ÖĞRENCİ KABULÜ (Maliye Doktora)

Maliye Anabilim Dalı Doktora Programı kontenjanları ve giriş koşulları diğer programlarda olduğu gibi Anabilim Dalı Kurulunun teklifi Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Kurulu Kararı ve Senato onayı ile belirlenmektedir. Mevcut düzenlemelere göre Enstitülerin kabul edeceği doktora program kontenjanları, başvuru ve kayıt için gerekli belgeler, sınav ve kayıt tarihleri ile diğer hususlar Üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir. Başvurular sadece elektronik ortamda Sosyal Bilimler Enstitüsüne yapılır. Kesin kayıtta belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir.

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Maliye Anabilim Dalı Doktora Programına başvuru için aranan ön koşullar ve süreç (Koşul ve işleyişin değişebileceği gözönünde bulundurulmalıdır):

1- Lisans derecesi itibariyle Maliye, İşletme, İktisat Bölümü ve Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2- Maliye alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve Yüksek Lisans Mezuniyet Genel Akademik Not Ortalamasının (GANO) 4 üzerinden en az 2,80 olması

3- ALES'ten (Eşit Ağırlık) en az 55 puan almış olmak,

4- Öngörülen Yabancı Dil Sınavlarından en az 55 puan almış olmak şeklinde uygulanmıştır (20 Haziran 2022 tarihli ilânı incelemek için tıklayınız).

Başvurusu B.U.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün yaptığı ön değerlendirme sonucu geçerli olan adaylar, ALES puanı ve mezuniyet not ortalaması (ALES %50 + GANO %50) dikkate alınarak sıralanır ve kontenjanın belirli bir katı kadar aday bilimsel değerlendirme sınavlarına çağrılır.

Yazılı Bilim Sınavı ve yapılması öngörüldüyse Mülâkat Sınavına giren adaylar bilimsel değerlendirmeden 100 puan üzerinden bir not alırlar. Sonuçta bu sınavlara giren adaylar ALES'in %50'si + GANO'nun %20'si + Bilimsel Değerlendirmenin %30'su toplanarak genel başarı puanlarına göre sıralanır. Başarı puanı 70'in altında olanlar başarısız sayılır. 70 ve üzeri olanlardan en yüksek puanlı olandan başlayarak kontenjan sayısı kadar aday başarılı sayılarak Maliye Doktora Programına girmeye hak kazanırlar.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [01-Kas-2021 10:28]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [05-Eki-2022 13:21]

İçerik Görüntüleme : [1.842]