Ek Sınav Duyurusu (06.06.2023)

Ek Sınav Hakkı İle Mezun Durumda Olacak Öğrencilerimizin Dikkatine


31. Madde Ek Sınav Son Başvuru Tarihi:  04.07.2023

31. Madde Ek Sınav Tarihi: 10.07.2023

Ek Sınav başvurusunda bulunabilmek için öğrencilerin ekteki “Ek Sınav (31.Madde) Talep Formu” nun çıktısını alarak gerekli alanları doldurmaları ve imzalı formu Fakültemiz öğrenci işlerinin hukukogis@uludag.edu.tr adresine @uludag.edu.tr uzantılı eposta adreslerinden göndermeleri gerekmektedir.  


Ek sınav hakkı talep edecek öğrencilerimiz yönetmelikte belirtilen aşağıdaki koşulları sağlamalıdır:

BUÜ Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği


Ek sınav

MADDE 31 – (1) Lisans veya önlisans programındaki tüm dersleri alan, devam koşulunu yerine getirerek yarıyıl/yılsonu sınavlarına giren öğrenciye, aşağıdaki koşullarda ek sınav hakkı verilir:

a) Not ortalamasına katılan en çok iki dersten (FF) veya (FD) notu alan veya bir dersten çok olmamak şartıyla, kredisiz dersinden (K) alan öğrenciye bir sonraki yarıyılın/yılın başına kadar ek sınav hakkı verilir. Zorunlu staj uygulaması olan birimlerde ek sınav hakkından yararlanılabilmesi için öğrencinin staj uygulamasına başlamış olması gerekli ve yeterlidir.

b) Mezun olmaları için gerekli 2.00 GANO’yu sağlayamayan öğrencilere, GANO’sunu yükseltebilmeleri için en çok iki dersten ek sınav hakkı verilir.

(2) Ek sınava giren öğrencinin ek sınav notu, ara sınav notları göz önüne alınmadan, o derse ait bir önceki sınavın not cetvelindeki harf notu aralıkları dikkate alınarak harf notuna çevrilir.

(3) Bu maddede belirtilen koşulları sağlayan öğrenci, ek sınav hakkından yararlanmak için, bütünleme sınavları veya yaz öğretimi sınav sonuçlarının açıklanmasını izleyen 2 iş günü içinde, dersin verildiği bölüm veya program başkanlığına bir dilekçe ile başvurur. Sınava katılmaları uygun görülen öğrenciler ilgili kurul tarafından belirlenir.

(4) Öğrenci bu maddede düzenlenen ek sınav hakkından azami öğrenim süresi içinde sadece bir defa yararlanabilir.

 

Ek Sınav Formu için  TIKLAYINIZ 

 

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [06-Haz-2023 12:10]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [06-Haz-2023 12:25]

Duyuru Görüntüleme : [1.894]