İnşaat Mühendisliği_2021

Muhammed Gökhan ALTUN / Mühendislik Fakültesi- İnşaat Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Doktora öğrencimiz Muhammed Gökhan ALTUN, Yüksek Oranda Su Azaltıcı Katkı Kimyasal Yapısının Uçucu Kül İçeren Çimentolu Sistemlerin Özelliklerine Etkisi konulu Doktora tezini Doç. Dr. Ali MARDANI AGHABAGLOU  danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Mehmet Ömer TİMURAĞAOĞLU / Mühendislik Fakültesi- İnşaat Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Doktora öğrencimiz Mehmet Ömer TİMURAĞAOĞLU , Yapı-Zemin Etkileşiminin Yüksek Yapıların Dinamik Davranışına ve Tasarımına Etkisinin İncelenmesi konulu Doktora tezini Prof. Dr. Adem DOĞANGÜN  danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 
Omar M. M. MURTAJA Mühendislik Fakültesi- İnşaat Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Omar M. MURTAJA, Karbon Elyaf Takviyeli Polimer İle Güçlenirilmiş Betonarme Kirişlerin analitik İncelenmesi konulu Yüksek Lisans tezini Doç. Dr.  Serkan SAĞIROĞLU  danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 
İbrahim HAMED Mühendislik Fakültesi- İnşaat Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz İbrahim HAMED, Üçgen Plaka Yöntemi Kullanılarak Lifli Betonun Tokluk Kapasitesinin Belirlenmesi konulu Yüksek Lisans tezini Doç. Dr.  Serkan SAĞIROĞLU  danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 
Raushan KAZAKPAYEVA Mühendislik Fakültesi- İnşaat Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Raushan KAZAKPAYEVA, Çelik Sac ve Beton Kompozit Döşemelerde Boyuna Kayma Dayanımının İrdelenmesi konulu Yüksek Lisans tezini Doç. Dr.  Hakan T. TÜRKER  danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 
Emrah ASLAN / Mühendislik Fakültesi- İnşaat Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Emrah ASLAN, Geosentetiklerle Güçlendirilen Marjinal Dolguların Statik Yükler Altında Performansı konulu Yüksek Lisans tezini Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Sema ÜNSEVER  danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 
Sameh ASHOUR / Mühendislik Fakültesi- İnşaat Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Sameh ASHOUR, Kum Zemindeki Bir Derin Kazının Komşu Kazığın Davranışı Üzerindeki Etkisinin Analizi konulu Yüksek Lisans tezini Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Sema ÜNSEVER  danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Burcu AYTEKİN / Mühendislik Fakültesi- İnşaat Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Burcu AYTEKİN, Geri Dönüştürülmüş Beton Agregalarının Yol Temel ve Alttemel Tabakalarında Kullanılabilirliğinin Araştırılması konulu Yüksek Lisans tezini Doç. Dr. Ali MARDANI AGHABAGLOU  danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Ahmet GÖKSU / Mühendislik Fakültesi- İnşaat Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Ahmet GÖKSU, Geçirgen Betonun Yapısal ve Hidrolik Tasarımı konulu Yüksek Lisans tezini Prof. Dr. Serdar KORKMAZ  danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Omair Elshafei Elkhalil MOHIELDI / Mühendislik Fakültesi- İnşaat Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Omair Elshafei Elkhalil MOHIELDI , Kolon Eğikliğinin Çerçeve Betonarme Binaların Performansına Olan Etkilerinin İncelenmesi konulu Yüksek Lisans tezini Prof. Dr. Adem DOĞANGÜN  danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 
