Bölüm Tanıtımı

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde, bölüm düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren Bitki Koruma Bölümünde lisansyüksek lisans ve doktora programları yürütülmektedir. Bölüm Entomoloji ve Fitopatoloji olmak üzere iki Anabilim Dalı'ndan oluşmakta olup, Entomoloji Anabilim dalı bitki zararlısı böceklerin, nematotların ve akarların teşhisi, biyolojileri ve bunlarla en uygun mücadele olanaklarını araştırırken, Fitopatoloji Anabilim dalı ise bitkilerde hastalık oluşturan biyotik (funguslar, viruslar, bakteriler vb.) ve abiyotik faktörler ile bunlarla savaşım olanakları üzerinde durmaktadır.

Bölümüzde görev yapan bilim insanları Avrupa Birliği Fonları, TÜBİTAK ve Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca desteklenen projeleri ile Entomoloji ve Fitopatoloji Bilim Dalları ile ilgili güncel sorunlara yönelik çözüm arayışlarını içeren araştırmalarda bulunmaktadırlar. Öğretim üyelerimiz Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği Ülkeleri ve diğer ülkelerde benzer konularda çalışan bilim insanları ile ortak çalışmalar yürüterek yakın işbirliğinde bulunmakta, bilgi üretmekte ve ürettiği bu bilgiyi ülkesinde ve uluslararası platformlarda paylaşmaktadır. Bu ülkelerdeki bir çok saygın üniversite ve araştırma kuruluşu ile ortak anlaşmalarımız mevcuttur.

Uludağ Üniversitesi (U.Ü.) Ziraat Fakültesi bünyesinde, 1981 yılında bölüm (program) düzeyinde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine iki kurucu öğretim üyemiz Prof. Dr. Necati BAYKAL ve Prof. Dr. Bahattin KOVANCI’nın özverili çalışmalarıyla başlayan Bitki Koruma Bölümü, 6 profesör, 1 Doçent, 2 Dr. Öğr. Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Bitki Koruma Bilimi, bitkisel üretimin nitelik ve niceliğinin yükseltilmesinde en etkili birim olup, gerek üretici düzeyinde gerekse teknik eleman ve araştırıcı düzeyinde en fazla güncel bilgiye gereksinim duyulan bir alandır. Bölümüz Lisans ve Lisans Üstü (Yüksek Lisans ve Doktora) programlarında verilen derslerin tamamı tarım bilimlerindeki güncel konuları kapsamaktadır. Takip edilen kalite sistemleri ve arayışları ile bölümüz dersleri Amerika Birleşik Devletleri’nde benzer programlarda verilen dersler ile uyumlu hale getirilmiştir. Bölümüz mezunları kamu ve özel sektör kuruluşlarında aranılan elemanlar olup, özellikle tarım ilaçları sektöründe tercih nedeni olmaktadırlar. Mezunlarımıza ilişkin örnekler kariyer sayfasından görülebilir.  

Kalite kültürümüz sonucu oluşturduğumuz uzgörüş ve özgörev doğrultusunda faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

Prof. Dr. İ. Alper SUSURLUK
Bölüm Başkanı

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [15-Kas-2022 12:15]

İçerik Görüntüleme : [5.994]