Akademik Personel

 

        
  

Prof.Dr.Adem DOĞANGÜN

Rektör Yardımcısı | Bölüm Başkanı | Yapı Ana Bilim Dalı

Betonarme, Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı, Riskli Yapı Tespiti, Yapı Onarım ve Güçlendirme, Yapı-Sıvı Etkileşimi, Yapı-Zemin Etkileşimi

       
 

Prof.Dr.Ramazan LİVAOĞLU

Yapı Ana Bilim Dalı

Betonarme, Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı, Riskli Yapı Tespiti, Yapı Onarım ve Güçlendirme, Yapı-Sıvı Etkileşimi, Yapı-Zemin Etkileşimi

       
 

Prof.Dr.Babür DELİKTAŞ

Mekanik Ana Bilim Dalı

Statik ve dinamik yükler altında lineer ve nonlineer matematik modellerinin geliştirilmesi ve sayısal analizleri

       
 

Prof.Dr.Turan ARSLAN

Ulaştırma Ana Bilim Dalı

Kentsel ulaşım planlanması, Seyahat talep yönetimleri, Karar destek modelleri

       
 

Prof.Dr.Serdar KORKMAZ

Hidrolik Ana Bilim Dalı

Hidroloji, Yeraltı Suyu, Akışkanlar Mekaniği, Sayısal Modelleme, Coğrafi Bilgi Sistemleri

       
 

Prof.Dr.Adem AKPINAR

Dekan Yrd. | Hidrolik Ana Bilim Dalı

Akışkanlar Mekaniği, Kıyı ve Liman Mühendisliği, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Hidroloji, Hidroelektrik Enerji, Rüzgar Dalga Modellemesi, Dalga Enerji Potansiyeli

       
 

Prof.Dr.Mustafa Özgür YAYLI

Mekanik Ana Bilim Dalı

Nanokompozitler, Nanomekanik, Nanoyapıların Burkulma, Eğilme ve Titreşim Analizleri, Yerel Olmayan Elastisite Teorisi, Fonksiyonel Derecelendirilmiş Malzemeler, Katı Cisimler Mekaniği, Sonlu Elemanlar Yöntemi,Matlab

       
 

Prof.Dr. Hakan T. TÜRKER

Yapı Ana Bilim Dalı

Çelik Yapılar, Yapı Mühendisliği

       
 

Prof.Dr.Murat KANKAL

Hidrolik Ana Bilim Dalı

Kıyı Liman Mühendisliği, İklim Değişikliği, Hidroloji, Hidroelektrik Enerji, Taşkın Hidrolojisi, Yapay Sinir Ağları

       
 

Doç. Dr. Ali MARDANİ

Yapı Malzemesi Ana Bilim Dalı

Beton Teknolojisi, Malzeme Bilimi, Yapı Malzemesi,

Beton Durabilitesi, Çimento-Katkı Uyumu

       
 

Dr. Öğretim Üyesi Yeşim S. ÜNSEVER

Geoteknik Ana Bilim Dalı

Zemin Mekaniği, Geoteknik Deprem Mühendisliği, Kazıklı Temeller

       
 

Dr. Öğretim Üyesi Serkan SAĞIROĞLU

Yapı Ana Bilim Dalı

       
 

Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Talha GEZGİN

Geoteknik Ana Bilim Dalı

Zemin Mekaniği, Sığ ve Derin Temeller, Zemin-Kazık Etkileşimi, Ayrık Elemanlar Yöntemi, Fiziksel Modelleme, Şev Stabilitesi, Dayanma (İstinat) Yapıları

 

Dr. Öğretim Üyesi Khalid AMAROUCHE

Hidrolik Ana Bilim Dalı

Kıyı Mühendisliği, Kıyı yapısı tasarımı,Kıyı yönetimi, Kıyı tehlikeleri, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Okyanus ve Kıyı Modellemesi, Deniz Yenilenebilir Enerjileri

 

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa ŞENKAYA

Geoteknik Ana Bilim Dalı

Yer-Yapı ilişkisi
Zemin ve Çevre-İklim Değişimi Problemleri

       
 

Arş.Gör. Dr. Mehmet RİZELİOĞLU

Ulaştırma Ana Bilim Dalı

Vissim Traffic Management

       
 

Arş.Gör.Cavit SERHATOĞLU

Yapı Ana Bilim Dalı

Betonarme, Deprem Mühendisliği, Tarihi Yapılar, Yapı Dinamiği, Yapı Onarım ve Güçlendirme

       
 

Arş.Gör.Dr. Recep Emre ÇAKMAK

Hidrolik Ana Bilim Dalı

Hidroloji, Rüzgar İklimi Çalışmaları, Dalga Enerji Potansiyeli

       
 

Arş.Gör. Büşra UZUN

Mekanik Ana Bilim Dalı

Nanokompozitler, Nanomekanik, Nanoyapıların Burkulma, Eğilme ve Titreşim Analizleri, Yerel Olmayan Elastisite Teorisi, Fonksiyonel Derecelendirilmiş Malzemeler, Katı Cisimler Mekaniği, Sonlu Elemanlar Yöntemi,Matlab

       
 

Arş.Gör. Şerife Gülsüm DEMİR

Ulaştırma Ana Bilim Dalı

Akıllı Ulaşım Sistemleri

       
 

Arş. Gör. Burcu AYTEKİN

Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri ve Teknolojileri

       
 

Arş. Gör. Öznur BİRİCİK

Yapı Malzemesi Ana Bilim Dalı

Beton Teknolojisi, Malzeme Bilimi, Yapı Malzemesi,

Beton Durabilitesi, Çimento-Katkı Uyumu

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [27-Oca-2021 11:48]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [27-Nis-2023 07:05]

İçerik Görüntüleme : [22.997]