Farelerin Biyolojik ve Fizyolojik Özellikleri
Erişkin vücut ağırlığı: dişi 20-40 g
Erişkin vücut ağırlığı: erkek 25-40 g
Doğum ağırlığı 0.5-1,5 g
Vücut yüzey alanı 20 g için 36 cm2
Vücut sıcaklığı 36.5-380 C
Kromozom sayısı 40
Yaşam süresi 1.5-3 yıl
Gıda tüketimi 15 g / 100 g/gün
Su tüketimi 15 mL/100 g/gün
GI geçiş zamanı 8-14 saat
Seksüel olgunluk : dişi 50 gün (7 hafta)
Seksüel olgunluk : erkek 50-60 gün (7 hafta)
Siklus uzunluğu 4-5 gün
Gebelik süresi 19-21 gün
Postpartum östrus Fertil
Yavru sayısı 10-12
Sütten kesilme 21-28 gün
Doğurganlık süresi 7-9 ay
Yavru üretimi 8 / ayda
Önerilen sıcaklık 18-26° C
Rölatif nem % 40-70
Işık periyodu (aydınlık / karanlık) 10 / 14
Süt içeriği %12.1 yağ, % 9.0 protein, %3.2 laktoz
Solunum hızı 94-163 / dak
Tidal volüm 0.09-0.23 mL
Oksijen tüketimi 1.63-2.17 mL/ g / saat
Kalp hızı 325-780 / dak
Kan volümü 76-80 mL/kg
Kan basıncı 13-147/81-106 mmHg
Eritrosit sayısı 7.0-12.5 x 106 / mm3
Hematokrit % 39-49
Hemoglobin 10.2-16.6 mg/dL
Lökosit sayısı 6-15 x 103 /mm3
Nötrofil % 10-40
Lenfosit % 55-95
Eozinofil % 0-4
Monosit % 0.1-3.5
Bazofil % 0-0.3
Trombosit sayısı 160-410 x 103 /mm3
Serum protein 3.5-7.2 g/dL
Albümin 2.5-4.8 g/dL
Globülin 0.6 g/dL
Serum glukoz 62-175 g/dL
Kan üre azotu 17-28 mg/dL
Kreatinin 0.3-1.0 mg/dL
Total bilirubin 0.1-0.9 mg/dL
Kolesterol 26-82 mg/dL
Serum kalsiyum 3.2-8.5 mg/dL

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [22-Haz-2021 12:42]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [22-Haz-2021 12:42]

İçerik Görüntüleme : [5.961]