BAŞVURU KOŞULLARI VE DEĞERLENDİRME

I. ONLİNE BAŞVURU İŞLEMLERİ                 

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılında kontenjan açılan ve aşağıda isimleri belirtilen programlara başvuru işlemleri başvuru tarihleri içerisinde kesintisiz bir şekilde internet üzerinden online olarak yapılacaktır. “Online Başvuru” işlemine başlamadan önce, aşağıda belirtilen kontenjanlar, başvuru koşulları ve değerlendirme ölçütlerine ilişkin bilgileri dikkatle okuyunuz.

II. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER, DEĞERLENDİRME VE KABUL  

Başvuru için gerekli belgeler: mmm

 1. Başvuru Formu; Online başvuru çıktısı.
 2. ALES sonuç belgesi; Geçerlilik süresi 5 yıldır. *Yüksek Lisans/Doktora Programları için en az 55 puan şartı aranmaktadır.

* Yabancı uyruklu adaylar için ALES Belgesi aranmamaktadır.

 1. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi; Geçerlilik süresi 5 yıldır. **Yüksek Lisans Programı, ***Doktora Programı için en az 55 puan şartı aranmaktadır.

** Yüksek Lisans Programları için Yabancı Dil şartı Anabilim Dallarının kararına göre bazı Anabilim Dallarında aranmakta olup, bu durum ön koşullarında belirtilmiştir.  

*** Doktora Programları için Yabancı uyruklu adaylar, anadilleri dışında Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan eşdeğeri puan almaları hâlinde programa kabul edilebilirler.

 

 1. ULUTÖMER, YEE veya TÖMER Belgesi; Yabancı Uyruklu adaylardan Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULUTÖMER), Yunus Emre Enstitüsü (YEE) veya Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) tarafından yapılan Türkçe sınavından başarılı olduklarına dair C1 düzeyinde belge.
 1. Mezuniyet Belgesi; Yüksek Lisans programı için müracaat edenlerden Lisans, Doktora programı için müracaat edenlerden Tezli Yüksek Lisans Belgesinin onaylı örneği. Yurtdışında lisans/yüksek lisans programını bitirmiş adaylardan diploma veya mezuniyet belgeleriyle birlikte Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya resmi onaylı örneği.
 1. Transkript Belgesi; *Mezuniyete esas teşkil eden genel akademik başarı not ortalamasını içeren onaylı belge (not dökümü-transkript).

 

Değerlendirme ve Kabul:

Program Adı

ALES

Puanı

YDS

Puanı

Mezuniyet Not Ortalaması

Bilimsel Değerlendirme ve/veya

Mülakat Puanı

Mülakat / Bilim Sınavı Öncesi Ön Değerlendirme Yüzdelikleri (T.C. Tezli Yüksek Lisans  / Doktora )

%50

 

%50

 

Mülakat / Bilim Sınavı Öncesi Ön Değerlendirme Yüzdelikleri (Tezsiz Y. L. / Yabancı Uyruklular)

 

 

% 100

 

     

MÜLAKAT ÖNCESİ ÖN DEĞERLENDİRME

Program Adı

ALES

Puanı

YDS

Puanı

Mezuniyet Not Ortalaması

Bilimsel Değerlendirme ve/veya

Mülakat Puanı

Mülakat / Bilim Sınavı Sonrası Değerlendirme Yüzdelikleri

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora  (T.C. Uyruklular)

% 50

-

% 20

% 30

Mülakat / Bilim Sınavı Sonrası Değerlendirme Yüzdelikleri

Tezsiz Yüksek Lisans   (T.C. Uyruklular)

 

 

% 50

% 50

Mülakat / Bilim Sınavı Sonrası Değerlendirme Yüzdelikleri

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora  (Yabancı Uyruklular) *

-

-

% 50

%50

             Genel başarı notu;

 • Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora  (T.C. Uyruklular)

Yüksek Lisans Programları için 65, Doktora Programları için 70 olup, bu puanların altında yer alan adaylar başarısız sayılır.

