2024 Yılı Destek AFAD Gönüllüsü Hedefleri

Afet yönetiminin herhangi bir evresinde gönüllü olarak  rol almak isteyen kişilerin sürece dahil edilmesi,  eğitimlerle  var  olan  kapasitelerinin  artırılması  ve  gönüllülük  sistemi  içerisindeki performanslarının takip edilmesi amacıyla, AFAD Başkanlığınca AFAD Gönüllülük Sistemi faaliyetleri yürütülmektedir.

2021 yılından itibaren meydana gelen tüm afet ve acil durumlarda saha çalışmalarına aktif olarak destek  veren  AFAD Gönüllülerinin  katkıları,  6 Şubat  2023 tarihinde meydana  gelen Kahramanmaraş merkezli  depremler  ve  sonrasında  yaşadığımız  sel  ve  taşkınların  ardından  en  üst  seviyeye  çıkmıştır. Artarak  devam  eden  afet  ve  acil  durumların  etkileri  de  dikkate  alındığında,  AFAD  Gönüllülerinin yetkinliklerinin  ve  Destek  AFAD  Gönüllüsü  sayısının  artırılmasının  önem  arz  ettiği  görülmüştür.  Bu kapsamda, online eğitimini tamamlayarak saha eğitimi de almak istediğini beyan eden ve sayıları giderek artan  AFAD  Gönüllülerinin,  saha  eğitimlerinin  tamamlatılarak  Destek  AFAD  Gönüllüsü  seviyesine yükseltilmesi amaçlanmaktadır. İlgi yazıda, Türkiye genelinde 17 Ağustos 2024 tarihine kadar 100.000 Destek AFAD Gönüllüsü yetiştirilmesi hedeflendiği belirtilerek her bir ilimiz için hedeflenen sayılar bildirilmiştir.           

 Bu bağlamda; ilimiz için hedeflenen Destek AFAD Gönüllüsü hedefine ulaşmak için kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları, özel kuruluşlar ve üniversitelerin personel ve öğrencilerinin https://gonullu.afad.gov.tr/    sistemi  üzerinden  AFAD  Gönüllüsü  olmalarının  teşviki  ile  Temel  AFAD Gönüllüsü olmaları yönünde online eğitimlerini tamamlamaları ve Destek AFAD Gönüllüsü olabilmeleri için  de  İl  Afet  ve  Acil  Durum Müdürlüğünde  yüz  yüze  gerçekleştirilecek  olan  eğitimlere  katılmaları hususunda gerekli kolaylık sağlanacaktır.

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [18-Mar-2024 17:59]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [18-Mar-2024 17:59]

Duyuru Görüntüleme : [121]