Lisans

 

   DEVLET KONSERVATUVARI LİSANS PROGRAMI

(Kayıt-Kabul Koşulları)

 

Genel Koşullar

    •  Sağlık durumu elverişli olmak,

    •  Lise veya dengi bir okuldan mezun veya mezun durumunda olmak,

    • TYT testlerinin herhangi birinden, (ortaöğretim başarı puanı eklenmeden) 150 veya üzeri puana sahip olmak. (Konservatuvar bünyesinde bir liseyi bitirenlerden TYT puan şartı aranmaz.)

    • Yurtdışı kontenjanlara başvuru için, Üniversite Senatosu’nca kabul edilen sınavlara ait en az puan şartını karşılamak.

   •  İlan edilen süre içinde, aday kaydıyla ilgili işlemleri eksiksiz ve doğru olarak tamamlayarak ilgili birime teslim etmiş olmak,

   •  Rektörlükçe ilan edilen gün, yer ve saatte kabul sınavlarına girmek ve bu sınavlarda başarılı olmak.

    Özel Koşullar

    • Başvuru sırasında;

     - Yaylı Çalgılar, Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar ile Piyano Anasanat dalları için 22 yaşından büyük olmamak. (Hesaplamada ay ve gün dikkate alınmaz.)

    - Türk Müziği Anasanat Dalı'na başvuru için 25 yaşından büyük olmamak. (Hesaplamada ay ve gün dikkate alınmaz.)

     • Giriş sınavının 1. aşamasında (Baraj Sınavı); adayların müzikal duyuş, kavrayış ve hafızasını, fizik yapısını, temel bilgi ve becerilerini belirlemek üzere sınav komisyonu tarafından yapılacak yazılı ve sözlü testlerde başarılı olmak. (Yaylı Çalgılar, Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar ile Piyano Anasanat dallarında; genel müzik kültürü, müzik teorisi, nota/solfej okuma, dikte yazma vb. konularda M.S.S. Lisesi mezunlarının sahip olduğu birikim aranır. Bestecilik ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı’nda genel müzik kültürü, temel düzeyde müzik teorisi, nota/solfej okuma, dikte yazma vb. beceriler, Türk Müziği Anasanat Dalı’nda ise başlangıç düzeyinde müzik teorisi, nota okuma ve yazma becerileri aranır.) Orta öğrenimlerini konservatuvarda başarıyla tamamlayanlar baraj sınavından muaf tutulurlar.

     • Giriş sınavının 2. aşamasında (Kesin Kabul Sınavı);

    - Yaylı Çalgılar, Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar ile Piyano Anasanat dallarında Devlet Konservatuvarı M.S.S. Lisesi alan derslerine ilişkin içeriğe saip olmak, sanat dalına ait (lise son sınıf) mezuniyet programını* (veya eşdeğer eserlerde oluşan programı) seslendirerek lisans programlarına kabul edilebilmek için yeterli performansı sergilemek.

    - Bestecilik ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı'na  başvurularda bu dal için gerekli olan temel bilgi ve becerilere sahip olmak  ve lisans programına kabul edilmek için kompozisyon yazmaya yatkınlığının veya yaratıcılığının  belirlenmesi amacıyla yapılacak uygulamalı ve teorik testlerde başarılı olmak. (Adayın önceden hazırladığı kompozisyon/beste çalışmalarını partitür üzerinde göstermesi ve ardından seslendirerek veya kayıttan dinleterek sunması gerekir.)

    - Türk Müziği Anasanat Dalı için gerekli olan temel bilgi ve becerilere sahip olmak ve bu amaçla yapılacak uygulamalı ve teorik testlerde başarılı olmak. (Bir parçayı sesi ile veya -biliyorsa- çalgısı ile seslendirmek de bu aşamada değerlendirilmektedir.)

   • Yapılacak mülakatta, müzik eğitimi ve mesleğinin gerektirdiği özellikler açısından (yapısal, ruhsal, zihinsel vb.) olumlu bir izlenim bırakmış olmak,

   • 1. ve 2. aşama sınavlarında başarı notu yüz (100) üzerinden (70) yetmiş puandır. Başarılı olan adaylar puan durumuna göre anasanat dalları itibariyle sıraya konulurlar. Yetmiş (70) puandan az alanlar hiçbir şekilde sıralamaya giremezler. (Kontenjan açığı kalsa bile kesin kayıtları yapılmaz). Yetmiş ve daha yüksek puan alanlar yedek listeye girerler. Kontenjan açığı kaldığı takdirde bu adayların da kayıtları yapılır.

   _______________

Anasanat Dallarına göre Lise Devresi (performans) programları aşağıdaki ölçütlere göre oluşturulmaktadır. (Programda yer alan eserler sonat hariç - piyano sanat dalında tamamı - ezbere seslendirilir.)

               1 - Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı (Keman, Viyola, Viyolonsel, Kontrabas)

 • Üç etüt (biri çift sesli)
 • Konçerto
 • Sonat
 • J.S.Bach
 • Zorunlu eser (Onbeş gün önce verilir)

              2 - Üfleme ve Vurma Çalgılar ASD (Flüt, Obua, Klarinet, Fagot, Korno, Trompet, Trombon, Vurma Çalgılar

         Üflemeli Çalgılar                                                                 Vurmalı Çalgılar

 • Iki etüt                                                               •  Trampet için etüt ve parçalar
 • Sonat                                                                •  Silofon için iki parça
 • Konçerto                                                           •  Timpani için parçalar
 • Zorunlu eser (15 gün  önce verilir)                   •  Komple(Örneğin; M.Miller prelüd)                                   
 •                                                                          . Zorunlu eser (15 gün  önce verilir)  

3- Piyano Anasanat Dalı

 • Etüt
 • J.S.Bach
 • Sonat
 • Romantik eser
 • Çağdaş eser
 • Türk eseri
 • Zorunlu eser (Onbeş gün önce verilir)

  BAŞVURU FORMU

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [11-Eyl-2023 12:16]

İçerik Görüntüleme : [16.525]