BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SEMİNER PROGRAMI 
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SEMİNER PROGRAMI 
Öğrenci Ad Soyad Danışman Ad Soyad Seminer Adı Seminer Anahtar Kelime Seminer Tarihi Seminer Saati Seminerin Online Bağlantı Adresi
Özlem Utku Prof. Dr. Ümran Ertürk BAZI F1 CEVİZ (Juglans regia L.) GENOTİPLERİNİN ÖZEL ISLAH AMAÇLARI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ Ceviz, ıslah, melezleme ıslahı, geç yapraklanma, kısa vejetasyon süresi, yaprak dökümü, SSR, UPOV 14.04.2022 14:00 https://teams.live.com/meet/9432934809546
Bilge Su Öz Prof. Dr. Ümran Ertürk İklim Değişikliğinin Meyve Yetiştiriciliği Üzerine Etkileri Soğuklama isteği, yüksek sıcaklıklar, su stresi 12.05.2020 14:00 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aOLuT4Y5Vo4x1tSWCJMaMeo58kMhQhuy5T2hRzfBuUNQ1%40thread.tacv2/1646659598452?context=%7b%22Tid%22%3a%22fa123030-b0ee-409c-97d1-0863e9626cf8%22%2c%22Oid%22%3a%224eee1b11-132f-4a21-815b-c62ea213e032%22%7d
Hatice Bingöl Prof. Dr. Ahmet İpek Sebze Tohumlarında Priming Uygulamaları ve Mekanizması Sebze, Tohum, Priming 24.05.2022 13:00 Bölüm toplantı salonu
Yaren İnsel Prof. Dr. Ahmet İpek Sebze Tohumlarında Vernalizasyon ve Mekanizması Sebze, Tohum, Vernalizasyon 24.05.2022 14:00 Bölüm toplantı salonu
Fadime Öztürk Prof.Dr. Meryem İpek Bitkilerde haploid ve dihaploid uygulamaları  Haploid, saf hat, Androgenesis, Ginognesis 13.05.2022 10:00 Bölüm toplantı salonu
Şeydanur kuzey Prof.Dr. Meryem İpek Sebze ve meyvelerde esmerleşme mekanizması Polifenoller, Polifenol oxidaz, meyve kararması 13.05.2022 10:45 Bölüm toplantı salonu
Osman Yaşar Uslu Prof.Dr. Meryem İpek Bitkilerde ilişkiledirme haritalaması ve uygulamaları GWAS, MAS, moleküler belirteçler 13.05.2022 11:30 Bölüm toplantı salonu
Hande Can Prof.Dr. Cevriye Mert Kestanenin Dölenme Biyolojisi Tozlaşma, Uyuşmazlık, ksenia 23.05.2022 10:30 meet.google.com/mqj-jkiv-zpt
Tuğba Çardak Doç.Dr.Nuray Akbudak  Sebzelerde Anter Kültüründe Son Gelişmeler              Sebze, Doku kültürü, çoğaltım, ıslah 13.05.2022 11:30 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3AHztHxYymc84wnYbEZlrl9RBnlPETeJoeRYKSifjDmdg1%40thread.tacv2/1647599530266?context=%7B%22Tid%22%3A%22fa123030-b0ee-409c-97d1-0863e9626cf8%22%2C%22Oid%22%3A%22f835354b-293c-4eb4-81e0-d69bbd974d03%22%7D
Hilal Kuyucu Doç.Dr.Nuray Akbudak  Ağır Metallerin Bitkiler Üzerine Etkileri Ağır metal, Sebze, kalite, fizyoloji 13.05.2022 11:00 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3AHztHxYymc84wnYbEZlrl9RBnlPETeJoeRYKSifjDmdg1%40thread.tacv2/1647599530266?context=%7B%22Tid%22%3A%22fa123030-b0ee-409c-97d1-0863e9626cf8%22%2C%22Oid%22%3A%22f835354b-293c-4eb4-81e0-d69bbd974d03%22%7D