Sayed Nematullah SADAT Mühendislik Fakültesi- İnşaat Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Sayed Nematullah SADAT, Betonarme Çerçevelerin Tasarımında Performans Tabanlı Plastik Tasarım Yönteminin Şekil Değiştirmeye Göre Tasarım Yöntemiyle Kıyaslanması konulu Yüksek Lisans tezini Doç. Dr.  Hakan T. TÜRKER  danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Ahmad Sulaiman Ahmad ABU ARRA / Mühendislik Fakültesi- İnşaat Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Ahmad Sulaiman Ahmad ABU ARRA, Groundwater Vulnerability Assessment To Contamination Using Gis-Based Drastic Method In Mustafakemalpaşa and Karacabey Plain, Bursa  ” konulu Yüksek Lisans tezini Prof. Dr. Serdar KORKMAZ  danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 
Moslem NOORİ Mühendislik Fakültesi- İnşaat Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Moslem NOORİ, İnşaat Projelerinde Meta-Sezgisel Algoritmalar İle Süre-Maliyet-Kalite Ödünleşim Problemlerinin Optimizasyonu konulu Yüksek Lisans tezini Doç. Dr.  Serkan SAĞIROĞLU  danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Fikret MEHDİ / Mühendislik Fakültesi- İnşaat Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Doktora öğrencimiz Fikret MEHDİ , Dalga Yayılımının Yüksek Binaların Sismik Davranışına Olan Etkilerinin Sayısal Olarak İncelenmesi konulu Doktora tezini Prof. Dr. Adem DOĞANGÜN  danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 
Emrah ŞANCI Mühendislik Fakültesi- İnşaat Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Emrah ŞANCI, Yüksek Yapı sistemlerinşn Performanslarında P-Delta Etkisinin Değerlendirilmesi konulu Yüksek Lisans tezini Prof. Dr. Ramazan LİVAOĞLU  danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 
Khasrewbeak BAHER / Mühendislik Fakültesi- İnşaat Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Khasrewbeak BAHER, Yeni Betonarme Yapıların Tasarımında ve Mevcut Betonarme Yapıların Değerlendirilmesinde Kullanılan Etkin Kesit Rijitliklerinin İrdelenmesi konulu Yüksek Lisans tezini Dr. Öğr. Üyesi Serkan SAĞIROĞLU  danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 
Aiman TARIQ / Mühendislik Fakültesi- İnşaat Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Aiman TARIQ, Çelik Kafes Kulelerinde Aşamalı Göçmeye Neden Olan Kritik Elemenların Doğrusal Olmayan Davranışlarının Hesaplamalı Modellenmesi konulu Yüksek Lisans tezini Prof. Dr. Babür DELİKTAŞ  danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Mujeebul Rahman LATIFI / Mühendislik Fakültesi- İnşaat Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Mujeebul Rahman LATIFI, Makro Sentetik Polipropilen Lif Kullanımının Beton Karışımlarının Taze ve Sertleşmiş Hal Özelliklerine  konulu Yüksek Lisans tezini Doç. Dr. Ali MARDANI AGHABAGLOU  danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Bashir Ahmad MAYAR / Mühendislik Fakültesi- İnşaat Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Bashir Ahmad MAYAR, Çelik Lifli Kendiliğinden Yerleşen Beton İle Üretilen Kirişlerin Eğilme ve Kesme Davranışlarının İncelenmesi konulu Yüksek Lisans tezini Dr. Öğr. Üyesi Serkan SAĞIROĞLU  danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Ajab Gul MAJIDI / Mühendislik Fakültesi- İnşaat Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Ajab Gul MAJIDI, Güney Batı Karadeniz'de Mevcut ve Ölçeklendirilmiş Dalga Enerji Dönüştürücülerinden Enerji Üretimi konulu Yüksek Lisans tezini Prof. Dr. Adem AKPINAR  danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Sayed Qasim SADAT / Mühendislik Fakültesi- İnşaat Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Sayed Qasim SADAT, Mevcut Deprem Yönetmeliği (TBDY-2018) ve Yürürlükten Kaldırılan Deprem Yönetmeliği (TDY-2007) nin Yeni Betonarme Bina Tasarımı Açısından Kıyaslanması konulu Yüksek Lisans tezini Dr. Öğr. Üyesi. Serkan SAĞIROĞLU   danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [29-Mar-2022 08:10]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [29-Mar-2022 08:10]

İçerik Görüntüleme : [209]