Doktora Öğrencilerimiz
Adı Soyadı Bilgiler

Abdurrahman Şimşek

Lisans: İstanbul Okan Üniversitesi, Genetik ve Biyomühendislik (2012-2016)
(Lisans Tezi: Production of Interferon Gamma Protein in HCT116 cell line.)
Yüksek Lisans: Bursa Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İmmünoloji Ana Bilim Dalı (2019-2021)
(YL Tezi: Brusellozlu Hastalarda Eksozom Profilinin İncelenmesi)
Doktora: Bursa Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İmmünoloji Doktora Programı (2021-Halen)
İlgi Alanları: Gen mühendisliği, Enfeksiyon İmmünolojisi, İnflamasyon İmmünolojisi, Mukozal İmmünite, CAAD (Computer-aided 
drug design), Protein Mühendisliği, İmmünobiyoinformatik
 

  

Resim

Bahar Dakiki Korucu

Lisans: Bursa Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi (2010-2018)
Uzmanlık: Bursa Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD. Bursa/Türkiye(2018-2023)
Doktora: Bursa Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İmmünoloji Ana Bilim Dalı (2021-Halen)
İlgi alanları: Kanser immünolojisi, Enfeksiyon İmmünolojisi, Doğal Öldürücü Hücreler, Hematoloji, Onkoloji, İç Hastalıkları, Hücre Kültürü, Akan Hücre Ölçer, Hücre ve Doku Kültürü

  

Didem Çakırsoy Akyöney

Lisans: İstanbul Bilgi Üniversitesi, Genetik ve Biyomühendislik (2014-2019)
(Lisans Tezi: The effect of novel tandospirone analogs on metastasis by targetting pai-1 gene on cancer cell)
Yüksek Lisans: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Medikal Biyoteknoloji, (2019-2021)
(YL Tezi: Enhanced Phagocytosis of CAR Macrophage in Solid Tumor)
Doktora: Bursa Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İmmünoloji Ana Bilim Dalı (2023-Halen)
İlgi Alanları: Gen mühendisliği, genetik ve hücresel tedavi, kanser immünoterapisi, kimerik antijen reseptörü
Yöntemsel Yetkinlik: Plasmid dizaynı, lentivürüs üretimi ve lentiviral transüksiyon, hücre kültürü, CRISPR,moleküler teknikleri, Flow, in vivo kanser modelleri

  

Gözde Arslan

Lisans:İnönü Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı (2011-2016)
Yüksek Lisans: Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı (2017-2020)

(YL Tezi: Zayıf Asit Stresinin CYC1 ve GPD1 Genlerinin Transkripsiyonuna ve Hücre Döngüsüne Etkilerinin İncelenmesi)
Doktora: Bursa Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İmmünoloji Ana Bilim Dalı (2021-Halen)
İlgi Alanları: Gen terapi, Otoimmünite, Gen İfadesi, Moleküler Biyoloji, İmmünoterapi, Enfeksiyon İmmünolojisi,Aşı İmmünolojisi
Yöntemsel Yetkinlik: 
Hücre kültürü, Lentivirüs Üretimi, Neon Elektroporatör, FACSymphony, Akan Hücre Ölçer,Bead Array ELISA, Tek Hücre Saflaştırma (FACS ARIAIII), Ko-Kültür, Eksozom Saflaştırma, Ultrasantrifüj, Hücre Metabolik Aktivite Değerlendirme (MTT), Transformasyon, Transfeksiyon, Floresan boyama ve görüntüleme (DAPI, Phalloidin), EVOS görüntüleme sistemi, Kan Transfüzyonu, Primer Hücre Kültürü (Kemik İliği İzolasyonu), Tolerojenik Dendritik Hücre, Hayvan Modelleme (EAE, Artrit, Disbiyosiz, Depresyon), Fekal Transplantasyon, Polimeraz Zincir Reaksiyonları (PCR)

  

Hülya Köse

Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Uzmanlık: Bursa Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çoçuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Yan Dal Uzmanlık: Bursa Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Allerji ve İmmünoloji (2020-2023)
Doktora: Bursa Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İmmünoloji Doktora Programı (2021-Halen)
İlgi Alanları: Primer İmmün Yetmezlikler, İnflamasyon İmmünolojisi, Enfeksiyon İmmünolojisi

  

Mert Karaca

Lisans: Haliç Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik ( Mezuniyet 2017)
Yüksek Lisans: Bursa Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İmmünoloji Ana Bilim Dalı (Mezuniyet 2021)
(YL Tezi: Effect of indoleamine 2, 3 dioxygenase (IDO) gene polymorphism on COVID-19 and clinic)
Doktora: Bursa Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İmmünoloji Doktora Programı (2021-Halen)
İlgi Alanları:  Otoimmünite, Moleküler İmmünoloji, İmmünogenetik, microRNA'lar, Transplantasyon İmmünolojisi, SNPs

  

Muhammed Ali Kızmaz

Lisans:Bartın Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik (2013-2017)
Pedagojik Formasyon: Bartın Üniversitesi,Pedogojik Formasyon Eğitimi (Biyoloji)

Yüksek Lisans: Bursa Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İmmünoloji Ana Bilim Dalı (2018-2021)
(YL Tezi: Potansiyel İmmünomodülatör Özellikteki Moleküllerin Bruselloz Enfeksiyonlarında Değerlendirilmesi)
Doktora: Bursa Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İmmünoloji Doktora Programı (2021-Halen)
İlgi Alanları: T ve B hücre İmmünolojisi, Gebelik İmmünolojisi, Enfeksiyon İmmünolojisi, Transplantasyon İmmünolojisi, İnflamasyon, Akan Hücre Ölçer Uygulamaları

  

Onur Etgü

Lisans:Bursa Uludağ Üniversitesi, Biyoloji Bölümü (2015-2019)
Yüksek Lisans: Bursa Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İmmünoloji Ana Bilim Dalı (2019-2022)

(YL Tezi: Meme kanseri alt-gruplarında monosit/makrofaj/alveolar makrofaj arası etkileşimlerin metastaz ve immün modülasyon üzerine etkileri)
Doktora: Bursa Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İmmünoloji Ana Bilim Dalı (2022-Halen)
İlgi Alanları: Tümör İmmünolojisi, Otoimmünite,Enfeksiyon İmmünolojisi, Akan Hücre Ölçer Uygulamaları

  

Yağmur Aydın Atalay

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (2013-2019)
Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (2020-2022)

(YL Tezi: Determination of immunomodulatory effects of SARS-CoV-2 structural, non-stractural, and accessory proteins on macrophage-like cells in the context of type I IFN antagonism and inflammasome activation)
Doktora: Bursa Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İmmünoloji Ana Bilim Dalı (2022-Halen)
İlgi Alanları: Doğal İmmünite, Primer İmmün Yetmezlik, Aşı Geliştirme
Yöntemsel Yetkinlikler: Cell Culture, Primary Cell Culture, Transduction-Transformation-Transfection, Restriction Digestion, Lentiviral Sistemler, ELISA, Western Blot, AGE, CBA, EliSPOT, Flow Cytometry

  

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [11-Eyl-2023 20:33]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [21-Eyl-2023 08:49]

İçerik Görüntüleme : [587]