Master Theses

Aspect Based Sentiment Analysis with Deep Learning
[Derin Öğrenme ile Beklenti Tabanlı Duygu Analizi]
Author: Melek TURAN
Supervisor: Assoc. Prof. Metin BİLGİN
Year: 2023

Effective Detection ofBearing Errors bsing Advanced Deep Transfer Leaming Methods with Nasa Bearing Dataset
[Nasa Rulman Verisetiyle Gelişmiş Derjn Transfer Öğrenme Yöntemleri Kullanarak Rulman Hatalarının Etkin Tespiti]
Author: Mert ÇELTİKOĞLU
Supervisor: Assoc. Prof. Pınar KIRCI
Year: 2023

Analysis of CPU and GPU Performances of Clustering Algorithms
[Kümeleme Algoritmalarının CPU ve GPU Performanslarının Analizi]
Author: Melek Güler MANAV
Supervisor: Assoc. Prof. Metin BİLGİN
Year: 2022

Deep Leaming Based Data Analysis and Security in Ophthalmology Images
[Derin Öğrenme Tabanlı Oftalmoloji Görüntülerinde Veri Analizi ve Güvenliği]
Author: Caner ŞEN
Supervisor: Assoc. Prof. Gıyasettin ÖZCAN
Year: 2022

Creating the Python Syntax of Turkish Verbal Expressions with Machine Translation
[Makine Çevirisi ile Türkçe Sözel İfadelerin Python Sözdiziminin Oluşturulması]
Author: Mehmet BOZDEMİR
Supervisor: Assoc. Prof. Metin BİLGİN
Year: 2022

Classification of Encrypted Networks in Terms of Content
[Şifreli Ağ Trafiğinin İçerik Açısından Sınıflandırılması]
Author: Ramazan BOZKIR
Supervisor: Assoc. Prof. Murtaza CİCİOĞLU
Year: 2022

Performans Analysis of Context Vectors in the Visual Question Answering Problem 
[Görsel Soru Cevaplama Probleminde Bağlamsal Vektörlerin Performans Analizi]
Author: Özlem HAKDAĞLI
Supervisor: Assoc. Prof. Metin BİLGİN
Year: 2022

Machine Learn Based Android Code Obfuscation Detection 
[Makine Öğrenimi Tabanlı Android Kod Karıştırıcı Tespiti]
Author: Sadık SARIBIYIK
Supervisor: Asst. Prof. Cengiz TOĞAY
Year: 2022

Investigation of the Effect of Grading Educational Examples on Deep Learning Algorithms 
[Derin Öğrenme Algoritmalarında Eğitim Örneklerini Derecelendirmenin Etkisinin Araştırılması]
Author: Kaan KARAKÖSE
Supervisor: Assoc. Prof. Metin BİLGİN
Year: 2022

Multiple Object Tracking with Data Association and Correlation Filter Based on Convolutional Neural Network 
[Evrişimli Sinir Ağı Özelliklerine Dayanan Korelasyon Filtreleme Ve Veri İlişkilendirme İle Çoklu Nesne Takibi]
Author: Elnura ARSLAN
Supervisor: Asst. Prof. Ceyda Nur ÖZTÜRK
Year: 2021

Deep Learning Based Speech Recognition System Design
[Derin Öğrenme Tabanlı Konuşma Tanıma Sistem Tasarımı]
Author: Burak KORCUKLU
Supervisor: Prof. Dr. Ahmet Emir DİRİK
Year: 2020

Compatibility Themed Solution of the Vehicle Routing Problem on the Heterogeneous Fleet
[Heterojen Filo Üzerinde Araç Rotalama Probleminin Melez Yaklaşımla Uyum Temalı Çözümü]
Author: Nisanur BULUT
Supervisor: Assoc. Prof. Metin BİLGİN
Year: 2020

Hybrid System Design for Malicious Software Detection
[Zararlı Yazılımların Tespiti için Hibrit Sistem Tasarımı]
Author: Kerim Can KALIPCIOĞLU
Supervisor: Asst. Prof. Cengiz TOĞAY
Year: 2020

Deep Learning Based Transparent Object Detection
[Derin Öğrenme Tabanlı Şeffaf Nesne Tanıma ]
Author: Korhan MUTLUDOĞAN
Supervisor: Assoc. Prof. Metin BİLGİN
Year: 2020

A Decision Support System for Abnormal Wastage Detection in Retail Industry
[Perakende Sektöründe Anormal Fire Tespiti İçin Bir Karar Destek Sistemi]
Authors: Hilal ÇELİKMAKAS
Supervisor: Prof. Dr. Hüseyin Cenk ÖZMUTLU
Year: 2020

Design of Privacy and Security Centric Home Automation System
[Ev Otomasyon Sistemleri İçin Güvenlik ve Gizlilik Odaklı Ağ Geçidi Tasarımı]
Authors: Ahmet KAŞİF
Supervisor: Asst. Prof Cengiz TOĞAY
Year: 2020

The Effect of Deep Learning Approach on Classification Performance in Hyperspectral Images
[Hiperspektral Görüntülerde Derin Öğrenme Yaklaşımının Sınıflandırma Başarımı Üzerine Etkisi]
Authors: Gizem ORTAÇ
Supervisor: Assoc. Prof. Gıyasettin ÖZCAN
Year: 2019

Deep Learning Based Object Tracking
[Derin Öğrenme Tabanlı Nesne Takibi]
Author: Bilen BAŞARIR
Supervisor: Prof. Dr. Ahmet Emir DİRİK
Year: 2019

Deep Learning Based Driverless Vehicle Systems
[Derin Öğrenme Tabanlı Sürücüsüz Araç Sistemleri]
Authors: Koray AKİ
Supervisor: Prof. Dr. Ahmet Emir DİRİK
Year: 2019

Return Home

Add Date : [07-Kas-2019 18:44]

Last Update Date : [12-Oca-2024 11:15]

Counter : [1.777]