Bölüm Hakkında

Matematik Bölümünün Kısa Tarihi

Matematik Bölümü 30.03.1983 Tarihinde Doç. Dr. Mümin YAMANKARADENİZ tarafından kurulmuştur. Aynı yıl Güz Döneminde Bahar Döneminin dersleri verilerek Lisans öğretimine başlanmıştır. Kurulduğu yıl Bahar Döneminin dersleri ise yaz tatilinde yapılmıştır. Bölümde kuruluş yılı olan 1983 yılında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora seviyelerinde öğretim verilmeye başlanmıştır. 1992 yılında ikili öğretime geçilmiştir. Ülkemizdeki üniversite sayılarının yeterli düzeye gelmesiyle 2013 yılında ikinci örgün öğretime son defa öğrenci alınmış ve 2014 yılından itibaren ikinci örgün öğretime öğrenci alımı durdurulmuştur.

Matematik Bölümünün Amacı

Amacımız; 

olan mezunlar yetiştirmektir. 

Bunlara ilâve olarak öğrencilerimizin; 

Türk Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda, eğitim ve öğretim kurumlarındaki öğrencilere matematik ve matematik ile ilgili konularda gerekli bilgileri verebilme becerisine sahip, inceleme, araştırma ve uygulama yöntemlerini bilen, bilimsel düşünce ve ahlâk (etik) kurallarını özümsemiş, topluma faydayı ön plânda tutan bireyler olarak mezun olmaları amaçlanmaktadır.

  Matematik Bölümünün Sahiplendiği Görev (Özgörev) 

Kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, çevresine önderlik edebilecek yapıda, etrafına ve ülkesine faydalı yurtsever bireyler olan mezunlar vermeyi görev olarak telakki etmekteyiz.  Nitelikli bir eğitim vermek; yaptığı araştırmalarla ulusunun ve insanlığın sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişimi için gerekli matematiksel altyapıyı hazırlamak ve ürettiği bilgiyi uygulamak ve yaymaktır. Sadece öğrencilerimizin değil toplumda matematiğe ilgi duyan tüm kişi ve kurumların ve bilhassa öğretmenlerimizin matematiğe olan ilgisi arttırmak ve karşılaşılan sorunlara ortak çözümler aramayı da kendimize görev olarak addetmekteyiz. 

  Matematik Bölümünün İleriye Yönelik Hedefleri (Uzgörü)

Temel matematik anlayışına sahip, güncel sorunlara çözümler getirebilen, sürekli öğrenmeye ve gelişime açık mezunlar yetiştirmek; yaptığı çalışmalarla bilim dünyasının günümüzde ve gelecekte karşılaşabileceği problemleri çözebilmelerine imkân verecek altyapıyı hazırlamak ve sunduğu program ile daha çok tercih edilen bir bölüm olmaktır.

  Matematik Bölümümüzdeki Anabilim Dalları

Bölüm 6 Anabilim Dalından oluşmaktadır. Bunlar; 

Anabilim dallarıdır.

 Akademik Kadromuz

Bölümde akademik kadrolarında tam zamanlı olarak 14 Profesör, 9 Doçent, 3 Dr. Öğretim Üyesi ve 2 Öğretim Görevlisi Dr. bulunmaktadır.

  Faaliyetlerimiz

Matematik Bölümümüzün aslî faaliyeti olarak Lisans ve Lisansüstü öğretim faaliyetlerimiz yer almaktadır. Lisans eğitimi dört yıldır. Lisansüstü eğitimde ise yüksek lisans ve doktora programlarımız yer almaktadır. Yüksek Lisans ve doktora programları B. U. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsünün organizasyonu altında Bölüm-Enstitü işbirliği ile yapılmaktadır. 

Matematik Bölümü öğretim elemanları bölüm öğrencilerinin derslerine ek olarak, Fen Edebiyat Fakültesinin diğer bölümlerinin matematik dersleriyle, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Ziraat Fakültesi ders planlarında yer alan tüm matematik dersleri ile Uludağ Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarından bazılarındaki temel matematik derslerinin yürütülmesinde de görev almaktadır. 

Üniversitemiz bünyesinde yer alan enstitülere ait değişik programlarda yer alan lisansüstü matematik derslerinde de öğretim üyelerimiz görev almaktadır. 

Önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerimize yönelik bu ders faaliyetlerinin yanında sosyal sorumluluk projeleri olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge şubesi ile öğretmenlerimizin matematik açısından gelişimine yönelik ortak çalışmalar yürütmekteyiz. 

Öğretim elemanlarımız eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanında kitap ve akademik makale çalışmaları da yapmaktadırlar. Bölüm elemanlarımızda ait çok sayıda ders kitabı ve makale bulunmaktadır.

 

 

  Mezunlarımız

Bölümüzden mezun olan öğrencilerimiz genellikle, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öngördüğü koşulları yerine getirdikleri takdirde, öğretim kurumlarına öğretmen olabildikleri gibi bankalarda, devlet kuruluşlarında ( Devlet İstatistik Enstitüsü, vb.), bilgi işlem alanında ve özel sektörün değişik kesimlerinde iş bulabilmektedir.

  Bölüm Başkanlarımız

1983 Yılında kurucu bölüm başkanı olarak görev yapan Mümin YAMANKARADENİZ hocamızdan itibaren günümüze kadar olan bölüm başkanlarımız aşağıda tarih sırasına göre verilmiştir:

Prof.Dr. Mümin YAMANKARADENİZ    Yıllar: 1983-1987

Prof. Dr. Ertuğrul ÖZDAMAR                Yıllar: 1987-1990, 2000-2006

Prof. Dr. Mehmet ÇAĞLIYAN                 Yıllar: 1990-1996

Prof. Dr. Mustafa BAYRAKTAR             Yıllar: 1996-2000

Prof. Dr. Kadri ARSLAN                         Yıllar: 2006-2009

Prof. Dr. Süleyman ÇİFTÇİ                     Yıllar: 2009-2015, 2017-2019

Prof. Dr. Basri ÇELİK                              Yıllar: 2015-2017, 2019-2022

Prof. Dr. İ. Naci CANGÜL                        Yıllar: 2022-

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [31-Oca-2024 12:17]

İçerik Görüntüleme : [12.844]