Lisansüstü Çalışmaları

Doktora Tezleri

Bölümde doktora programının açılışının nispeten yeni olmasından dolayı 10 doktora çalışması devam etmekte, ancak tamamlanmış doktora tezi henüz yoktur.

İsmail Türtük, “Metalik Malzemelerdeki Sünek-Gevrek Geçiş Kırılmasının Teorik ve Hesaplamalı Modellenmesi”  Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014-  (Devam Ediyor) Danışman: Doç.Dr.Babür DELİKTAŞ

Ayşegül Durmuş, Silo sınıfı betonarme stok yapılarında Yapı-Zemin-Stok Malzemesi Etkileşimlerinin Depo Deprem Davranışı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007-2013 Ek Danışman: Doç.Dr.Ramazan LİVAOĞLU

 

Yüksek Lisans Tezleri ve Tezsiz Y.L. Dönem Projeleri

  TEZ ÖĞRENCİSİ TEZ / DÖNEM PROJESİ KONUSU

23

MUSTAFA BAYAR Polikarboksilat Esaslı Su Azaltıcı Katkının Anyonik Monomer Değişiminin Çimento Hamuru ve Harç Karışımlarının Taze Hal Özelliklerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ali MARDANI-AGHABAGLOU
22 ÖZCAN ÖZ Mevcut Yapıların Depreme Karşı Performansının Belirlenmesinde Doğrusal Regresyon Modellerinin Oluşturulması Çalışmaları, Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017, Danışman: Prof. Dr. Adem DOĞANGÜN
21 ASUMAN K. POLAT Düşeyde Perde Süreksizliğinin Yapıların Davranışına Etkisi, Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017, Danışman: Prof. Dr. Adem DOĞANGÜN
20 ŞENTÜRK AYDIN Çelik Bir Yapının Mevcut Yönetmeliklere Göre Statik Analizi Projelendirilmesi, Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017, Danışman: Prof. Dr. Adem DOĞANGÜN
19 M.ALPARSLAN ÖZDEMİR Bir Sanayi Yapısının Mevcut Yönetmeliklere Göre Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması, Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017, Danışman: Prof. Dr. Adem DOĞANGÜN
18 OSMAN SAVUT Betonarme Bir Yapının Mevcut Yönetmeliklere Göre Statik Analizi Projelendirilmesi, Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017, Danışman: Prof. Dr. Adem DOĞANGÜN
17 CEVAT ŞAHİN Betonarme Bir Yapının Mevcut Yönetmeliklere Göre Statik Analizi Projelendirilmesi, Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017, Danışman: Prof. Dr. Adem DOĞANGÜN
16 FATİH CANBAZOĞLU Betonarme Bir Yapının Mevcut Yönetmeliklere Göre Statik Analizi Projelendirilmesi, Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017, Danışman: Prof. Dr. Adem DOĞANGÜN
15 İRFAN KOÇ Betonarme Bir Yapının Mevcut Yönetmeliklere Göre Statik Analizi Projelendirilmesi, Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017, Danışman: Prof. Dr. Adem DOĞANGÜN
14 OĞUZHAN USLU Betonarme Bir Yapının Mevcut Yönetmeliklere Göre Statik Analizi Projelendirilmesi, Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017, Danışman: Prof. Dr. Adem DOĞANGÜN
13 MEHMET ALBAYRAK Betonarme Bir Yapının Mevcut Yönetmeliklere Göre Statik Analizi Projelendirilmesi, Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017, Danışman: Prof. Dr. Adem DOĞANGÜN
12 M.BURAK İMREKOĞLU Betonarme Bir Yapının Mevcut Yönetmeliklere Göre Statik Analizi Projelendirilmesi, Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017, Danışman: Prof. Dr. Adem DOĞANGÜN
11 T.EMİR ÖNAL Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016, Danışman:Doç.Dr. Serdar KORKMAZ
10 ALİ RIZA KARACA Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016, Danışman: Prof. Dr. Adem DOĞANGÜN
9 M. MELİK KOÇAK Türkiye’de Yol Yapımı Çalışmalarında İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Veri Analiz ve Çözüm Önerileri, Yüksek Lisans Tezi,  Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016, Danışman: Doç.Dr. Turan ARSLAN
8 MEHMET RİZELİOĞLU Bursada Mevcut Hafif Raylı Sistemin Diğer Ulaşım Sistemleri ile Vissim Programı Yardımıyla Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi,  Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016, Danışman: Doç.Dr. Turan ARSLAN
7 R. EMRE ÇAKMAK Karadeniz’de Rüzgar Veri Kaynaklarının Kıyaslamalı Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015 Danışman: Doç. Dr. Adem AKPINAR
6 CAVİT SERHATOĞLU Bursa Tarihi Minarelerinin Dinamik Davranışlarının ve Performanslarının İncelemesi, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015, Danışman: Prof. Dr. Ramazan LİVAOĞLU
5 M. ÖMER TİMURAĞAOĞLU Dolgu Duvarlı Çerçevelerin Davranışının Analatik ve Sayısal Yöntemlerle İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015, Danışman: Prof. Dr. Adem DOĞANGÜN
4 KASIM POLAT Lifli Polimerle Güçlendirilen Betonarme Yapı Elemanlarının Kapasite Hesabı İçin Analatik Yöntemler, Yüksek Lisans Tezi,  Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014, Danışman: Prof. Dr. Babür DELİKTAŞ
3 SÜLEYMAN ÖZEN Denge Ağırlığı ve Radyasyonlu Ortamlarda Zırh İşlevi Amacına Yönelik Ağır Beton Tasarımı, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013, Danışman: Prof. Dr. Ramazan LİVAOĞLU, Prof.Dr. Mehmet Ali TAŞDEMİR
2 GÖKÇEN ERYILMAZ Kuyu Testlerine Dayalı Analitik ve Sayısal Yöntemlerle Akifer Hidrolik İletkenliğinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi,  Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013, Danışman: Doç.Dr. Serdar KORKMAZ
1 M. HÜDAİ BAŞTÜRK Bursa Tarihi Yığma Minarelerinin Dinamik Davranışlarının modal Analiz Yöntemi İle İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi,  Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013, Danışman: Prof. Dr. Ramazan LİVAOĞLU

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [31-Oca-2021 17:51]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [31-Oca-2021 17:58]

İçerik Görüntüleme : [2.110]