 • Tezli Yüksek Lisans ve Doktora  (Yabancı Uyruklular)

Yüksek Lisans Programları için 65, Doktora Programları için 70 olup, bu puanların altında yer alan adaylar başarısız sayılır.

 • Ön değerlendirme liste sıralaması mülakat puanı hariç tutularak tabloda verilen puan türleri ve % oranları ile yapılmaktadır.  

 

      

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

 1. Mülakat kontenjanı, kontenjan sayısı 15 ve daha az olan programlarda 30, 15’in üstünde olan programlarda kontenjan sayısının 2 katı olacaktır.
 2. Mülakat / Bilim Sınavı öncesi ön değerlendirme yüzdelikleri ile Mülakat Puanı verildikten sonraki yüzdelik değerlendirme oranları farklıdır.
 3. Adaylar aynı anda ancak bir Tezli bir de Tezsiz programa müracaat yapabileceklerdir. Aynı anda iki tezli veya iki tezsiz programa başvuru yapılamaz.
 4. Bilimsel değerlendirme (yazılı) / mülakat sınavına girecek adaylar, sınav anında Jüri Üyelerine Transkript Belgesini ve online başvuru sayfasından aldıkları Başvuru Formunu ibraz etmelidirler. Mülakat jüri üyelerine kesinlikle asıl evrak teslim edilmeyecektir.
 5. Başvurular “Online” olarak lubasvuru.uludag.edu.tr adresinden yapılacaktır. Şahsen veya posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.
 6. Online başvuru sırasında doldurulan bilgiler adayın beyanı olarak kabul edilecektir.
 7. Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların şahsen kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
 8. Ana Bilim Dalının istediği özel şartlara ve Enstitü’nün koşullarına uymayan müracaatlar reddedilecektir.
 9. Adayların mülakat listelerini ve sonuçlarını online başvuru sistemi lubasvuru.uludag.edu.tr adresi üzerinden takip etmeleri gerekmektedir.
 10. Başvuru sırasında öğrencilerin transkript belgelerinde hem 4’lük not sistemi puanları hem de üniversitelerin 100’lük sistemdeki puanları olması halinde öğrenci kesinlikle 4’lük sistemdeki puanını sisteme girmelidir. Bu notlar, online başvuru sistemi tarafından YÖK’ün 4’lük sistem çevirme tablosuna uygun olarak otomatik çevrilmektedir.
 11. Yabancı Uyruklu adayların, ilgili belgelerini kendi ülkesindeki Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerine onaylatması ve onaylatılan belgelerin Yeminli Tercüman Tarafından Türkçeye çevrilmiş suretlerini getirmeleri gerekmektedir.
 12. II.Öğretim programlarına kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin öncelikle Enstitümüze kayıt yaptırıp öğrenci numarası almaları gerekmektedir.
 13. Kesin kayıt hakkı kazanan Yabancı uyruklu adaylar da öncelikle Enstitümüze kayıt yaptırıp öğrenci numarası almaları gerekmektedir.
 14. Enstitümüze gerçeğe aykırı ya da yanlış beyanda bulunulması veya tahrif edilmiş belge/sahte belge sunulması halinde yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve haklarında yasal işlem yapılacak olup, kazanılmış hak talep edilemeyecektir.
 15. Tezli Yüksek Lisans için lisans (en az 2,25), Doktora için Yüksek lisans mezuniyet not ortalaması en az 2.25 (100’lük not sisteminde 59,16), kamu veya özel sektörde en az 10 yıl süre ile yöneticilik yapmış adaylardan 2,25 mezuniyet notu şartı aranmamaktadır. Bu durumdaki adaylar yöneticilik yaptıklarını ibraz eden belgeleri başvuru tarihleri içerisinde Enstitümüze ulaştırması gerekmektedir.  
 16. Yabancı uyruklu adaylar ve İkinci öğretim programlarımız için öğrenim ücretleri aşağıdaki gibidir:

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [20-Eki-2022 06:53]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [20-Eki-2022 06:57]

İçerik Görüntüleme : [10.844]