Doç. Dr. Esra Aydoğan Çifci

Ünvan : Doç. Dr.
Doğum Yeri : Gerede/Bolu
Uyruğu : T.C.
Yabancı Dili : İngilizce - Almanca
     
Telefon    
İş : +90 224 2941526
Cep : +90 535 5234234
Fax : +90 224 4428836
     

E-posta

: esra@uludag.edu.tr

 

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

1995 - 1999    Lisans U.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

2000 - 2003   Y. Lisans U.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

2003 - 2010   Doktora U.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

2013 - 2014   Yardımcı Doçent, Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

2014 - .......    Doçent, Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

ÇALIŞMA DURUMU

 2000 - 2013   Araş. Gör. Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Görükle/ Bursa

 2013 - 2014   Yardımcı Doçent, Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

 2014 - .......    Doçent, Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

UzmanlIk AlanI

Tahıllar, Bitki Islahı, Bitki Genetiği ve Sitogenetiği, Tohumluk Bilimi 

 

İdarİ Görevlerİ

 -

 

UluslararasI Deneyİm

Lisans Döneminde Almanya BONN Üniversitesinde 2 Ay Süreli Staj

 

yÜKSEK Lİsans Tez Konusu

Ekmeklik Buğdaylarda Diallel Analiz Yöntemi İle Bazı Tarımsal Özelliklerin Kalıtım Durumlarının Saptanması. Danışman : Prof. Dr. Köksal YAĞDI

DOKTORA Tez Konusu
Türkiye’de Yetiştirilen Bazı Buğday Çeşitlerinde Genetik Farklılıkların RAPD-PCR Yöntemi İle Belirlenmesi.  Danışman : Prof. Dr. Köksal YAĞDI (Devam Ediyor).

YayInlar

 

1. Arslan,Ü.,K.Yağdı ve E.Aydoğan.,Buğday Kahverengi Pası (Puccinia recondita Roberge ex. Desmaz f. Sp. Tritici)’nin Bursa İli Ekolojik Koşullarında Bazı Ekmeklik Buğdaylarda Oluşturduğu Verim Kayıplarının Belirlenmesi . Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2002.16:201-210.

2. Aydoğan, E. ve K.Yağdı.,2004. Determination of Inheritance of Some Yield and Quality Traits in Winter Wheat (Triticum aestivum L.). Biotechnology and Biotechnological Equipment . Vol:18/2.

3. Yağdı,K. ve E.Aydoğan, Buğday Tarımında Hibrid Çeşitlerin Geleceği. Bitkisel Araştırma Dergisi.Bahri Dağdaş Milletlerarası Kışlık Hububat Araştırma Merkezi Yayını. Konya. 2004 Vol. 1(2):31-34

4. Yağdı,K, B.Çetin, E.A.Çifci ve D.Özsayın., 2005. Seed Production Economics in Turkey. Jubilee Scientific Conference. 19-25 October Plovdiv,2005.p: 35-38. Bulgaria.

5. Cıfcı E. A. ve K. Yağdı., Heterosıs For Certaın Yıeld and Qualıty Traıts in Wınter Trıtıcale. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2007, 20(1), 83-86

6. Cıfcı E. A. ve K. Yağdı. Ekmeklik Bugdayda (Triticum aestivum L.) Diallel Melez Analizi ile Bazı Agronomik Özelliklerin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Tarım Bilimleri Dergisi 2007, 13 (4) 354-364

 

7. Cıfcı E. A. ve K. Yağdı. Diallel Melez Analizi İle Ekmeklik Buğdayda (Triticum aestivum L.) Bazı Agronomik Özelliklerinin İncelenmesi. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007 Erzurum.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [10-Şub-2021 14:56]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [10-Şub-2021 14:56]

İçerik Görüntüleme : [1.908]