Nasıl Bağış Yapılır

VAKIFLARDA VERGİ MUAFİYETİ

Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara (Uludağ Üniversitesini Güçlendirme Vakfı gibi) ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının veya gerçek kişi kazancının %5’ine kadar olan kısmı, kurumlar vergisi beyannamesinde veya gelir vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmek şartıyla beyan edilen kazançtan indirim konusu yapılabilecektir. Vergiden muafiyet olarak tanımlanan bu istisna vakfa değil, bağışçıya yöneliktir.

Matrahtan indirilmesi için bağış ve yardımın;Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara yapılması,

Makbuz karşılığı olması,

Karşılıksız yapılması,

Sadece ilgili dönem kazancından indirilmesi

Beyannamede ayrıca gösterilmesi

gerekir. İndirilemeyen kısım diğer yıla nakledilemez.

**Kurumlar vergisi ve gelir vergisi matrahlarının tespitinde indirim konusu yapılabilecek bağış ve yardımların tutarı, o yıla ait kazancın %5’i ile sınırlıdır.

Vakfımız 21.03.1978 tarih 7/14918 sayılı “Bakanlar Kurulu gereğince Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf” statüsündedir. Vakfımız kar amacı gütmeksizin kamu yararına çalışan bir vakıftır.193sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 89.maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10.maddesinde bağış ve yardımlara ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağışların toplamının o yıla ait kurum kazancının %5’ine kadar olan kısmı, kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmek kaydıyla kurum kazancından indirim konusu yapılabilmektedir. Böylece öğrenciye destek verilmek üzere yapacağınız şartlı bağışlara ilişkin tarafınıza iletilecek bağış makbuzları ile vergi muafiyeti avantajı sağlanmış olacaktır.
          Uludağ Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerimizin sağlıklı eğitim ve öğretim yapabilmeleri için sizleri destek vermeye davet ediyoruz. Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek gençlerimize her zaman güveniyoruz ve bu gençlerimize destek olmanızı bekliyoruz. Sizlerde bağışta bulunmak istiyorsanız!

Sizin ile iletişime geçmemiz için aşağıdaki formu doldurup gönderiniz.

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [25-Haz-2021 07:44]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [13-Eki-2021 07:50]

İçerik Görüntüleme : [1.654]