.
 .

Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik'in bitki koruma ürünü reçete yazma yetki belgesi verilmesini düzenleyen 6.maddesinin 1. Fıkrası (a) ve (b) bentleri ile 7. Maddesinin 1. Fıkrası (c) bendinin, Danıştay'ın 02.12.2015 tarih ve 2015/3318 Esas Sayılı Kararı ile yürütmesi durdurulmuştu.

Söz konusu mahkeme kararı Danıştay tarafından temyiz edilmiş, 2015/3318 E. sayısı ile ikame edilen davada verilen 17.06.2020 tarih ve 2020/2089 K. sayılı "kısmen iptal kısmen red" kararı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 15.02.2021 tarih ve Karar No:2021/270 kararı ile kesinleşmiştir. Böylece kısmen iptal kararında reçete yazma yetkisi sadece Ziraat Fakültelerinin Bitki Koruma Bölümü Mezunu Ziraat Mühendislerine verilecektir.

 

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Haberler Haber Arşiv

Haber Tarihi : [12-Oca-2022]

Haber Görüntüleme : [2.590]