Hakkımızda

VİZYONUMUZ

Türkiye’deki  Üniversite Güçlendirme Vakıfları içerisinde;  Üniversite’ye, öğretim elemanları ve öğrencilerine katkı konusunda en başarılı Vakıf olmak.

MİSYONUMUZ

Öğretim Elemanları ve Öğrencilerimizin; çağdaş bilim anlayışı, İnceleme ve araştırma yetkinliklerine sahip; bilim ,fikir, sanat ve fen insanları olarak yetişmelerine destek olmak, Üniversitenin eğitim-öğretim ve Sosyal gereksinimlerinin karşılanmasında yardımda bulunmak, bilim insanlarının ve araştırmacıların yetişmesine; çalışma ve araştırmalarının yayımlanmasına olanak sağlamak , Türk iş dünyasına ve kurumlara yaratıcı, araştırmacı, yenilikçi, global vizyona sahip, lider insan kaynağı yetiştirilmesine destek vermek. Üniversite ve ilgili sektörler arasında iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

DEĞERLERİMİZ

Bursa Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı  değerler üzerine kurulmuştur.

            Değerlerimiz Kurumsal kimliğimiz için temelini oluşturur, her türlü davranış,karar ve amaçlarımızı yönlendirir.5 temel değerimiz vardır.Bu değerlerimizin Vakıf Yönetim Kurulları,Çalışanları tarafından anlaşılmasını ve benimsenmesini amaçlarız.

1-DÜRÜSTLÜK: Vakıfta ilişkiler Dürüstlük ilkesine dayalı olarak yürütülür. Üniversite, çalışanlarımız, paydaşlarımız ve diğer kurumlarla ilişkilerimizde dürüst davranır; karşılıklı güveni zedeleyecek yaklaşımlarda bulunmayız.

Yaptığımız çalışmalarda, verdiğimiz sözde ve davranışlarımızda başkalarına ve kendimize karşı dürüstüz. İşi doğru yapmakla kalmayıp, aynı zamanda doğru işleri yaparız.

2-SORUMLULUK: Aldığımız kararlar ve davranışlarımızda bireysel olarak ve kurum olarak sorumluluk üstleniriz ve yaptığımız işlerin sorumluluğunu kabul ederiz. İncelenmekten rahatsızlık duymayız, “şeffaf yönetim ilkelerine” göre hareket ederiz.

Vakıf içinde bulunduğu topluma ve çevreye karşı sorumluluğun bilincindedir. Toplumsal,Sosyal Sorumluluk Projelerinin içerisinde yer almaktan gurur duyar.

3-SÜRDÜREBİLİRLİK: Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir” noktasında hareket ederek, hiç durmadan değişen çevre şartlarına uyum göstererek Vakfımızı sürekli geliştirip farklılık yaratırız. Bu aynı zamanda sürdürülebilirliğin temel koşuludur.

Sürekli gelişim anlayışımıza paralel olarak :Dünyadaki ki ve ülkemizdeki olayları yeni teknoloji ve akımları izler;analiz eder,bu doğrultuda hedeflerimize ulaşmak için stratejilerimizi saptarız.”

4-KATILIMCILIK : Vakıf başarısının sürdürülebilirliği ve bunun güvence altına alınabilmesi için tüm paydaşların bağlılığını ve katılımını sağlar.Uzlaşma Kültürü,İşbirliği ve dayanışma içerisinde “Ortak Akıl Paydasında” buluşur.Tüm fikirlere önyargısız yaklaşır;değerlendirir;Demokratik bir sistem dahilinde çalışmalarını yürütür.

5-SAYGINLIK: Bursa Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı bizim gurur kaynağımız olup, tüm paydaşlarımız ve iletişimde bulunduğumuz herkes de saygınlık ve güven duygusu çağrıştırır. Adil yönetim , hesap verilebilirlik ilkesi, katılım kültürü ,empati ve yaptıklarımız saygınlık değerinin temelini oluşturur.

           

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [13-Eki-2021 07:41]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [13-Eki-2021 07:56]

İçerik Görüntüleme : [2.024]