Bursa Uludağ Üniversitesi
Bursa Uludağ Üniversitesi
!-Birim Bilgisi Yok-!
ENG
Hakkımızda

Etik Kurulun amacı; Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen araştırma, yayın, eğitim-öğretim, toplumsal sorumluluk ve hizmet faaliyetlerinde etik ilkelere uyumun sağlanması ve her türlü araştırma, yayın, proje, sunum ve diğer etkinliklerde uyulması gereken bilim etiği kuralları ile bunların yürürlükteki mevzuat ve etik ilkelere aykırılık açısından değerlendirilmesini yapacak kurulların görev, yetki ve sorumluluk ile çalışma esaslarını belirlemektir. Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesine istinaden Üniversitemiz Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulunun Sekretaryası Hukuk Müşavirliği tarafından yürütülmektedir.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [15-Eyl-2020 06:26]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [16-Eki-2020 08:31]

İçerik Görüntüleme : [2.286]