Bölüm Hakkında

Matematik Bölümünün Amacı

Temel matematik bilgisine ve bağımsız düşünme yeteneğine sahip, problemleri tahmin edebilen, karşılaştığı problemleri farklı bakış açılarından ele alıp potansiyel çözümler üretebilen, kapsamlı ve soyut düşünebilen, çalışma hayatında ihtiyaç duyacağı seviyede yazılım bilgisine de sahip mezunlar yetiştirmektir. Ayrıca, Türk Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda, matematik ve matematik ile ilgili alanlarda daha ileri düzeyde çalışma yapmak isteyenlere, temel bilgileri vermek, öğrencilerin eğilim ve yeteneklerine yönelik ve mezuniyet sonrası iş sahibi olabilecekleri programları uygulamak, profesyonel iş ve araştırma sürecinde çağdaş düzeyde bilimsel düşünce ve araştırma yeteneğine sahip, Lisans düzeyinde, matematikçi yetiştirmektir.

  Matematik Bölümünün Özgörev

Kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, çevresine önderlik edebilecek yapıda, yurtsever bireyler yetiştiren nitelikli bir eğitim vermek; yaptığı araştırmalarla ulusunun ve insanlığın sosyal,kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişimi için gerekli matematiksel altyapıyı hazırlamak ve ürettiği bilgiyi uygulamak ve yaymaktır.

  Matematik Bölümünün Uzgörü

Temel matematik anlayışına sahip, güncel sorunlara çözümler getirebilen, sürekli gelişime açık mezunlar yetiştirmek; yaptığı araştırmalarla bilim dünyasının günümüzde ve gelecekte karşılaşabileceği problemleri çözebilmelerine imkan verecek altyapıyı hazırlamak ve sunduğu program ile dünya çapında tercih edilen bir bölüm olmaktır.

  Ana bilim Dalları

Bölüm 6 Anabilim Dalından oluşmaktadır. Bunlar; Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Geometri,  Uygulamalı Matematik, Cebir ve Sayılar Teorisi, Matematiğin Temelleri ve Lojik ve Topoloji Anabilim dallarıdır.

 Akademik Kadro

Bölümde 14 profesör, 3 Doçent, 7 Yardımcı Doçent ve 3 Öğretim Görevlisi bulunmaktadır.

  Faaliyetler

Matematik Bölümünde birinci ve ikinci örgün eğitim olmak üzere ikili eğitim yapılmaktadır. Lisans eğitimi dört yıldır. Lisans eğitimi yanında, yüksek lisans ve doktora programları da açılmıştır. Yüksek Lisans ve doktora programları B. U. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsünün organizasyonu altında yapılmaktadır. Matematik Bölümü, bölüm öğrencilerinin derslerine ek olarak, Fen Edebiyat Fakültesinin diğer bölümlerinin matematik dersleriyle, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve Uludağ Üniversitesine bağlı meslek yüksek okullarının temel matematik derslerini de yürütmektedir.

  Mezunlar

Mezun olan öğrencilerimiz genellikle, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öngördüğü koşulları yerine getirdikleri taktirde, öğretim kurumlarına öğretmen olabildikleri gibi bankalarda, devlet kuruluşlarında ( Devlet İstatistik Enstitüsü, v.b. ) ve özel sektörde iş bulmaktadır.

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [8.491]