2019 Yılı Akademik Faaliyetlerimiz

2019 YILI AKADEMİK FAALİYETLERİMİZ

ORMANCI, Ü., & ÇEPNİ, S. (2019). The Relatıon Of 6th Grade Scıence Textbooks In Secondary School Wıth Daıly Lıfe  An Example Of Cell. Mojes: Malaysian Online Journal of Educational Sciences, 0–0.

ORMANCI, Ü., & ÇEPNİ, S. (2019). A Thematic Review of Tablet Based Science Education Studies. Journal of Education in Science Environment and Health, 0–0.

Ural keleş, p., & ÇEPNİ, S. (2019). Evaluating Drama Activities on Fifth Grade Science Subjects with the Developed Analytical Rubric. Universal Journal of Educational Research7(2), 328–336.

ORMANCI, Ü., & ÇEPNİ, S. (2019). Developing Web Assisted Science Material Based on Guided Inquiry Approach  Bones. Journal of Inquiry Based Activities, 0–0.

KILINÇ, Boyes, Eddie, Skamp, Keith, Stainstreet, Martin, Rodriguez, Manuel, Malandrakis, Georgious, Fortner, Rosanne, … Yoon, Hyegong. (2019). Renewable and Nuclear Energy  an International Study of Students  Beliefs About  and Willingness to Act  in Relation to Two Energy Production Scenarios. Research in Science Education49(2), 295–329.

Malandrakis, G., KILINÇ, A., Stainstreet, M., & Boyes, E. (2019). Greek students  beliefs about public transport  Incentives and disincentives for environmentally friendly behavior. Applied Environmental Education  Communication18(4), 313–330.

ÖZDİLEK, Z., & Ugur, B. (2019). Experiences of Pre School Teacher Candidates on the Development and Application of Slowmation in Science Education. Journal of Education and Learning8(5), 152–167.

Rusçuklu, p., & ÖZDİLEK, Z. (2019). Bütünleştirilmiş Anlaşma Halkaları ve TGA Yönteminin Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler Konusundaki Kavramsal Anlamaya Etkisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi20, 621–648.

Seyis Uğurlu, K., & ÖZDİLEK, Z. (2019). Argümantasyon Ve Bilimsel Süreç Becerileri Temelli Kimya Deney Tasarımlarının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Konusundaki Anlayışlarına Etkisi. Turkish StudiesEducational Sciences14(2), 87–106.

ÖZDİLEK, Z., & Robeck, E. C. (2019). Enabling Pre service Chemistry Teachers xx Development of Technological  Pedagogical  and Content Knowledge  TPACK  through Case Based Lesson Planning. Bursa Uludağ ÜniversitesiEğitim FakültesiDergisi32(1), 207–225.

Kıryak, z., & ÖZDİLEK, Z. (2019). Tahmin Açıklama Gözlem Açıklama Yönteminin Sekizinci SINIF Öğrencilerinin Asit Yağmurları Konusundaki Kavramsal Anlama Düzeylerine Etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (51), 216–240.

ÖZDİLEK, Z. (2019). Fizik Ve Kimya Öğretmen Adaylarının Gözünden Stem Eğitimi. Presented at the FMGTEK 2019, İzmir.

İLKÖRÜCÜ, Ş., TAPAN BROUTIN, M. S., arslan, ç., & boyacı, m. (2019). İnsan ve çevre ilişkileri  konusunda uygulanan 4MAT Öğretimi Modelinin Eleştirel Düşünme Eğilim. Presented at the 4th International Eurosian Educational Research Congress (EJER), Ankara.

TAPAN BROUTIN, M. S., İLKÖRÜCÜ, Ş., & İŞBİLİR, S. (2019). Analysis of a mathematics teacher xxs documentational genesis process in terms of critical thinking. Presented at the II International Congress of New Horizons In Education and Social Sciences (ICES), İstanbul.

TAPAN BROUTIN, M. S., & İLKÖRÜCÜ, Ş. (2019). Öğretmen Adaylarının Kaynak Sistemlerinin Şematik Gösterimi Bağlamında Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Analizi. Presented at the 4th International Eurosian Educational Research Congress (EJER 2019), Ankara.

İLKÖRÜCÜ, Ş., & TAPAN BROUTIN, M. S. (2019). Application of Brain Studies to Education  The Case of Mathematics. Presented at the International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, İzmir.

ÇALIŞ, S., & ERGÜL, N. R. (2019). Determining science teacher candidates  comprehension level of equations. Journal of Technology and Science Education9(3), 467–0.

ERGÜL, N. R., & ÇALIŞ, S. (2019). Öğretmen Adaylarının Fizik Kimya Derslerinin Öğretiminde Materyal Tasarlamaya Yönelik Öz Değerlendirmeleri. Presented at the International Conference onScience, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education.

ERGÜL, N. R., & ÇALIŞ, S. (2019). Investigation of Engineering Design Skills of High School Students  Electromagnet Example. Presented at the International Conference onScience, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, izmir.

BULUNUZ, N. (2019). Introduction and assessment of a formative assessment strategy applied in middle school science classes  Annotated student drawings. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology (IJEMST7(2), 186–196.

Keskin, E., Ergül, S., Aşıkoğlu, R., & BULUNUZ, N. (2019). Describing the views of students involved in The Erasmus student mobility program inNetherlands and Slovenia. Presented at the Erasmus International Academic Research Symposium on Education and Social Sciences 

ZEREN ÖZER, D., & Güngör, S. N. (2019). Bilġm Merkezlerinin Öğrencilerin Motivasyonu Vefen Bilimleri Akademik Başarısı Üzerine Etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi51, 288–314.

Köşnek, T., ZEREN ÖZER, D., & Güngör, S. N. (2019). The Views of Secondary School Students That Participating in  Science Camp for YoungInventors  Supported by TUBITAK 4004 about Nature of Science. Presented at the International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, İzmir.

ZEREN ÖZER, D., & Keskin Kargın, E. (2019). 1  Üniversite  Okul İşbirliğine Dayalı Bilim ve Sanat Şenlikleri ile İlgili Katılımcı İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Görüşleri. Presented at the 1. Uluslararası İnformal Öğrenme Kongresi, Nevşehir.

Özkan, c., & ŞİMŞEKLİ, Y. (2019). Elektrik stimülasyonu ile parmak ucu dokunma duyarlığının incelenmesi. Presented at the Elektrik Elektronik Mühendisliği Kongresi/ Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, İstanbul.

Tüccaroğlu, E. P., & ŞİMŞEKLİ, Y. (2019). Examination Of The Effects Of Argument Based Science Inquiry  ABSI  Approach Utilized Within The Unit Of  Reproduction  Growth And Development In Living Beings  On The Reasoning Skills Of Students. Presented at the International Conference on Sciences, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, İzmir.

Bozyokuş, h., EZENTAŞ, R., & ÇALIŞ, S. (2019). Meslek Yiiksekokulu Ogrencilerinin Yaş ve Aile Faktörlerine Gore Girislmcllik Egilimlerinin incelenmesi. Presented at the (UMYOS 2019) 8. International  Vocational Schools  Symposium.

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [09-Ara-2019 10:58]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [15-Şub-2021 11:18]

İçerik Görüntüleme : [2.660]