Yüksek Lisans Öğrencilerimiz
Adı Soyadı Bilgiler

Ali Eren Işkın

Lisans: Erzurum, Atatürk Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü,(2016–2020)
Yüksek Lisans: Bursa Uludağ Üniversitesi, İmmünoloji YL. Programı (2021-Halen)
İlgi Alanları: Göz İmmünolojisi, Enfeksiyon Hastalıkları, İmmünofarmakoloji, Akan Hücre Ölçer Uygulamaları, Genetik Toksikoloji

 

  

Batuhan Yağcıoğlu

Lisans: Bursa Uludağ Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü,(2018-2022)
Yüksek Lisans: Bursa Uludağ Üniversitesi, İmmünoloji YL. Programı (2023-Halen)
İlgi alanları: Kanser immünolojisi, kök hücre, immünoloji, CRISP-CAS, aşı immünolojisi, eksozom izolasyonu, timus izolasyonu, primer hücre kültürü (dalak izolasyonu), DNA izolasyonu, Western Blot, protein izolasyonu, hücre kültürü, kan transfüzyonu, akan hücre ölçer, PCR, hayvan modelleme

  

Ceren Esen

Lisans: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (2017-2021)
Yüksek Lisans: Bursa Uludağ Üniversitesi, İmmünoloji YL. Programı (2022-Halen)
İlgi Alanları: Enfeksiyon immünolojisi, otoimmünite, transfüzyon immünolojisi, kanser immünolojisi.

Yöntemsel Yetkinlik: Eksozom saflaştırma ve izolasyonu, hücre kültürü, ultrasantrifüj, FACSymphony, akan hücre ölçer, doku kültürü, bakteriyel hücre kültürü, hayvan modelleme, primer hücre kültürü (kemik iliği izolasyonu), ko-kültür, MTT testi, tolerojenik dendritik hücre oluşumu, EVOS hücresel görüntüleme sistemi, BCA protein ifadesi,PCR

  

Fatma Dombaz Özbey

Lisans: Bursa Uludağ Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü,(2014-2018)
Yüksek Lisans: Bursa Uludağ Üniversitesi, İmmünoloji YL. Programı (2019-2022)
İlgi Alanları: Tümör İmmünolojisi, Miyeloid Kökenli Baskılayıcı Hücreler, Nötrofiller, Enfeksiyon İmmünolojisi, İmmünoterapi, Aşı İmmünolojisi

Yöntemsel Yetkinlik: Hayvan Modelleme, Hücre Kültürü ve Doku Kültürü, Primer Hücre Kültürü (Kemik iliği izolasyonu, dalak izolasyonu, timüs izolasyonu), Ko-kültür, T Hücre Aktivasyon ve Proliferasyonu, Floresan ile Aktive Hücre Saflaştırma, Manyetik ile Aktive Hücre Saflaştırma, Akan hücre ölçer (Beckman Coulter Navios Ex, FACS ARI III), İmmun Fenotiplendirme,Immunofluorescence Assay,ELISA, Bead Array ELISA, Tek Hücre Saflaştırma, MTT (hücre metabolik aktivite tayini),Lentiviral,EVOS Hücresel Görüntüleme Sistemi, Kan Transfüzyonu, Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR), Revers-Transkriptaz Polimeraz Zincir Reaksiyonu

  

Fatmanur Dündar

Lisans: Bursa Uludağ Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik (2017-2021)
Yüksek Lisans: Bursa Uludağ Üniversitesi, İmmünoloji YL. Programı (2021-Halen)
İlgi Alanları: Otoimmünite, otoimmün hastalıklar ve mikrobiyata ilişkisi, nöroimmünoloji, kanser immünolojisi, otoimmün hastalıklar ve mikrobiyata ilişkisi

Yöntemsel Yetkinlik: Gen terapi teknikleri; transformasyon, transfeksiyon ve transdüksiyon teknikleri; lentivirüs üretimi; hayvan modelleme (EAE modeli, CIA modeli) fekal mikrobiyata transplantasyonu, disbiyozis modellemesi, hücre kültür teknikleri, ko-kültür, scratch assay, evos görüntüleme, primer hücre kültürü, MTT testi; DAPI, quick diff, sudan black hücre boyama teknikleri; antikor boyama ve flow sitometri teknikleri; PCR, RFLP, SNP markör genotiplendirmesi

 

  

Hilal Vardar

Lisans: Bursa Uludağ Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü,(2019-2023)
Yüksek Lisans: Bursa Uludağ Üniversitesi, İmmünoloji YL. Programı (2023-Halen)
İlgi Alanları: Transfüzyon, Transplantasyon, Kanser İmmünolojisi

  

İlayda Memiş

Lisans: Bursa Uludağ Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü,(2018-2022)
Yüksek Lisans: Bursa Uludağ Üniversitesi, İmmünoloji YL. Programı (2022-Halen)
İlgi Alanları: Kanser İmmunolojisi

  

Tuba Zorci

Lisans: Gazi Üniversitesi, Biyoloji Bölümü,(2015–2019)
Yüksek Lisans: Bursa Uludağ Üniversitesi, İmmünoloji YL. Programı (2021-Halen)
İlgi Alanları: Tümör İmmünolojisi, T hücre, Meme kanseri, Kemoterapi

  

Tuğçe Bozkurt

Lisans: Pamukkale Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü (2006-2010)
Yüksek Lisans: Bursa Uludağ Üniversitesi, İmmünoloji YL. Programı (2020-2023)
İlgi Alanları: Enfeksiyon İmmünolojisi, Primer İmmün Yetmezlikler, Otoimmünite

  


İrem Özveri
Lisans: Bursa Uludağ Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (2019-2023)
Yüksek Lisans: Bursa Uludağ Üniversitesi, İmmünoloji YL. Programı (2023-Halen)
İlgi Alanları: Transplantasyon, Tümör İmmünolojisi, İmmünoterapi


  

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [12-Eyl-2023 11:36]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [08-Oca-2024 19:27]

İçerik Görüntüleme : [654]