Prof.Dr. Ahmet İpek

Telefon         : 0 (224) 294 14 84

Faks              : 0 (224) 442 90 98

E-posta         : maipek@uludag.edu.tr

Adres            : Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Görükle Yerleşkesi, Nilüfer 16059 Bursa

 

Yabancı Dil  : İngilizce

Uzmanlık Alanları

 

ÖĞRENİM DURUMU

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Bahçe Bitkileri

Çukurova Üniversitesi

1991

Y. Lisans

Bahçe Bitkileri

University Of Wisconsin

1997

Doktora

Bahçe Bitkileri

University Of Wisconsin

2002

 

GÖREVLER

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Araş. Gör. Dr.

U.Ü., Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

2002

Öğr. Gör. Dr.

U.Ü., Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

2005

Yrd.Doç.Dr.

U.Ü., Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

2007

Doç.Dr.

U.Ü., Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

2012

 

Yüksek Lisans Tez Konusu: Transformation of Activator (Ac) and Dissociation (Ds), Maize Transposable Elements, into the Genome of Carrot (Daucus carota L.).

Doktora Tez Konusu: Introduction of an Ac/Ds Based Two-Element Transposon Tagging System and Trans-Activation of Ds in Carrot (Daucus carota L.).

 

PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER

1.        Proje Yürütücüsü: “Havuç Bitkisinde Sitoplazmik Genetik Erkek Kısırlığı Kontrol Eden Hücre Çekirdeğinde Yer Alan Genlerin Genetik Haritasının AFLP Markırları Kullanılarak Belirlenmesi”, TÜB İTAK (Proje No: TOVAG-111 O 119), 2011.

2.        Proje Yürütücüsü: “Moleküler markırlar kullanılarak önemli bazı standart zeytin çeşit ve melezlerinin DNA profillerinin belirlenmesi ve gen haritasının çıkarılması”, TÜB İTAK (Proje No: TOVAG–105 O 071), 2005-2008.

3.        Yardımcı Araştırıcı: “Sarımsakta (Allium sativum L.) Gen İfade Profili (mRNA) Analizi ve Çiçeklenmeyi Kontrol Eden Aday Genlerin Belirlenmesi”, TÜBİTAK (Proje No: TOVAG-105 O 551), 2007-2011.

4.        Yardımcı Araştırıcı: “Yüksek Sıcaklık Stresinin Çilek Bitkisinde Antioksidant, Karbonhidrat ve Protein Metabolizmasına Etkileri”, TÜBİTAK (Proje No: TOVAG-108 O 063), 2008- .

5.        Danışman: “Zeytinde Periyodisiteyi Kontrol Eden Genlerin Tespiti ve Karakterizasyonu”, TÜBİTAK (Proje No: TOVAG-110 O 108), 2010- .

6.        Proje Yürütücüsü: “Bazı Üzümsü Meyve Türlerine Ait Çeşitlerin DNA Parmak İzlerinin AFLP ve SSR Moleküler Markırları Kullanılarak Belirlenmesi” , Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Komisyonu (Proje No: Z-2006/57), 2006-2009.

7.        Yardımcı Araştırıcı: “Yerli ve yabancı bazı kiraz çeşitlerinin AFLP ve SSR moleküler markırları kullanılarak tanımlanması”, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Komisyonu (Proje No: Z-2006/36), 2006-2010.

8.        Yardımcı Araştırıcı: “Gemlik Zeytin Çeşidinin Periyodisiteye Bağlı Olarak Çiçek Morfolojisi ve Sitolojisinin Araştırılması”, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Komisyonu (Proje No:Z-2007/9), 2007.

9.        Yardımcı Araştırıcı: “Gemlik Zeytin Çeşidinde Periyodisite Üzerine Etkili Olan Önemli Fenolik Bileşiklerin Araştırılması”, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Komisyonu (Proje No:Z-2008/22), 2008-

10.      Yardımcı Araştırıcı: “Sarımsak Genomu İçin SSR (Basit Dizi Tekrarları) Markırlarının Geliştirilmesi”, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Komisyonu, (Proje No:UAP(Z)-2010/50), 2010-

11.      Yardımcı Araştırıcı: “Türkiye’nin Önemli Zeytin Yetiştiriciliği Yapılan Bölgelerindeki Zeytin Çeşitlerinin DNA Parmak İzlerinin Moleküler Markırlar Kullanılarak Belirlenmesi” Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, 2007-2010.