Tuğba Çardak Doç.Dr.Nuray Akbudak Sebzelerde Anter Kültüründe Son Gelişmeler       Sebze, Doku kültürü, çoğaltım, ıslah 13.05.2022 11:30 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3AHztHxYymc84wnYbEZlrl9RBnlPETeJoeRYKSifjDmdg1%40thread.tacv2/1647599530266?context=%7B%22Tid%22%3A%22fa123030-b0ee-409c-97d1 0863e9626cf8%22%2C%22Oid%22%3A%22f835354b-293c-4eb4-81e0-d69bbd974d03%22%7D
Ozan Zambi Doç.Dr.Nuray Akbudak Kapya Tipi Biberlerde Atıksu Uygulamalarının Ağır Metal Birikimi Üzerine Etkisi Kapya Biber, Atıksu, Ağır Metal 16.05.2022 11:00 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:IAqTGizorwcJxxdHJRIlQOZQNkfkiJZmhk2eSy1aJZg1@thread.tacv2/1648033467387?context=%7B%22Tid%22:%22fa123030-b0ee-409c-97d1-0863e9626cf8%22,%22Oid%22:%22f835354b-293c-4eb4-81e0-d69bbd974d03%22%7D
Ayhan Gökseven Doç.Dr.Nuray Akbudak Patlıcanda aşılamanın meyve morfolojisi üzerine etkisi Solanum melongena, aşı, anaç 16.05.2022 11:30 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:KgaTyFzzKB7fPWesPbAuDGeuZ5Ka8X5avHGTKRvmcPY1@thread.tacv2/1648033573071?context=%7B%22Tid%22:%22fa123030-b0ee-409c-97d1-0863e9626cf8%22,%22Oid%22:%22f835354b-293c-4eb4-81e0-d69bbd974d03%22%7D
Abubakar Mohammud Osman Doç. Dr. Mehmet Özgür Dünya'da ve Türkiye'de Kesme Çiçek Yetiştiriciliği Dünya, Türkiye, Kesme Çiçek 27.05.2022 14:00 Bölüm toplantı salonu
Deniz Ayhan  Doç. Dr. Mehmet Özgür Türkiye'de Topraksız Kesme Çiçek Yetiştiriciliği Topraksız, Kesme Çiçek 27.05.2022 09:00 Bölüm toplantı salonu
Denız Işık Doç. Dr. Mehmet Özgür Aşılı Kaktüs yetiştiriciliği Aşılı, Kaktüs Yetiştiriciliği 27.05.2022 10:00 Bölüm toplantı salonu
Kevser Çorak Doç. Dr. Mehmet Özgür Türkiye' de Jeotermal Kaynakların Seracılıkta Kullanımı Jeotermal, Sera 27.05.2022 11:00 Bölüm toplantı salonu
Ercan YAKAR Doç. Dr. Asuman CANSEV Topraksız Tarımda Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Topraksız Tarım 25.05.2022 11:30 https://us04web.zoom.us/j/9243889264?pwd=Q08xYkxpM0Q4azFTVFRmMDlzRU90dz09
Edanur Tanrıkulu Doç.Dr. Sevinç Başay Eko bahçe  yetiştiriciliği  Eko bahçe,  yetiştiricilik 24.05.2022 13:00 https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aVUx1cBmRoXbdM6MZnW_5Ibqh016IFvhK-Z6xF1kD8TE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=8910c9c6-9d73-4f9d-a05e-ca371e1c9974&tenantId=fa123030-b0ee-409c-97d1-0863e9626cf8
Ecem Sultan Gürler  Doç.Dr. Sevinç Başay Organik tohum kalitesinin arttırılmasında tıbbi ve aromatik bitki kullanımı Organik tohum, kalite 24.05.2022 14:00 https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aVUx1cBmRoXbdM6MZnW_5Ibqh016IFvhK-Z6xF1kD8TE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=8910c9c6-9d73-4f9d-a05e-ca371e1c9974&tenantId=fa123030-b0ee-409c-97d1-0863e9626cf8

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [22-Mar-2022]

Duyuru Görüntüleme : [368]