SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

T.C.
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
 

Sınav dönemi boyunca öğrenciler, güvenlik görevlisinin bilgisi ve nezareti dışında dekanlık binasına giremez. 

Öğrenciler, Öğrenci Yerleştirme Programı’nda (ÖYP) belirlenen salon ve sırada sınava girmelidir.
- ÖYP’de belirlenen salon ya da sıra sınava elverişli değilse (örn. sıra kırıksa), gözetmenden salon ya da sıranın değiştirilmesi talep edilebilir.
- Gözetmen, sınavın başında veya sınav esnasında, öğrencinin sırasını değiştirebilir; başka bir sıraya alabilir. 

Öğrenciler sınava, öğrenci kimlik kartları ile girmelidir. 
- Her ne sebeple olursa olsun öğrenci kimliği veya öğrenci belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava kesinlikle alınmayacaktır. Öğrenci kimliği yanında olmayanlar, öğrenci işlerinden veya e-devletten öğrenci belgesi almalıdır.
- Öğrenci kimliği yanında olmayan öğrencilerin, ibraz edeceği öğrenci belgesinin güncel/yeni tarihli olması gerekmektedir. 
-   Öğrenci kimlik kartı sınav boyunca, ön yüzü görünür şekilde sıranın üzerinde olmalıdır.

Dersi yürüten öğretim üyesi/elemanı aksini belirtmedikçe, öğrenciler, sınavın başlamasını takip eden ilk 15 dakikadan sonra sınava giremez ve ilk 15 dakikadan önce sınav salonundan çıkamaz. 
- Söz konusu süreler, saat 09.00’da başlayacak sınavlarda, 30 dakika olarak uygulanır. Dolayısıyla, saat 09.00’da başlayacak sınavlarda, sınavın başlamasını takip eden ilk 30 dakikadan sonra sınava girilemez ve ilk 30 dakikadan önce sınavdan çıkılamaz.
-  Her durumda öğrenci, salon sınav tutanağını imzalamadan sınavdan çıkmamalıdır.

Sıranın altı, üstü ve yanı başta olmak üzere, sınav sırasında kolaylıkla erişilebilecek yerler tamamen boşaltılmalı; sınavda kullanılabilecek araç ve gereç dışında hiçbir şey yer almamalıdır. Sınav esnasında kitap, ders notu ve benzeri ders materyali sıraların üstünde, altında veya öğrencinin yakınında kesinlikle bulundurulmayacaktır.

Öğrencilerin sınava cep telefonu ile girmesi yasaktır. Ancak buna rağmen öğrenci sınava cep telefonu ile gelirse:
- Telefon kesinlikle kapalı olmalıdır; telefonun sessize veya uçak moduna alınması yeterli değildir.
- Telefon kesinlikle öğrencinin üzerinde (örn. cebinde) veya sıranın üzeri, altı ya da yanı gibi kolayca erişebileceği bir konumda olmamalıdır. Telefon pencere kenarındaki boşluklar gibi uygun bir yere bırakılmalıdır.
- Sınav esnasında cep telefonu kolaylıkla erişebileceği yerde olan, cep telefonuyla ilgilenen veya telefonu çalan öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.
- Cep telefonu bağlamında yapılan açıklamalar, akıllı saat başta olmak üzere, sınavda kopya amacıyla kullanılmaya elverişli bütün teknolojik aletler için de aynı şekilde geçerlidir.

Öğrenciler, sınav başlamadan önce, oturduğu sırada kopya olarak nitelendirilebilecek not yahut yazı olup olmadığını kontrol etmeli; varsa gözetmeni bilgilendirmeli ve gözetmen nezaretinde gerekli işlemler yapılmalıdır. Aksi halde, söz konusu notlardan/yazılardan doğan sorumluluk o sırada sınava giren öğrenciye aittir.

Sınavlarda ilk olarak soru ve/veya cevap kâğıtlarında ilgili kısımların (ad ve soyad gibi) doldurulması ve yönergenin okunması tavsiye edilir. Zira soru ve/veya cevap kâğıtlarında ilgili kısımların (ad ve soyad gibi) doldurulmamasından veya yönergeye aykırı davranılmasından kaynaklanan sorumluluk öğrenciye aittir.                          

Sınav sırasında öğrencilerin her ne sebeple olursa olsun, birbirleriyle konuşmaları ve gözetmenlerden izin almaksızın kalem silgi alışverişinde bulunmaları yasaktır.
Öğrencilerin kalem, silgi ve serbest ise kanun metinlerini ortak kullanmaları da yasaktır.

Sınav esnasında sınav düzenini bozan, sınav görevlisinin uyarılarına uymayan öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde öğrenci hakkında işlem başlatacaktır.

Sınavlar sırasında koridorlarda gürültü yapılmamalıdır. Ayrıca ve özellikle sınavdan çıkan öğrenciler, sınav salonlarının bulundukları katı sessizce terk etmeli ve devam eden sınav hakkında salonlardan duyulabilecek şekilde konuşmamalıdır.

Bütün öğrencilerimize sınavlarında başarılar dileriz. 


DEKANLIK

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [06-Oca-2023 18:21]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [09-Oca-2023 06:57]

Duyuru Görüntüleme : [1.085]