Akademik Personel

 

Prof.Dr.Adem DOĞANGÜN

Rektör Yardımcısı | Bölüm Başkanı | Yapı Ana Bilim Dalı

Betonarme, Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı, Riskli Yapı Tespiti, Yapı Onarım ve Güçlendirme, Yapı-Sıvı Etkileşimi, Yapı-Zemin Etkileşimi

     

Prof.Dr.Ramazan LİVAOĞLU

Yapı Ana Bilim Dalı

Betonarme, Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı, Riskli Yapı Tespiti, Yapı Onarım ve Güçlendirme, Yapı-Sıvı Etkileşimi, Yapı-Zemin Etkileşimi

     

Prof.Dr.Babür DELİKTAŞ

Mekanik Ana Bilim Dalı

Statik ve dinamik yükler altında lineer ve nonlineer matematik modellerinin geliştirilmesi ve sayısal analizleri

     

Prof.Dr.Turan ARSLAN

Ulaştırma Ana Bilim Dalı

Kentsel ulaşım planlanması, Seyahat talep yönetimleri, Karar destek modelleri

     

Prof.Dr.Serdar KORKMAZ

Hidrolik Ana Bilim Dalı

Hidroloji, Yeraltı Suyu, Akışkanlar Mekaniği, Sayısal Modelleme, Coğrafi Bilgi Sistemleri

     

Prof.Dr.Adem AKPINAR

Dekan Yrd. | Hidrolik Ana Bilim Dalı

Akışkanlar Mekaniği, Kıyı ve Liman Mühendisliği, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Hidroloji, Hidroelektrik Enerji, Rüzgar Dalga Modellemesi, Dalga Enerji Potansiyeli

     

Doç.Dr.Mustafa Özgür YAYLI

Mekanik Ana Bilim Dalı

     

Doç.Dr. Hakan T. TÜRKER

Yapı Ana Bilim Dalı

Çelik Yapılar, Yapı Mühendisliği

     

Doç.Dr.Murat KANKAL

Hidrolik Ana Bilim Dalı

Kıyı Liman Mühendisliği, İklim Değişikliği, Hidroloji, Hidroelektrik Enerji, Taşkın Hidrolojisi, Yapay Sinir Ağları

     

Doç. Dr. Ali MARDANİ-AGHABAGLOU

Yapı Malzemesi Ana Bilim Dalı

Beton Teknolojisi, Malzeme Bilimi, Yapı Malzemesi,

Beton Durabilitesi, Çimento-Katkı Uyumu

     

Dr. Öğretim Üyesi Yeşim S. ÜNSEVER

Geoteknik Ana Bilim Dalı

Zemin Mekaniği, Geoteknik Deprem Mühendisliği, Kazıklı Temeller

     

Dr. Öğretim Üyesi Serkan SAĞIROĞLU

Yapı Ana Bilim Dalı

     

Arş.Gör.Mehmet Ömer TİMURAĞAOĞLU

Yapı Ana Bilim Dalı

Betonarme, Yapıların Onarımı ve Güçlendirilmesi, Prefabrike yapılar,Yapı Dinamiği

     

Arş.Gör.Mehmet RİZELİOĞLU

Ulaştırma Ana Bilim Dalı

Vissim Traffic Management

     

Arş.Gör.Cavit SERHATOĞLU

Yapı Ana Bilim Dalı

Betonarme, Deprem Mühendisliği, Tarihi Yapılar, Yapı Dinamiği, Yapı Onarım ve Güçlendirme

     

Arş.Gör.Recep Emre ÇAKMAK

Hidrolik Ana Bilim Dalı

Hidroloji, Rüzgar İklimi Çalışmaları, Dalga Enerji Potansiyeli

     

Arş.Gör. Büşra UZUN

Mekanik Ana Bilim Dalı

Nanokompozitler, Nanomekanik, Nanoyapıların Burkulma, Eğilme ve Titreşim Analizleri, Yerel Olmayan Elastisite Teorisi, Fonksiyonel Derecelendirilmiş Malzemeler, Katı Cisimler Mekaniği, Sonlu Elemanlar Yöntemi,Matlab

     

Arş.Gör. Şerife Gülsüm DEMİR

Ulaştırma Ana Bilim Dalı

Akıllı Ulaşım Sistemleri

     

Arş. Gör. Burcu AYTEKİN

Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri ve Teknolojileri

     

Arş. Gör. Öznur BİRİCİK

Yapı Malzemesi Ana Bilim Dalı

Beton Teknolojisi, Malzeme Bilimi, Yapı Malzemesi,

Beton Durabilitesi, Çimento-Katkı Uyumu

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [27-Oca-2021]

İçerik Görüntüleme : [3.344]