 

İDARİ GÖREVLER

1.        Lisans öğrencilerine danışmanlık, Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi 2006- 2011.

2.        Proje danışmanı, Proje Yönetim Merkezi, Uludağ Üniversitesi 2009-2011.

3.        Satın alma komisyonu üyeliği, Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi 2008- .

 

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER

1.        Bahçe Bitkileri Derneği

2.        Biyoteknoloji Derneği

3.        International Society for Horticultural Sciences (ISHS)

4.        American Society for Horticultural Sciences (ASHS)

 

ÖDÜLLER

1.        T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 1416 sayılı kanuna göre yurtdışında yüksek lisans ve doktora öğrenimi bursu, 1994.

2.        University of Wisconsin, Madison, ABD, Vilas Travel Grant Award Graduate School ödülü, 2001.

3.        TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, 2005-2009.

4.        Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı doktora sonrası araştırma bursu, 2002.

5.        Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı doktora sonrası araştırma bursu, 2006.

6.        Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı doktora sonrası araştırma bursu, 2010.

VERDİĞİ DERSLER

Lisans Dersleri

1.        Genel Sebzecilik

2.        Bahçe Bitkileri Islahı

3.        Özel Sebzecilik-1

4.        Sebze Tohumculuğu

5.        Bahçe Bitkileri Biyoteknolojisi

6.        Özel Sebzecilik-2

 

Lisansüstü Dersleri

1. Bahçe Bitkilerinde Moleküler Biyoloji Teknikleri

 

ESERLER

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1.        M.İpek, A.İpek ve P.W.Simon, "Comparison of AFLPs, RAPD Markers, and Isozymes for Diversity Assessment of Garlic and Detection of Putative Duplicates in Germplasm Collections", J. Am. Soc. Hortic. Sci. (ISI), 128, 246-252 pp., 2003.

2.        M.İpek, A.İpek, S.G.Almquist ve P.W.Simon, "Demonstration of Linkage and Development of the First Low-Density Genetic Map of Garlic Based on AFLP Markers", Theor. Appl. Genet. (ISI), 110, 228-236 pp., 2005.

3.        A.İpek, P.Masson ve P.W.Simon, "Genetic transformation of an Ac/Ds-based Transposon Tagging System in Carrot (Daucus carota L.)", Europ. J. Hort. Sci. (ISI) ,71, 245-251 pp., 2006, (Bu makale doktora tezinden hazırlanmıştır).

4.        A.İpek, M.İpek ve P.W.Simon, "Association of Reversible Inactivation of Maize Transposable Element, Ds, with Tissue-specific Processing of the 35S:TPase Transcript in Carrot (Daucus carota L.)", J. Hortic. Sci. Biotech. (ISI), 81, 819-826 pp., 2006, (Bu makale doktora tezinden hazırlanmıştır).

5.        M.İpek, A.İpek ve P.W.Simon, "Sequence Homology of Polymorphic AFLP Markers in Garlic (Allium sativum L.)", Genome (ISI), 49, 1246-1255 pp., 2006.

6.        M.İpek, A.İpek, D.Senalik ve P.W.Simon, "Characterization of an Unusual Cytoplasmic Chimera Detected in Bolting Garlic Clones", J. Am. Soc. Hortic. Sci. (ISI), 132, 664-669 pp., 2007.

7.        M.İpek, A.İpek ve P.W.Simon, "Molecular Characterization of Kastamonu Garlic: An Economically Important Garlic Clone in Turkey", Sci. Hortic. (ISI), 115, 203-208 pp., 2008.

8.        M.İpek, A.İpek ve P.W.Simon, "Genetic Characterization of Allium tuncelianum: An Endemic Edible Allium Species with Garlic Odor", Sci. Hortic. (ISI), 115, 409-415 pp., 2008.

9.        M.İpek,  A.İpek ve P.W. Simon, "Rapid Characterization of Garlic Clones with Locus Specific DNA Markers", Turk. J. Agric. For (ISI), 32, 357-362 pp., 2008.

10.      Y.Y.Yau, S.J.Davis, A.İpek ve P.W.Simon, "Early Identification of Stable Transformation Events by Combined Use of Antibiotic Selection and Vital Detection of Green Fluorescent Protein (GFP) in Carrot (Daucus carota L.) Callus", Agr. Sci. China , 7, 664-671 pp., 2008.

11.      A.İpek, E.Barut, H.Gulen ve M.Ipek, "Genetic Diversity among Some Blackberry Cultivars and Their Relationship with Boysenberry Assessed by AFLP Markers", Afr. J. Bitechnol. (ISI), 8, 4830-4834 pp., 2009.

