Misyon ve Vizyon

MİSYON

Üniversitelerin, kamu ve özel kuruluşlarının araştırma ve geliştirme çalışmalarında ihtiyaç duydukları Ar-Ge ve laboratuvar hizmetlerini gerçekleştirmek,
Üniversite sanayi ilişkilerinde etkin bir ara yüz (koordinatör) olmak,
Kaliteli insan gücünün sürekli eğitimine ve bilgi birikimine katkı sağlamak,
Disiplinlerarası ve kurumlararası çalışmalara destek olarak ulusal ve uluslararası projelere paydaş olmak ve yürütebilme yeteneğini artırmak,
Analiz veya rapor sonuçlarını zamanında ve çevre koruma bilincinde güvenilir bir formatta vermek,
Bilimsel ve etik kurallara bağlı, çevre ve çalışan güvenliğini önemseyen, tarafsızlık ilkesinden ödün vermeyen bir kurum kültürü oluşturmaktır.
 
VİZYON 
İleri düzeyde araştırma altyapılarını oluşturarak üniversite birimlerinin, kamu kuruluşlarının ve sanayinin uluslararası alanlarda rekabet gücünü artırmak;

Akademik ve teknolojik bilgileri sürekli geliştirerek sürdürülebilir üniversite-sanayi işbirliğini sağlamak

Yaptığı analizlerin veya verdiği raporların doğruluğuna ait ulusal ve uluslararası kurumlarca kabul gören bir kurum olmak

Bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunan uygulamalı araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmektir.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [31-May-2021 13:53]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [31-May-2021 14:00]

İçerik Görüntüleme : [781]