İŞ EMRİNİN HAZIRLANMASI

Basımevi Müdürlüğüne iş talebinde bulunurken yaptırılacak işin harcama onayını alındıktan sonra İş Emri Formu doldurulmalıdır. İş Emri Formu’nda talep edilen işe ait bilgiler (işin adı, adet veya cilt miktarı ve benzeri bilgiler) ayrıntılı olarak belirtilmelidir. İşi veren yetkili birim amiri kısmına harcama yetkilisi (Dekan, Fakülte Sekreteri, Daire Başkanı veya özel işlerde İşin Sahibi imzalar), Destek Hizmeti Veren Birim Amir (İdari Mali İşler Daire Başkanı, Şube Müdürü, Mali İşlerden Sorumlu Amir imzalar), İş Emrini Onaylayan Yetkili Amir kısmını Döner Sermaye işlerinde Döner Sermaye İşletme Müdürü, diğer Resmi ve Özel İşlerde Üniversite Genel Sekreteri imzalar.

Basımevi Müdürlüğü idari açıdan Genel Sekreterlik, mali açıdan Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet verir.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:29]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [(Veri Yok)]

İçerik Görüntüleme : [3.988]