İŞ KABUL PROSEDÜRÜ

Basılması talep edilen işler eğitim amacına yönelik yayın kurullarınca onaylanması gerekmektedir. Basım talebinde bulunanlar öncelikle ilgili işe alt ödenek durumunu tespit etmelidirler. Tasarruf tedbirleri kapsamına dahil olup olmadığını ilgili birimlerce görüştükten sonra talepte bulunmalıdırlar. Tasarruf tedbirleri kapsamındaki işlerin basımı yapılamaz. Basımevi Müdürlüğüne basım talebinde bulunan ilgililer İş Emri Formu’nu varsa talebe ait üst yazısı ile birlikte işe ait ilgili iş örnekleri, CD ve Bellek ortamında her türlü dökümanları teslim etmeleri gerekmektedir. Basımevi Müdürlüğü İş Emri Formu’na ait tüm bilgiler ve imzalar mutlaka tamam olmalıdır.

Üniversite Döner Sermayeye Bağlı Yapılan İşler: Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünde birimi bulunan Fakülteve Yüksekokullar için yapılan işlerdir. Tüm malzeme girdileri ilgili döner sermaye birimince karşılanır. Faturalandırma esnasında sadece yapılan işlem ücrete tabidir.

Üniversite Resmi Birimlerine Yapılan İşler: Tüm Malzeme girdileri Rektörlük Döner Sermayesince temin edilen işlerdir. Faturalandırma esnasında malzeme ve yapılan işlem ücrete tabi olur.

Özel Kişi ve Kuruluşlara Yapılan işler: Üniversitemiz içinde çalışan akademik ve idari personele yapılan işler. Faturalandırma esnasında malzeme ve yapılan işlem ücrete tabi olur. Üniversitemiz dışı resmi kurumlar, özel kuruluşlar ve özel kişilere yapılan işler. Faturalandırma esnasında malzeme ve yapılan işlem ücrete tabi olur.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:29]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [(Veri Yok)]

İçerik Görüntüleme : [2.889]