Türkiye Mezunları Programı ve Türkiye Mezunları Portalı'nın (TMP) kapsamı ve etkinliği ile söz konusu öğrencilerin TMP'ye üye olma işlemlerine ilişkin Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar ile ilgili

Malumları olduğu üzere yükseköğrenimlerine Türkiye'de devam eden uluslararası öğrencilerin bir kısmı Başkanlığımız uhdesinde yürütülen Türkiye Bursları kapsamında bir kısmı da kendi imkânları ile ya da diğer burslardan yararlanarak eğitimlerini tamamlamaktadır. Ülkemiz üniversitelerinden mezun olan söz konusu uluslararası öğrenciler, birer Türkiye Mezunu kimliği kazanarak ülkelerine dönmekte ve ülkemiz dış politikasının en önemli unsurlarından biri haline gelen kamu diplomasisinin sık başvurulan bir aracı olarak ikili ilişkilerde hem kendi ülkeleri hem de ülkemiz çıkarlarına hizmet eden faaliyetlerde bulunmaktadır.

Son yıllarda üniversitelerimizin, ülkemiz kamu ve özel sektör kuruluşları ve yurt dışı temsilciliklerinin yurt dışında Türkiye'yi tanıyan, Türkiye'ye müzahir muhatap arayışlarına Türkiye mezunları verimli bir şekilde katkı sağlayabilmekte olup söz konusu faydayı en üst seviyelere çıkarabilmek için Türkiye Mezunları Programı ve Türkiye Mezunları Portalı'nın (TMP) kapsamı ve etkinliğini artıracak çalışmalar da Başkanlığımız nezdinde hız kazanmıştır. Bu bağlamda, Türkiye'den mezun olan her bir uluslararası öğrencinin, şu ana dek 181 bin Türkiye mezununun kaydolarak kullandığı TMP ile tanışmasının hayati derecede önemli olduğu ilgi (a, b, c, ç, d, e)'de kayıtlı yazılarımız vasıtasıyla üniversiteler ile paylaşılmış ve kıymetli yardımlarının beklendiği bilgisi iletilmiştir.

Gelinen aşamada, üniversitelerin değerli yardımları ve mezuniyet aşamasındaki uluslararası öğrencileri yönlendirmeleriyle TMP üye sayısındaki artış hızı önceki yıl ve aylara göre katlanarak devam etmektedir. Bu süreçte, Başkanlığımızın üniversitelerden beklentilerine yanıt veren ancak mezun adayını TMP'ye yönlendirme ve adayın söz konusu portala üye olmak suretiyle edinip ilgili üniversitenin öğrenci işleri birimine teslim edeceği "Türkiye Mezunları Bilgi Formu"nu Başkanlığımızla paylaşma noktasındaki en önemli aşamanın dikkatlerden kaçabildiği anlaşılmaktadır. 

Bu itibarla, ilgi yazılarımızla üniversitelerine bilgisi iletilen Türkiye Mezunları Bilgi Formu sürecinin, mezun adayının TMP'ye üye olması işlemini temin edecek şekilde yürütülmesi noktasında üniversitelerin değerli yardımları beklenmektedir. İhtiyaç hâlinde kullanılmak üzere, Türkiye Mezunları Programı afişi EK-1; Türkiye Mezunları Bilgi Formu edinme afişi EK-2 ve örnek Türkiye Mezunları Bilgi Formu EK-3'te takdim edilmektedir. EK-4'te yer alan "Mezun Bilgi Formu Nasıl Alınır?" dosyasının son sınıflarında öğrenim gören yabancı uyruklu tüm öğrencilere iletilmektedir.

https://uludag.edu.tr/dosyalar/fizik/2023-2024%20duyuru%20dosyalari/6553247.pdf

https://uludag.edu.tr/dosyalar/fizik/2023-2024%20duyuru%20dosyalari/6553251.pdf

https://uludag.edu.tr/dosyalar/fizik/2023-2024%20duyuru%20dosyalari/6553253.pdf

https://uludag.edu.tr/dosyalar/fizik/2023-2024%20duyuru%20dosyalari/6553254.pdf

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [02-Nis-2024 15:46]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [02-Nis-2024 15:46]

Duyuru Görüntüleme : [182]