Lisansüstü

 

BURSA U.Ü. DEVLET KONSERVATUVARI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

                              
 

B.U.Ü. Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü içinde, gerek genç öğretim elemanlarının akademik kariyer çalışmalarına olanak vermek gerekse lisans eğitiminin devamı olarak yetiştirdiği genç sanatçıları daha üst düzeylere getirmek amacıyla Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde lisansüstü programlar açılmıştır. 2002 yılında Yüksek Lisans düzeyinde ve üç sanat dalında, 2005 yılında ise Sanatta Yeterlik düzeyinde ve bir sanat dalında açılan programlar, bugün beş yüksek lisans ve iki sanatta yeterlik programı ile devam etmekte olup, kurumun gelişimine önemli katkılar sağlamaktatır. Alanlarında uluslar arası düzeyde başarı kazanmış deneyimli misafir sanatçı öğretim üyelerinin desteğiyle sürdürülen eğitim, ulusal kültür birikimine dayalı, evrensel düzeyde yaratıcı, yorumcu ve araştırmacılığa uygun bir şekilde sürdürülmektedir.  

Müzik Anasanat Dalı bünyesinde yürütülen Yüksek Lisans programları;

- Yaylı Çalgılar Sanat Dalı,

- Üfleme ve Vurma Çalgılar Sanat Dalı,

- Piyano Sanat Dalı,

- Kompozisyon Sanat Dalı,

- Türk Müziği Teorisi ve Etnomüzikoloji Bilim Dalı'dır.

Müzik Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik programları ise; Yaylı Çalgılar ve Piyano sanat dallarında yürütülmektedir

Yüksek Lisans (Master) ve Sanatta Yeterlik (Doktora) dereceleri veren çoğu performans ağırlıklı bu programlara ilişkin ders bilgileri üniversite sayfasında,  öğrenim görmek için başvuru bilgileri Enstitü sayfasında,  diğer ayrıntılı bilgiler Kayıt-Kabul kısmında açıklanmıştır.

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [4.282]