KESİN KAYIT İŞLEMLERİ (03-05 EKİM) 2022-2023 GÜZ YARIYILI YENİ ÖĞRENCİ KAYIT

2022-2023 Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Alımı İlanı Link

 

Mülakat sınavı sonuçları  Online Başvuru Sistemi üzerinden 26 Eylül 2022 tarihinde ilan edilmiştir. (Dönem içi Başvurularım / Detay / Sonuç Listesi)

MÜLAKAT SINAVI SONUCUNDA KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİN AŞAĞIDA BELİRTİLEN EVRAKLARI KAYIT YÖNERGESİNDE BELİRTİLEN E-MAİL ADRESİNE 03.10.2022 - 05.10.2022 TARİHLERİ İÇERİSİNDE SAAT 16.00'YA KADAR  E-POSTA YOLUYLA GÖNDERMELERİ GEREKMEKTEDİR. AŞAĞIDA BELİRTİLEN KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELERİN TAMAMINI GÖNDERMEYEN ADAYLARIN KESİN KAYIT İŞLEMİ YAPILMAYACAKTIR.  

 

Başvuru sayısı 10 kişinin altında kaldığından Tarım Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Gıda Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Çevre Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Tekstil Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılmayacaktır. 

 

Yabancı uyruklu adayların harç ücreti her dönem için 2500 TL’dir.

Otomotiv Mühendisliği II. Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı için; 4.455 TL (33 x 270 = 8910 TL ilk yılın toplam ücretinin yarısı. Diğer yarısı bir sonraki dönem başında kayıt yenileme esnasında alınacaktır. İkinci yıl ve sonraki yıllar için 10 x 270 = 2700 TL iki döneme bölünecektir).

Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi, Tekstil Mühendisliği, Çevre Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları için; 4.455 TL (33 x 270 = 8910 TL toplam ücretinin yarısı. Diğer yarısı bir sonraki dönem başında kayıt yenileme esnasında alınacaktır).

 

 

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

 

1. Öğrenci Sicil Formu

2. Danışman Tercih Formu

3. Taahhütname

4. Veri Sahibinin Açık Rıza Beyan Formu

5. Mezuniyet Belgesi (diploma) veya mezun olduğunu belirten belgenin onaylı örneği: Yüksek Lisans programı için başvuranların Lisans; Doktora programı için başvuranların Lisans ve Yüksek Lisans mezuniyet belgeleri. (e-devlet üzerinden alınabilir.)

6. Lisans veya tezli yüksek lisans programını yabancı ülkelerde tamamlamış olan yabancı uyruklu adaylar için YÖK’ten tanınma belgesinin, T.C. vatandaşı olan adaylar denklik belgesinin aslı veya resmi onaylı örneği.

7. Mezuniyeti esas teşkil eden genel akademik başarı not ortalamasını içeren Transkript belgesi: Aslı veya onaylı örneği, Yüksek lisans için Lisans, Doktora için Lisans ve Yüksek Lisans Transkript belgeleri e-devlet üzerinden alınabilir.

8. ALES sonuç belgesi: ALES sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süre ile geçerlidir. Tüm lisansüstü programlar için en az 55 puan ancak Endüstri Mühendisliği yüksek lisans ve doktora, 70 puan, Gıda Mühendisliği yüksek lisans 60 doktora 65 şartı aranmaktadır.

9. Yabancı dil sonuç belgesi: Geçerlilik süresi 5 yıldır. Yabancı dil belgesi ön koşulunda ilgili Anabilim Dalı tarafından önerilen programlar haricinde yüksek lisans için aranmaz. Doktora için asgari 55 yabancı dil puan şartı aranmaktadır. ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından muadili bir puan almış olmalıdır.

10. Nüfus Cüzdanı, Kimlik Kartı Fotokopisi: 1 adet

11. Fotoğraf: 1 adet vesikalık fotoğraf (JPEG Formatında)

12. Derece Belgesi: (Sadece Dereceye Giren Öğrenci kontenjanına başvuran adaylar için)

13. İş Deneyimi Belgesi: (Sadece İş Deneyimli Öğrenci kontenjanına başvuran adaylar için)

14. Dekont: Yabancı Uyruklu ve İkinci Öğretim Programlarına kayıt yaptıracak tüm adaylar için)

15. Askerlik Durum Belgesi veya Terhis Belgesinin Fotokopisi: Yoklama yaptırdıktan sonra e-devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden alınacak olan Askerlik Durum Belgesi. (Yoklama yaptırmadan belge getirenlerin askerlik ertelemesi yapılamamaktadır.)

16. YEE veya TÖMER Belgesi: Yabancı Uyruklu adayların, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Uludağ Üniversitesi dil merkezi (ULUTÖMER) veya Yunus Emre Enstitüsü (YEE) veya Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) tarafından yapılan Türkçe sınavından başarılı olduklarına dair C1 düzeyinde belge getirmeleri gerekmektedir (Türkiye’den mezun olanlar hariç). C1 belgesi olmayan adaylara bu belgeyi temin edebilmeleri için 1 yıl süre tanınmaktadır. Kursun normal süresi öğrenim süresinden sayılmaz. Türkçe hazırlık sınavından başarılı olmak için azami süre 2 (iki) yıldır.

17. Pasaport Fotokopisi: Yabancı uyruklu adaylar için.

18. Pasaportun Türkçe tercümesi: Yabancı uyruklu adaylar için.

19. Transkriptin aslı ve Türkçe tercümesi: Yabancı uyruklu adaylar için.

20. Diplomanın aslı ve Türkçe tercümesi: Yabancı uyruklu adaylar için.

 

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [24-Eyl-2021 05:33]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [27-Eyl-2022 10:50]

Duyuru Görüntüleme : [13.210]