12.      E.Barut, A.İpek ve H.Gulen, "Distribution of olive (Olea europaea L.) Genotypes in the Southern Marmara Region of Turkey", Pak. J. Bot. (ISI), 41, 1077-1080 pp., 2009.

13.      A.İpek, E.Barut, H.Gulen, A.T.Oz, N.A.Tangu ve M.Ipek, "SSR Analysis Demonstrates That Olive Production in the Southern Marmara Region in Turkey Uses a Single Genotype", Genet. Mol. Res (ISI), 8, 1264-1272 pp., 2009.

14.      S.Ercisli, E.Barut ve A.İpek, "Molecular Characterization of Olive Cultivars Using Amplified Fragment Length Polymorphism Markers", Genet. Mol. Res. (ISI), 8, 414-419 pp., 2009.

15.      A. İpek, E.Barut, H.Gulen ve M. Ipek, "Genetic Diversity Among Some Currants (Ribes Spp.) Cultivars As Assessed by AFLP Markers", Pak. J. Bot. (ISI), 42, 1009-1012 pp., 2010.

16.      H.Gülen, A. İpek, S.Ergin, M.E.Akcay ve A.Eriş, "Assessment of Genetic Relationships Among 29 Introduced and 49 Local Sweet Cherry Accessions in Turkey Using AFLP and SSR Markers", J. Hortic. Sci. Biotech. (ISI), 85, 427–431 pp., 2010.

17.      A.İpek, H.Gulen, M.E.Akcay, M. Ipek, S.Ergin ve A.Eris, "Determination of Self-Incompatibility Groups of Sweet Cherry Genotypes from Turkey", Genet. Mol. Res. (ISI),, 10, 253-260 pp., 2011.

18.      S.Ercisli, A. İpek, ve E. Barut, “SSR Marker-Based DNA Fingerprinting and Cultivar Identification of Olives (Olea europaea)”, Biochem Genet. (ISI), 49, 555–561 pp., 2011.

19.      S.Ercisli, M.Radunic, J.Gadze, A.Ipek, M.Skaljac, Z.Cmelik, “S-RNase based S-genotyping of Croatian sweet cherry (Prunus avium L.) genotypes”. Sci. Hortic. (ISI), 139, 21-24 pp., 2012.

20.      A.Ipek, E.Barut, H.Gulen, M.Ipek, “Assessment of inter- and intra-cultivar variations in olive using SSR markers”, Sci Agric. (ISI), 2012 (Basımda).

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

1.        A.İpek ve P.W.Simon, Congress on In Vitro Biology konferansı dahilinde "In Vitro, 35" bildiri kitapçığındaki "Transposition of Non-autonomous Maize Transposable Element, Dissociation (Ds), in Carrot", 38-A pp., New Orleans, ABD, 1999.

2.        A.İpek ve P.W.Simon, American Society for Horticultural Sciences (ASHS) Annual Conference konferansı dahilinde "Hortscience, 34" bildiri kitapçığındaki "Non-autonomous Maize Transposable Element Transposed in Carrot (Daucus carota L)", 453 pp., Minneapolis, ABD, 1999.

3.        A.İpek ve P.W. Simon, Congress on In Vitro Biology konferansı dahilinde "InVitro, 37" bildiri kitapçığındaki "Activation of Non-autonomous Maize Transposable Element, Dissociation (Ds) by Ac-transposase in Carrot", 35-A pp., St. Louis, ABD, 2001.

4.        A.İpek, ve P.W.Simon, The International Conference on the Status of Plant, Animal & Microbe Genomes Research X konferansı dahilinde "Final Abstracts Guide" bildiri kitapçığındaki "Developing an Ac/Ds Based Two-element Transposon Tagging System in Carrot", 252 pp., San Diego, ABD, 2002.

5.        A.İpek ve P.W.Simon, The International Conference on the Status of Plant and Animal Genome Research XI konferansı dahilinde "Final Abstracts Guide" bildiri kitapçığındaki "Activation of an Inactive Ds (Dissociation) Element by Tissue Culture in Carrot (Daucus carota L.)", 248 pp., San Diego, ABD, 2003.

6.        A.İpek, M.İpek ve P.W.Simon, III. Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes konferansı dahilinde "Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Analysis of a Seed-Generated F1 Family of Garlic Using AFLPTM", 7 pp., Bursa, 2004.

