UYGULAMALI EĞİTİM / STAJ REHBERİ ve STAJ YAPILACAK TARİH ARALIKLARI /İŞLEMLER

                                                         UYGULAMALI EĞİTİM / STAJ REHBERİ
Staj Başlangıcında Yapılacak İşlemler:
1-    Öğrenci, Yüksekokul web sayfasındaki FORM VE DİLEKÇELER bölümü; EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRECİ FORMLARI linkinde bulunan; UYGULAMALI EĞİTİM BAŞVURU FORMU (FR 1.2.3_01)  ve UYGULAMALI EĞİTİM SÖZLEŞMESİ  (FR 1.2.3_02) ile “zorunlu stajını” gerçekleştirmek istediği işyerine başvuru yapar.
2-    UYGULAMALI EĞİTİM BAŞVURU FORMU (FR 1.2.3_01); 3 (üç) adet ve UYGULAMALI EĞİTİM SÖZLEŞMESİ  (FR 1.2.3_02)  2 (iki) adet çıktı alınıp zorunlu staj başlangıç tarihinden en az bir (1) ay önce iş yerine onaylatılır ve Program Başkanı ile Yüksekokul Sekreterinin onayına sunulur. Onay imzaları tamamlanmış 3 (üç) adet form ile birlikte müstehaklık belgesi (e-devletten alınacak) evrak kayıta teslim edilir.   
3-    Staj grup tarihleri;
Kamu veya Özel sektörde staj yapacak öğrencilerin staja başlayabilecekleri tarihler aşağıda belirtilmiştir.
1.    Grup : 20.06.2022
2.    Grup : 18.07.2022
3.    Grup : 01.08.2022
Not : a- Grup başvurusunu kaçıran öğrenciler, bir sonraki grup stajına katılacaktır. Grup başvurularından farklı tarihlerde staj başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları değerlendirilmeye alınmayacaktır. Ancak; Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği kapsamında “bütün derslerini tamamlamış ancak stajını henüz tamamlayamamış öğrenciler stajını herhangi bir ayda yapabilir” hükmü bulunmaktadır.(Madde 13/b)
        b-2021-2022 yılı eğitim-öğretimindeki gelişmelere göre Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu staj başlangıç tarihlerini değiştirebilir. 
4-    Staj süresi en az 30 (otuz) işgünüdür.
5-    Öğrenciler tamamlanmış ve imzalanmış staj evraklarını staj başlangıç tarihinden en az 20 (yirmi) gün önce evrakları öğrenci işlerine teslim edecek, Öğrenci İşleri Birimi de sigorta işlemleri için evrakları Tahakkuk Birimine verecektir. 
6-    Staj döneminde öğrencinin hasta olması halinde raporunu belgeleyip, raporun ivedilikle öğrenci işlerine posta veya e- posta yolu ile bildirilmesi zorunludur. Gecikmelerde sorumluluk öğrenciye aittir.  
Staj Sonrası Yapılacak İşlemler:
1-    UYGULAMALI EĞİTİM DEVAM DURUMUNU GÖSTERİR ÇİZELGE (FR 1.2.3_05) ve UYGULAMALI EĞİTİM İŞVERENİN ÖĞRENCİYİ DEĞERLENDİRME FORMU   (FR 1.2.3_06)  işyeri yetkilisi tarafından doldurulup onaylandıktan sonra taahhütlü postayla veya onaylı, kapalı zarf içinde öğrenci ile Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne iletilir.
2-    Meslek Yüksekokulu yönetimi tarafından zorunlu staj dosyalarının öğrenci işleri birimine teslim ve staj sınav tarihleri ilan edilir.
a-    Zorunlu staj dosyaları, staj bitim tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde öğrenci işleri birimine teslim edilecektir. 
b-    Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu staj sınav tarihlerini 2021-2022 yılı eğitim-öğretimindeki gelişmelere göre belirleyerek, öğrenci işleri tarafından ilanı sağlanacaktır. 
3-    Öğrenci işleri birimi tarafından imza karşılığı teslim alınan staj dosyaları sınav tarihinden önce üst yazı ile birlikte, imza karşılığında program başkanına teslim edilir.
4-    Staj Değerlendirme Kurulu ilan edilen tarihlerde toplanarak sınavı yapar ve Uygulamalı Eğitim Sonuç Bildirme Formu (FR 1.2.3_09) doldurur ve sonuçları içeren liste ile formları üst yazı ile Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne teslim eder.
5-    Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararından sonra kesinleşen sonuçlar ilan edilir.
Staj Dosyasının Hazırlanması:
1-    Zorunlu Staj Esnasında Staj Dosyası hazırlanır. Staj Dosyası Hazırlama esnasında aşağıdaki kurallara dikkat edilir.
a.    Staj uygulamasının yapıldığı her gün için en az bir sayfa rapor yazılmalıdır.
b.    Raporlar, bilgisayar ortamında hazırlanmalıdır.
c.    Yazım formatı, Times New Roman yazı tipinde 12 punto ve iki yana yaslı olmalıdır.
d.    Kenar boşlukları sol 2,5 cm, sağ 1,5 cm, üst 2,5 cm, alt 2,5 cm olmalıdır.
e.    Her rapor sayfasının en altında çerçeve içine alınmış onay bölgesi olmalıdır. Bu onay bölgesi her sayfada iş yeri sorumlusu tarafından imzalanmalıdır.
f.    İmlâ (yazım) kurallarına dikkat edilmelidir.  
NOT:  UYGULAMALI EĞİTİM (STAJ) İLE İLGİLİ TÜM EVRAKLARA ALTTAKİ LİNKLERDEN ULAŞABİLİRSİNİZ
1-Uygulamalı Eğitim Sözleşmesi
2-Uygulamalı Eğitim Başvuru Formu
3-Uygulamalı Eğitim Rapor Yazım Sayfası
4-Uygulamalı Eğitim Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Öğrenci ve İşveren Bilgi Formu
5-Uygulamalı Eğitim Dosyası Kapak Sayfası
6-Uygulamalı Eğitim Devam Durumunu Gösterir Çizelge Formu
7-Uygulamalı Eğitim İşverenin Öğrenciyi Değerlendirme Formu
 

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [25-Mar-2022 12:34]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [01-Eyl-2022 12:03]

Duyuru Görüntüleme : [3.649]