarak öğretim yılı sonuna kadar asgari brüt ücretin yüzde otuzundan (%30) az olmamak koşuluyla, 2022-2023 Öğretim yılında Ekim ve Haziran ayları arasında (9 ay) öğrenci başına aylık 1.945 TL Mesleki Eğitim Desteği ödenecektir.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

1. Başvuru Formu

2.Taahhütname (Eğitim Desteği kazanan öğrencilerin protokolde belirtilen koşullara ve sürelere bağlı olmak üzere eğitim desteği almayı kabul ve taahhüt edeceğine, başka bir yerden burs almadığına ve burs aldığının tespiti halinde bursun iptaline ilişkin taahhütname)

3. Vesikalık fotoğraf (1 adet)

4. Nüfus Cüzdan fotokopisi

5.Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: Öğrencinin ve bütün aile fertlerinin bilgilerinin yer aldığı nüfus kayıt örneği (herhangi bir Nüfus Müdürlüğü’nden alınabilir.)

6.Adli Sicil Kaydı: Adli Sicil Kaydı e-devlet şifresiyle internet üzerinden alınabileceği gibi herhangi bir adliyeden öğrenci tarafından alınabilir.

7.Aile gelir durumu gösterir onaylı belgeler: anne ve babanın maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir belge, geliri olmayan anne veya baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne veya baba adına kayıt olmadığına dair (çalışmadığına dair) belgenin alınması, komisyon tarafından değerlendirme yapılabilmesi için gerekmektedir. Hem anneye hem de babaya ait evrakların getirilmesi önemlidir.

BAŞVURU TAKVİMİ

Son Başvuru Tarihi                       : 30.Ocak.2023

Burs Komisyonu Mülakat Tarihi  : 02.Şubat.2023

Sonuçların İlanı                             : 03.Şubat. 2023

 

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [23-Oca-2023 08:57]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [23-Oca-2023 09:00]

Duyuru Görüntüleme : [204]