7.        A.Cansev, H.Gulen, A.İpek ve A.Eris, Plant Biology 2006 konferansı dahilinde "Abstracts Book" bildiri kitapçığındaki "Seasonal Changes in Various Enzyme Activities in Olive (Olea europae L.) Genotypes", 102 pp., Boston, ABD, 2006.

8.        A.İpek, E.Turhan, N.Koksal, H. Gulen ve A.Eris,  International Conference on Environment: Survival and Sustainability konferansı dahilinde "Proceeding" bildiri kitapçığındaki "Carbohydrate Metabolism in Pepper (Capsicum Annum L.) Seedlings Under High Temperature Stress", 753-760 pp., Nicosia, Northern Cyprus, Şubat 2007.

9.        E.Turhan, H.Gulen, A.İpek ve A. Eris, International Conference on Environment: Survival and Sustainability konferansı dahilinde "Proceeding" bildiri kitapçığındaki "Antioxidative Enzyme Activities In Onion (Allium Cepa L.) Genotypes", 459-466 pp., Nicosia, Northern Cyprus, 2007.

10.      N.Koksal, E.Turhan, A.İpek, H.Gulen ve A.Eris, International Conference on Environment: Survival and Sustainability konferansı dahilinde "Proceeding" bildiri kitapçığındaki "Clustering Of Some Local Common Bean (Phaseolus Vulgaris L.) Genotypes Based on Carbohydrate Metabolism", 467-474 pp., Nicosia, Northern Cyprus, Şubat 2007.

11.      A.Eris, H.Gulen, E.Turhan, A.Cansev ve A.İpek, Second  Annual YOK-SUNY Collaboration Symposium konferansı dahilinde "Symposium Book" bildiri kitapçığındaki "Studies on Cold, Heat, and Salinity Stressing Some Horticultural Crops", 50-58 pp., Adana, 2007.

12.      H.Gulen, A.İpek, M.Burak ve A.Eris, V. International Cherry Symposium, 2005 konferansı dahilinde "Acta Horticulturae, 795" bildiri kitapçığındaki "Assessment of Genetic Diversity and Relationship Among Some Sweet Cherry Cultivars using AFLP Markers", 127-130 pp., Bursa, 2008.

 

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1.        A.Eriş, G.A.Lang, H.Gülen ve A. İpek., Proceeding of the Fifth International Cherry Symposium, 968 pp., Belgium, Acta Horticulturae No: 795, ISHS, 2008

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

1.        H.Gülen, A. İpek ve A.Eriş, II. Uluslararası katılımlı moleküler tanı ve uygu lamaları sempozyumu konferansı dahilinde "Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Ayva Anaçlarının İzoenzim Markörüne Göre Gruplanması", 44-47 pp., İzmir, 2004.

2.        M.İpek, A.İpek, ve A.F.Gökçe, V. Sebze Tarımı Sempozyumu konferansı dahilinde "V. Sebze Tarımı Sempozyumu Bildiriler" bildiri kitapçığındaki "Sarımsakta (Allium sativum L.) Tohum Üretimi ve Islahında Gelişmeler", 273-277 pp., Çanakkale, 2004.

3.        A.İpek ve P.W.Simon, XIV. Biyoteknoloji Kongresi konferansı dahilinde "XIV. Biyoteknoloji Kongresi Bildiri ve Poster Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Agrobacterium Sistemiyle Havuç Bitkisinde Gen Aktarımı", 36-39 pp., Eskişehir, 2005 (Bu makale doktora tezinden hazırlanmıştır).

4.        M.İpek, A.İpek ve P.W. Simon, XIV. Biyoteknoloji Kongresi konferansı dahilinde "XIV. Biyoteknoloji Kongresi Bildiri ve Poster Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Sarımsak Genomu Organizasyonunun PZR’a Dayalı Gen Spesifik Markırlarla Belirlenmesi", 60-63 pp., Eskişehir, 2005.

5.        A.Cansev, N.Köksal, H.Gülen, A. İpek ve A.Eriş, XIV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi konferansı dahilinde "Biyoteknoloji Kongresi Bildiri ve Poster Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Düşük Sıcaklık Stresi Altındaki Bazı Zeytin Çeşitlerinin Peroksidaz Aktivitesine Göre Gruplanması", 313-317 pp., Eskişehir, 2005.

6.        N.Köksal, A.Cansev, H.Gülen, A. İpek ve A.Eriş, XIV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi konferansı dahilinde "XIV. Biyoteknoloji Kongresi Bildiri ve Poster Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Bazı Yerel Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Genotiplerinin Arasındaki Akrabalık İlişkilerinin Belirlenmesi", 304-307 pp., Eskişehir, 2005.

