Öğrenim Hareketliliği Gidiş Belgeleri

GİDİŞ BELGELERİ

1. Karşı Kurumun Başvuru Formu (Application Form)

Öğrenci tarafından doldurulacaktır. Bu form gidilecek üniversitenin web sitesinden öğrenci tarafından temin edilir. Alternatif olarak, bu form karşı taraftan e-mail yoluyla da iletilebilir veya gidilecek üniversite tarafından online başvuru yapılması istenebilir.

2. Kalınacak Yer için Başvuru Formu (Accommodation Form)

Varsa, "Karşı Kurumun Başvuru Formu" ile aynı şekilde elde edilir ve doldurulur.

3. İngilizce Transkript

Enstitü/Fakülte/MYO öğrenci işlerinden İngilizce olarak alınacaktır.

4. Öğrenim Anlaşması (Online Learning Agreement) [OLA]

OLA, Erasmus Programı kapsamında karşı kurumda alınacak dersleri içeren bir dokümandır. Bu derslere bölüm koordinatörüyle birlikte karar verilmelidir. Online olarak sistem üzerinden doldurulmalıdır. Sistem üzerinden öğrenci tarafından imzalandıktan sonra, bölüm koordinatör onyı için sistem tarafından bölüm koordinatörüne iletilir. Dokümanın tüm imza süreci sistem üzerinden tamamlanır. Bu sistem üzerinden hazırlanan OLA; öğrenci, koordinatör, karşı kurum ve Erasmus Ofis tarafından takip edilebilir. 

OLA linki: https://learning-agreement.eu

Gebze Teknik Üniversitesi'nin OLA kullanımı ile ilgili hazırladığı sunum linki: https://www.youtube.com/watch?v=BjdqSoGViAA

ISCED Kodları - Subject Area Code (Alan Kodları)

OLA Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar:

 1. Sending Administrative Contact Person: Dr.Ozan ASIK (Erasmus Institutional Coordinator) e-posta: erasmus@uludag.edu.tr telefon: +90 224 294 05 36
 2. Sending Responsible Person:  Bölüm koordinatörünüze ilişkin bilgiler doldurulacaktır.
 3. Receiving Administrative ve Responsible Person bilgileri için de gideceğiniz kurumdaki ilgili kişilerin bilgilerini doldurmanız gerekmektedir.
 4. Karşı kurumda ve BUÜ'de sadece 30 kredi alınabilir. Daha düşük veya daha yüksek kredi miktarları kabul edilmez. Ancak matematiksel olarak 30'u sağlamak mümkün değilse 30'a en yakın miktar seçilir. Detaylı bilgi için bkz. Akademik Tanınma Rehberi
 5. Eylül 2021 tarihi itibariyle tüm üniversitelerin OLA sistemine geçmesi zorunlu olmakla birlikte henüz bu sisteme dahil olmayan üniversitelere gidecek öğrenciler için, ilgili üniversitelerin eski LA belgelerini talep etmeleri durumunda, Ulusal Ajans'tan bu konuyla ilgili henüz bir yanıt gelmediğinden, aşağıdaki yöntemleri uygulayabilirsiniz.
  1. BUÜ tarafından OLA doldurulması zorunlu olduğundan, eski LA belgelerini Erasmus Koordinatörlüğümüzden temin edemezsiniz, talep eden kurumdan belgeyi edinip doldurup imzalarını tamamlayıp gönderebilirsiniz. Ancak, BUÜ tarafından OLA doldurulması zorunlu olduğundan, eski LA belgesini ilgili okula gönderseniz dahi OLA sisteminde belgeyi doldurup kendi imzanız ve BUÜ bölüm koordinatörü imzasının tam olması gerekmektedir.

  2. OLA sisteminde doldurduğunuz/dolduracağınız ve imzalarını tamamladığınız OLA belgesini bilgisayarınıza indirerek ilgili kuruma gönderebilirsiniz.
 6. OLA belgesini doldururken adres hariç tüm bilgileri İngilizce dilinde doldurunuz. BUÜ'deki derslerinizin isimlerini de OLA belgesinde İngilizce olarak doldurunuz.
 7. Gideceğiniz okulun ders kodları bulunmuyorsa, OLA belgesinde ders kodu kısmına "None" yazabilirsiniz.
 8. Erasmus Yabancı Dil sınavı sonuç belgenizi talep etmeniz durumunda, lütfen BUÜ YDYO (ydyo@uludag.edu.tr) ile iletişime geçiniz.
 9. Akademik eşdeğerlik belgenizi doldurup imzanızı attıktan sonra bölüm koordinatörünüze gönderiniz, koordinatörlüğümüze göndermeyiniz. İlgili belge yönetim kurulu kararı alındıktan sonra fakülteniz tarafından resmi yollarla gönderilecektir.

Bu dört belge - ve istenen diğer belgeler - toplu olarak önce karşı kuruma sonra da BUÜ Erasmus Ofisine gönderilir. Karşı kurum belgelerinizi email ile, kendi online sistemlerine yüklemek suretiyle ya da orijinal belgelerin postaya verilmesi şeklinde isteyebilir. Hangi şekilde isteniyorsa o şekilde göndermelisiniz. Orijnal belgelerin postayla gönderilmesi isteniyorsa, belgeleri gönderilmek üzere BUÜ Erasmus Ofisi'ne teslim edebilirsiniz. Gönderdiğiniz/yüklediğiniz tüm belgelerin dijital kopyaları tek bir email içinde BUÜ Erasmus Ofisine (erasmus@uludag.edu.tr) gönderilmelidir. Lütfen belgeleri tek tek göndermeyiniz.

Başvuru süreci öğrenci sorumluluğundadır.

5. Akademik Eşdeğerlik Belgesi

Karşı kurumda alınacak derslerin hareketlilik sonunda hangi derslere karşılık geleceğini gösteren belgedir. Bilgisayar ortamında bir kopya olarak doldurulup öğrenci tarafından imzalandıktan sonra BUÜ fakülte/bölüm koordinatörüne teslim edilir. BUÜ'de yapılacak olan ders denklikleri ve eşdeğerlik belgeleri hakkında bilgi almak için "Akademik Tanınma Rehberi"nden yararlanılabilir.

Akademik Eşdeğerlik Belgesi

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Tem-2020]

İçerik Görüntüleme : [8.538]