7.        E.Turhan, H.Gülen, A. İpek ve A.Eriş, VI. Sebze Tarımı Sempozyumu konferansı dahilinde "VI. Sebze Tarımı Sempozyumu Bildiri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Fiziksel ve Enzimatik Markırlar Kullanılarak Soğan (Allium cepa L.) Genotiplerinin Gruplandırılması", 66-69 pp., Kahramanmaraş, 2006.

8.        M.İpek,  A.İpek, ve P.W.Simon, VII.Sebze Tarımı Sempozyumu konferansı dahilinde "VII.Sebze Tarımı Sempozyumu Bildiri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Tunceli Sarımsağı (Allium tuncelianum (Kollman) Özhatay, Matthew, Şiraneci) ve Sarımsağın (Allium sativum L.) Morfolojik ve Genetik Olarak Karşılaştırılması", 210-212 pp., Yalova, 2008.

9.        M.İpek, A.İpek, Ö.Günaydın ve P.W.Simon, XVI. Ulusal Biyotekno loji Kongresi konferansı dahilinde "XVI. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi Bildiri Kitabı," bildiri kitapçığındaki "Sarımsakta Farklı İfade Olan Genlerin Analizi", 136-138 pp., Antalya, 2009.

10.      E.Barut A.İpek ve H.Gulen, III. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozy umu konferansı dahilinde "III. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki "AFLP Markırları Kullanılarak Bazı Böğürtlen Çeşitleri Arsındaki Genetik Farklılığın Belirlenmesi", 211-215 pp., Kahramanmaraş, 2009.

11.      A. İpek, H. Gülen, M.E. Akçay, M. İpek, S. Ergin ve A. Eriş, 1. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi konferansı dahilinde “Bildiri Özetleri” bildiri kitapçığındaki “Bazı yerel kiraz çeşitlerimizde S-allellerinin PCR yöntemi ile belirlenmesi”, 6 pp., Antalya, 2010.

12.      A. İpek, E. Barut, H. Gülen ve M. İpek, 1. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi konferansı dahilinde “Bildiri Özetleri” bildiri kitapçığındaki “Ülkemizde zeytin üretiminde kullanılan bazı yerel zeytin çeşitlerimizin çeşit içi ve çeşitler arası genetik varyasyonu” , 7 pp., Antalya, 2010.

13.      M. İpek, A. İpek, Ö. Günaydın, ve Ç. Aydoğan, 1. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi konferansı dahilinde “Bildiri Özetleri” bildiri kitapçığındaki “Sarımsakta Farklı Gelişme Dönemlerinde Transkript Profilininin cDNA-AFLP Yöntemi ile Belirlenmesi”, 33 pp., Antalya, 2010.

14.      H. Gülen, S. Ergin, M.Kesici, E. Turhan, A. İpek ve N. Köksal, Uluslar arası Katılımlı I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı konferansı dahilinde “Bildiriler, Cilt 1” bildiri kitapçığındaki “Çilekte Yüksek Sıcaklığa Bağlı Çiçek Tozu Canlılığı ve Çimlenme Oranı”, 811-815 pp., Eskişehir, 2011.

15.      H. Gülen, E. Turhan, A. İpek, N. Köksal, A. Cansev, M. Kesici, A. ve Eri ş, V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi konferansı dahilinde “Bildiriler Kitabı, Cilt 1” bildiri kitapçığındaki “Bazı çilek çeşitlerinde yüksek sıcaklığa toleransın belirlenmesi”, 32-36 pp., Erzurum, 2007.

 

Diğer yayınlar

1.        N.Madson A.İpek ve P.W.Simon, “Mobile Genetic Elements in Carrot: Isolation and Characterization of Ty1/ Copia-like Retrotransposons and Behavior of the Maize Transposable Element, Dissociation”, SRP Biology, 75-80 pp, University of Wisconsin, Madison, ABD, 2001.

2.        M.Fernandez, M.İpek, A.İpek, ve P.W.Simon, “Development of a Phylogenetic Tree in Garlic (Allium sativum L.) Using Targeted mtDNA-PCR and RAPD Analysis”, SRP Biology, 51-54 pp, University of Wisconsin, Madison, ABD, 2001.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [10-Şub-2021 14:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [10-Şub-2021 14:35]

İçerik Görüntüleme : [1.813]